библия за младежи - Старият Завет - Подемът на Израилтяните

Исус Навин и евейците

Историята на Спасението

Исус Навин и евейците

И Господ каза на Исус Навин:

„Не бой се и не се ужасявай! Вземи със себе си всички мъже, способни за война, стани и отиди към Гай. Ето, Аз предавам в ръцете ти гайския цар и народа му заедно с града и земята. Направи с Гай и царя му същото, каквото направи с Йерихон и неговия цар!“

Исус Навин направи както му заповяда Господ. Превзе Гай, уби жителите му и срина града.

Като чуха за това, всички царе, които живееха от другата страна на Йордан, се събраха заедно, за да се бият срещу Исус и Израил.

Но жителите на Гаваон, като бяха разбрали какво бе направил Исус с Йерихон и Гай, употребиха хитрост. Те отидоха и се снабдиха с храна за път, сложиха вехти чували на ослите си и вехти, скъсани и закърпени мехове за вино. Обуха на нозете си вехти сандали и се облякоха във вехти дрехи. Всичкият им хляб, който бяха взели за из път, беше сух и плесенясал. Така отидоха при Исус в стана при Галгал и казаха на него и на израилтяните: „Ние сме дошли от много далечна земя, за да сключите съюз с нас.“

А израилтяните отговориха на евейците: „Вие може да живеете близо до нас. Как ще сключим тогава съюз?“

Те отговориха на Исус Навин: „Ние сме твои роби!“

Исус ги попита: „Кои сте вие и откъде сте дошли?“

Те му отговориха: „От много далечна земя са дошли твоите роби в името на Господ, твоя Бог. Чухме за славата Му и за всичко, което Той е направил в Египет, за всичко, което направи на двамата аморейски царе отвъд Йордан – есевонския цар Сихон и васанския цар Ог, който живееше в Астарот. Тогава старейшините и всички жители на нашата страна ни казаха: „Вземете в ръцете си хляб за път, идете насреща им и им кажете:

„Ние сме Ваши роби, сключете с нас съюз.“ Ето Вижте нашия хляб, който Взехме топъл от къщите си 6 деня, когато тръгнахме към Вас. Сега той е изсъхнал и плесенясал. Вижте и меховете с Вино, които бяха нови, когато ги наляхме. Сега те са скъсани. А и дрехите и обувките ни овехтяха от дългия път.“

Израилтяните им повярваха заради хляба и не попитаха Господ какво ще им каже. Тогава Исус сключи с тях мир и обеща, че ще им запази живота. Началниците на народа им се заклеха.

А след три дни от сключването на този съюз израилтяните разбраха, че те били техни съседи и живеели наблизо. Тогава Израилевите синове потеглиха на път и на третия ден дойдоха до градовете им Гаваон, Кефира, Беерот и Кирят-Ярим. Но Израилевите синове не ги погубиха, защото началниците на народа се бяха заклели на Господ, Бог на Израил.

Исус Набин повика гаваонците и им рече:

„Защо ни измамихте и ни казахте: „Ние сме много далече от Вас.“! Та Вие сте живеели съвсем наблизо! Затова бъдете проклети! Вечно ще бъдете роби, ще сечете дърва и ще носите Вода за дома на моя Бог!“

Те отговориха на Исус Навин: „Беше стигнало до ушите на твоите роби, че Господ, твоят Бог, е заповядал на Своя раб Мой­сей да Ви даде цялата земя и да погуби Всичките й жители пред лицето Ви. Затова ние се побояхме много да не ни Вземете живота и извършихме това. Сега сме 6 твоите ръце. Както намериш за добро и справедливо, така постъпи с нас.“

 

Слънцето и луната се подчиняват на Исус Навин

Когато йерусалимският цар Адони-Седек чу, че гаваонците сключили мир с Израил и останали между тях, той се уплаши много. Гаваон беше един от царските градове, по-голям и от Гай. Всичките му жители бяха храбреци. Заради това йерусалимският цар прати да кажат на другите царе:

„Елате при мене и ми помогнете да съсипем Гаваон, защото е сключил мир с Исус Навин.“

Тогава гаваонците изпратиха вест до Исус в стана при Галгал: „Не оттегляй ръката си от твоите роби. Ела по-скоро при нас, за да ни избавиш и да ни помогнеш, защото против нас се събраха всички аморейски царе, които живеят в планините.“

Исус тръгна от Галгал заедно с всички храбри и способни за война мъже.

