библия за младежи - Новият Завет - Общественият живот на Исус

Исус в храма

Историята на Спасението

Исус в храма

Всяка година Йосиф и Мария ходеха в Йерусалим за Пасха. Когато Исус стана на дванадесет години, те отидоха в Йерусалим за празника, както бе обичайно. А докато Йосиф и Мария се връщаха след празничните дни, Исус остана в Йерусалим. Те не забелязаха това, защото мислеха, че Той върви с техните роднини. Изминаха един ден път, като Го търсеха между хората. И когато не откриха Исус, върнаха се в Йерусалим и продължиха да Го търсят.

След три дни Го намериха в храма. Той седеше между учителите, слушаше и разпитваше. Всички, които Го чуха, се чудеха на разума и отговорите Му. Когато родителите на Исус Го видяха, се смаяха. Мария Му рече: „Чедо, защо постъпи така? Баща Ти и аз се измъчихме, докато Те намерим!“

Исус отговори: „Защо сте Ме търсили? Нима не знаете, че Аз трябва да съм в дома, който принадлежи на Моя Отец?“

Ho me не разбраха Неговите думи.

Исус тръгна с тях и се прибраха в Назарет. Той им се покоряваше. А Мария запазваше всички Негови думи в сърцето си. Исус израстваше и напредваше в мъдрост и любов пред Бог и човеците.

 

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.