библия за младежи - Старият Завет - Времето на пророците

Илия се разделя с Елисей

Историята на Спасението

Илия се разделя с Елисей

В онова време, когато Господ щеше да възнесе Илия на небето във вихрушка, пророкът идеше с Елисей от Галгал. Илия каза на Елисей: „Остани тук, защото Господ ме изпраща във Ветил.“

Но той отговори: „Бог ми е свидетел, че няма да те изоставя!“

Те отидоха във Ветил. Пророческите синове излязоха да посрещнат Елисей и му рекоха: „Знаеш ли, че днес Господ ще възнесе твоя господар над главата ти?“

Той отговори: „Зная, мълчете!“

Илия му каза: „Елисей, остани тук, защото Господ ме праща в Йерихон.“ Но той отвърна: „Бог ми е свидетел, че няма да те изоставя.“

И тогава двамата отидоха в Йерихон. И там пророческите синове се приближиха до Елисей и му казаха: „Знаеш ли, че днес Господ ще вземе твоя господар и ще го възнесе над главата ти?“

Той отговори: „Зная, мълчете!“

Илия му рече: „Все пак остани тук, защото Господ ме праща до Йордан.“

Но Елисей отговори: „Бог ми е свидетел, няма да те изоставя!“ И така двамата тръгнаха.

Тръгнаха и петдесет души от пророческите синове. Следваха ги на разстояние, докато двамата спряха при брега на река Йордан.

Тогава Илия взе плаща си, намота го и удари с него по водата. Тя се раздели на две и те преминаха по суша.

А като преминаха, Илия рече на Елисей: „Кажи какво още желаеш да направя, преди да бъда възнесен пред тебе!“

Елисей отговори: „Нека силата на духа, който е в тебе, да бъде още по-голяма върху мене!“

Илия му отвърна: „Много искаш! Ако ти видиш как ще бъда възнесен, така ще бъде. Ако ли не – няма.“

Както вървяха по пътя и разговаряха, изведнъж се яви огнена колесница с огнени коне и застана между тях. И Илия се понесе във вихрушка към небето.

Елисей гледаше и викаше: „Отче мой, отче мой, колесницата и конницата на Израил!“ И вече не го видя.

Тогава хвана дрехата си и я раздра на две. След това вдигна плаща на Илия, който бе паднал. Върна се и се спря край брега на Йордан.

Намота плаща и удари с него по водата, казвайки: „Къде е Господ, Бог на Илия?“ Когато удари по водата, тя се раздели на две и Елисей премина.

Като видяха това, пророческите синове от Йерихон рекоха: ,Духът на Илия слезе върху Елисей!“ Излязоха насреща и му се поклониха доземи.

След това жителите на града казаха на Елисей: „Ето, както виждаш, господарю, разположението на тоя град е добро, но водата, е лоша и земята безплодна.“

А той отвърна: .Донесете ми нова чаша и сложете в нея сол!“ Когато му я дадоха, той отиде при извора, хвърли в него солта и каза: „Така говори Господ: „Аз направих тази вода чиста, занапред от нея няма да идва нито смърт, нито безплодие.“

По думите на Елисей водата е добра и до днес.

 

Елисей лекува прокажения

Нееман, военачалник на сирийския цар, беше изтъкнат човек и беше почитан от своя господар, защото чрез него Господ бе дал победа на сирийците. Той бе отличен войник, но прокажен.

Веднъж сирийците излязоха да плячкосват и плениха от Израилската земя едно малко момиче, което дадоха да слугува при жената на Нееман.

То каза на господарката си: „0, да би се обърнал моят господар към пророка, който е в Самария, той би го излекувал от проказата!“

Нееман отиде и разказа всичко на царя: „Така и така каза момичето, което е от Израилската земя.“

Сирийският цар му нареди: „Отиди там! Аз ще изпратя писмо до царя на Израил.“

Нееман отиде, като взе със себе си десет таланта сребро, шест хиляди сикли злато и десет премени дрехи. Занесе на израилския цар писмото, в което се казваше: „Заедно с това писмо изпращам при тебе Нееман, моя слуга, за да снемеш от него проказата.“

Като прочете писмото, израилският цар раздра дрехите си и каза:

„Нима аз съм Бог да умъртвявам и съживявам, та праща при мене тоя човек, за да снема проказата му? Ако помислите, ще разберете, че той дири повод за вражда!“

Когато Божият човек Елисей чу, че царят раздрал дрехите си, изпрати да му кажат:

„Защо раздра дрехите си? Нека той дойде при мене и познае, че има пророк в Израил.“

И дойде Нееман с конете и колесницата си, и се спря пред входа на Елисеевия дом.

Тогава Елисей прати при него слугата да му каже: „Отиди и се окъпи седем пъти в Йордан. Тогава тялото ти ще се обнови и ще бъдеш чист!“

Нееман се разгневи и си тръгна, казвайки: „Ето, аз мислех, че той ще излезе, ще призове името на Господ, своя Бог, ще сложи ръката си на мястото и ще излекува проказата. Нима реките Авана и Фар- фар в Дамаск не са по-добри от всички израилски води? Не можех ли да се окъпя в тях и да се очистя?“

Той се обърна и си отиде ядосан. А неговите слуги се приближиха и му казаха:

„Отче, ако пророкът ти беше заръчал нещо трудно, нямаше ли да го направиш? А колко по-добре е сега, когато ти каза само: Окъпи се и ще бъдеш чист.“

Тогава Нееман отиде и се потопи в Йор­дан седем пъти, както му бе казал Божият човек. И тялото му се обнови като тялото на малко дете, и се очисти.

Той се върна при Елисей заедно с цялата си дружина, влезе, застана пред него и каза:

„Сега познах, че по цялата земя няма Бог освен в Израил, Затова те моля, приеми този дар от твоя раб!“

А Елисей отговори: „Бог, пред Чието лице стоя, ми е свидетел, че няма да приема!“

Нееман настояваше да вземе дара, но той не се съгласи, а само му каза: „Иди си с мир!“

И Нееман тръгна към своя дом.

 

Слугата на Елисей догонва Нееман

Като замина Нееман, слугата на Елисей, Гиезий, си помисли: „Моят господар не пожела да вземе от ръката на тоя сириец Нееман каквото бе донесъл. Бог ми е свидетел, ще се втурна подире му и ще си взема нещо от него.“

И Гиезий се завтече след Нееман. Когато Нееман видя, че някой тича отзад, слезе от колесницата да го посрещне и го попита: „Всичко ли е наред?“

Той отговори:

„Да, моят господар ме изпрати да кажа, че сега от Ефремовата планина при него дойдоха двама момци от пророческите синове и иска да им дадеш по един талант и по две премени дрехи.“

Нееман отговори:

„Вземи, ако обичаш, два таланта!“

И като настояваше, завърза по два таланта сребро и две премени дрехи в отделни торби. Даде ги на двама свои слуги, за да ги носят.

Когато Гиезий стигна до хълма, взе торбите от ръцете им и ги скри у дома си.

След това пусна слугите и те си отидоха.

Когато се завърна и се яви пред своя господар, Елисей го попита: „Откъде идеш, Гиезий?“

Той отговори: „Твоят раб никъде не е ходил.“

Но Елисей му рече: „Нима сърцето ми не те придружаваше, когато оня човек слезе от колесницата си да те посрещне? Сега имаш сребро и дрехи и можеш да си купиш маслинени дървета и лозя, дребен и едър добитък, слуги и слугини! Но проказата на Нееман ще се залепи за тебе и за твоето потомство завинаги!“

И Гиезий излезе бял като сняг от проказата.

 

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.