Тогава Господ каза на Исус: „Не бой се от тях! Аз ги предадох в твоите ръце и никой от тях няма да устои пред лицето ти.“

Исус Навин нападна внезапно, понеже цялата нощ бе вървял от Галгал. Господ докара смут сред аморейците в Гаваон и израилтяните им нанесоха голямо поражение. Гониха ги по пътя към Веторонската височина и ги разгромиха до Азек и Макед. А когато бягаха от израилтяните по склона на Веторонската планина, Господ хвърляше върху тях от небето големи камъни чак до град Азек. И те бяха унищожени. Умрелите от камъните бяха много повече, отколкото онези, които синовете на Израил убиха с меч. И в онзи ден, в който Господ предаде Аморей в ръцете на Израил, Исус Навин извика към Господ пред израилтяните:

„Спри се, слънце, над Гаваон и ти, месечино, над Аялонската долина!“

И слънцето се спря, и месецът стоя, докато народът отмъщаваше на враговете си. Нали това е писано и в книгата на Праведния: „Слънцето стоеше сред небето и не бързаше да зайде почти цял ден“! Такъв ден не е имало нито преди, нито след онзи, в който Господ да е слушал човешки глас. Защото Господ воюваше за Израил.

А онези петима царе побягнаха и се скриха в пещерата при Макед.

Както бе заповядал Господ на Своя раб Мойсей, така Мойсей заповяда на Исус и Исус го направи. Не отстъпи нито една дума във всичко, което бе заповядал Господ на Мойсей. Така Исус, син на Навин, превзе цялата земя и я подели между колената на Израил.

 

Остарелият Исус Навин говори на своя народ

Изминаха много дни, откакто Господ даде на Израил да си почине от всички неприятели наоколо. Исус, синът на Навин, остаря и стигна преклонна възраст. Затова той повика цял Израил, старейшините, началниците, съдиите и надзорниците и им каза:

„Аз остарях и вече съм в напреднала възраст. Вие видяхте това, което Господ, вашият Бог, направи пред лицето ви с всички тия народи. Господ сам се сражаваше за бас. Ето, поделих ви по жребий победените народи за дялове на колената ви.

Господ, вашият Бог, сам ще ги прогони от вас. Ще ги изтреби, за да получите в наследство земята им, както Господ, вашият Бог, ви е говорил.

Затова залягайте най-точно да пазите и изпълнявате всичко написано в книгата на Мойсеевия закон, без да се отклонявате от него нито надясно, нито наляво. Не се сношавайте с народите, които останаха между вас. Не споменавайте имената на техните богове, не се кълнете в тях, не им служете и не им се покланяйте. Привържете се към Господ, вашия Бог, както правихте до днес. А ако се отвърнете и пристанете към остатъците от тия народи, които останаха между вас, ако се сродите с тях и ходите при тях и те при вас, знайте, че Господ, вашият Бог, няма вече да ги прогонва от вас. И те ще станат за вас примка и мрежа, бич за ребрата ви и трън за очите ви, додето бъдете изтребени от тая добра земя, която Господ, вашият Бог, ви даде.

Ето, сега аз заминавам там, където цял свят отива. Осъзнайте и признайте с всичкото си сърце и с цялата своя душа, че от всички обещания, които ви даде Господ, вашият Бог, не остана нито едно неизпълнено. Но както се сбъдна над вас всяка добра дума, тъй Господ ще изпълни над вас и всяка зла дума, додето не ви изтреби от тая добра земя, която ви даде Господ, вашият Бог.“

След това Исус, син на Навин и раб Божи, умря на сто и десет години. Погребаха го в пределите на неговия дял в Тамнат-Сарай на Ефремовата планина, на север от планината Гааш.

 

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.