библия за младежи - Старият Завет - Времето на пророците

Илия, пророк на Израил

Историята на Спасението

Илия, пророк на Израил

В историята на еврейския народ разделянето на Израилевото царство окончателно настъпило през 930 г. преди Христа. То се разпаднало на Северно израилско и Южно юдейско царство. Приблизително петдесет години по-късно на престола на Северното израилско царство се възкачил цар Ахав /875 – 854 г. преди Христа/. Той се оженил за Йезавел, дъщерята на сидонския цар, и в своя главен град Самария въздигнал олтар и съградил храм на езическия бог Ваал.

Пророк Илия от Тесва в Галааш каза на Ахаб: „Господ, Бог на Израил, на Когото служа, ми е свидетел, че през тия години няма да има нито роса, нито дъжд, освен по моя заповед.“

И глас от Господ дойде към него: „Тръгни оттук, свий на изток и се скрий при потока Хорат, който е срещу Йордан. От този поток ще пиеш, а на враните съм заповядал да те хранят.“

Той стори така, както Господ му каза – отиде и остана при потока Хорат, който е срещу Йордан. Враните му донасяха хляб и месо сутрин и вечер, а вода пиеше от потока.

След известно време потокът пресъхна, защото нямаше дъжд на земята. Тогава дойде слово от Господ към Илия: „Стани, иди в Сарепта при Сидон и остани там! Аз заповядах на една вдовица да те храни.“

 

Илия Възкресява сина на вдовицата

Илия стана и отиде в Сарепта. Когато дойде при градските порти, там една вдовица събираше дърва. Той я повика и й каза: „Донеси ми в съд малко вода, за да пия!“

Когато тръгна ga донесе бода, той завика след нея: „Вземи 6 ръцете си и малко хляб!“

Тя отговори: „Господ, Бог твой, ми е свидетел, че нямам опечен хляб, а само шепа брашно в делбата и малко дървено масло в гърнето. Ето, аз ще събера две- три дръвца, ще отида и ще приготвя това за себе си и за сина си, а след като го изядем, ще умрем.“

Но Илия й рече: „Не се бой! Върви и направи това, което каза. Но най-напред направи една малка прясна пита за мене и ми я донеси, а за себе си и за сина си направи после! Защото така говори Господ, Бог на Израил:

„Брашното в делвата няма да се свърши и дървеното масло в гърнето няма да намалее до оня ден, в който Господ ще даде дъжд на земята!“

Тя отиде и направи така, както й каза Илия. И имаха храна и той, и тя, и нейният син за дълго време.

След това синът на тази жена се разболя и болестта му беше толкова тежка, че издъхна.

Тогава вдовицата рече на Илия: „Какво имаш ти с мене, човече Божи? Нима си дошъл да ми напомниш моите грехове и да умориш сина ми!“

А той й отвърна: „Дай ми сина си!“ Взе го от ръцете й, отнесе го в горницата, къде- то живееше, и го сложи на леглото си. Тогава извика към Господ:

„Господи, Боже мой! Нима Ти ще направиш зло на вдовицата, при която живея, като погубиш сина й?“

След това се простря три пъти над момчето, викайки към Господ: „Господи, Боже мой, моля Те да се върне душата на това момче в него!“

Господ чу гласа на Илия. В детето пак се върна душата и то оживя. Илия взе момчето, сне го от горницата, даде го на майка му и каза: „Гледай, твоят син е жив!“

Жената му отговори: „Сега вече знам, че ти си Божи човек и че в твоите уста словото на Господ е истина.“

 

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.