изпит на съвестта за децата

При изповед

Изпит на съвестта за децата

 ВЪПРОСНИК ЗА ИЗПОВЕД ПО ДЕСЕТТЕ БОЖИ

ЗАПОВЕДИ И НОВОЗАВЕТНИТЕ БЛАЖЕНСТВА

 

Мили деца,

На по-големите от вас, които ще приемат св. Причастие, предстои да пристъпят към тайнството Изповед. Предлагаме ви някои въпроси, които могат да улеснят вашата подготовка.

Мойсеевият нравствен закон, изразен в Десетте Божии заповеди (Изход 20:2-17), ни сочи най-вече какво не трябва да вършим. С идването Си сред нас, Господ Иисус Христос сведе тези заповеди до две: да възлюбим Господа с всичкото си сърце, с всичката си душа и с всичкия си разум и да възлюбим ближния си като себе си (Божият закон, Мат. 22:35-40).

 

Oчистване на сърцето по десетте Божи заповеди

  1. Аз съм Господ Бог Твой… Не си прави кумир…

Обичаш ли Бога?

Имал ли си съмнения и колебания, маловерие, неверие? Ходил ли си при сектанти? Доверяваш ли се винаги и особено в трудни моменти на Бог или се отчайваш и показваш недоверие? Може би в скърби, в болести и в изпитания на живота роптаеш срещу Бога и губиш вярата си?

Вярваш ли във всичко, което учи Църквата?

Почиташ ли Света Богородица, всички светии?

Вярваш ли на астролози? Ходил ли си при врачки, баячки и ясновидки (екстрасенси)?

Днес кумири са парите (сребролюбие, скъперничество, подкупничество), коремът (чревоугодие, пиянство, тютюнопушене, наркотици.), личното Аз (горделивост, себелюбие, самооправдание, презрение към другите), лицемерието.

Стараеш ли се да бъдеш умерен в желанията си (за дрехи, лакомства, игри)?

Гордееш ли се с богатството на родителите си (луксозната кола, скъпите дрехи)?

Завиждаш ли на децата за играчки, дрехи и други неща?

Смяташ ли се за по-умен и по-добър от връстниците си?

 

  1. Не произнасяй напразно Божието име…

Произнасяш ли великото Име Господне с и трепет само при необходимост?

Кълнеш ли се в Божието име?

Произнасял ли си хули срещу Господа и служителите Му?

Произнасял ли си хули, подигравайки се с вярата?

Проклинаш ли?

Не се ли е случвало да се молиш хладно и разсеяно, без внимание?

Благодариш ли на Бога, когато ти помага?

Призовавал ли си Бога за лоши дела?

Скривал ли си грехове от изповедника си?

Причастявал ли си се без изповед?

Спазваш ли дадените Богу обети?

Отнасяш ли се с невнимание към религиозни книги и списания? Хвърляш ли ги където не им е мястото?

 

  1. Помни съботния ден…

Ходиш ли на църква в неделя и празник?

Държиш ли се там молитвено или разговаряш?

Присъстваш ли от начало до край на Св.Литургия или отиваш късно и си отиваш преди да свърши?

Ходиш ли на Църква мръсен и неподходящо облечен?

Казваш ли си сутрин и вечер молитвата както и на масата? Може би се срамуваш да се прекръстиш пред други?

Четеш ли Св.Писание, както и различни религиозни книги?

Имал ли си безразличие към молитвата?

Не си ли се отдавал на безделие? Мързелуваш ли?

Ходил ли си при иноверци и сектанти?

 

  1. Почитай баща си и майка си…

Имаш ли почит към своите родителите?

Слушаш ли ги?

Караш ли се с роднини и приятели? Имаш ли вражда за делби?

Почиташ ли духовните лица и проявяваш ли послушание към тях?

Изпълняваш ли съвестно синовния си дълг?

Уважаваш ли учителите си? Слушаш ли ги?

Учиш ли си старателно уроците? Внимаваш ли в училище?

Участваш ли активно в уроците по катехизис или си незаинтересован и пасивен? Отнасяш ли се с уважение към катехистите и другарите си или им пречиш? Изслушваш ли ги? Как възприемаш часовете по катехизис – като място за среща с приятелите си или като място, където ще научиш нещо повече за Исус и църквата?

Уважаваш ли възрастните хора?

 

  1. Не убивай…

Бил ли си се с някого?

Изпитвал ли си към ближните си гняв, ярост, омраза, злоба, злопаметност? Огорчавал ли си ги с думи? Обиждал ли си ги?

Бил ли си отмъстителен? Въздавал ли си зло за зло?

Искал ли си прошка от ближните си при оскърбяване?

А ти, прощаваш ли на хората?

Осъждаш ли ближните си?

Позволяваш ли си да ругаеш и да използваш неприлични думи?

Държиш ли винаги твоето мнение да бъде изпълнявано? Хвалиш ли се? Самоизтъкваш ли се?

Помагаш ли на приятелите си, които имат проблеми?

Състрадателен ли си?

Присмивал ли си се на слабостите на своите ближни?

Злорадствал ли си?

Дразниш ли ближните си?

Кротък и любезен ли си? Не си ли раздразнителен, нетърпелив, непокорен, невнимателен?

Помиряваш ли скараните?

Обичаш ли да противоречиш?

Подтиквал ли си към грях някого?

Молиш ли се за своите брат/сестра, родители, близки и приятели? А за тези, които са се отнесли лошо спрямо теб? (за да им помогне Бог да осъзнаят лошите си дела)

Как отвръщам на злото – със зло или с добро?

Мислил ли си за самоубийство?

Вредиш ли на здравето си с пиене, наркотици и упойващи вещества? Пушиш ли, с което увреждаш здравето си и здравето на ближните си? Бориш ли се с тези пороци?

Проявяваш ли милост и грижа към животните? Бил ли си жесток към тях?

 

  1. Не прелюбодействай…

Допускал ли си да извършиш постъпки, за които особено се срамуваш да разкажеш?

Увличаш ли се от непристойни книги, снимки, филми и т.н.?

Водиш ли неприлични разговори, в т.ч. вицове, песни, псувни и др.?

Работя ли за доброто на семейството си? Мързелив ли съм вкъщи?

 

  1. Не кради…

Крал ли си даже и в най-дребното? Укривал ли си крадено?

Присвоявал ли си чуждо с хитрост, насилие, измама или изнудване?

Вземаш ли назаем без да връщаш?

Вземал ли си без да питаш пари от родителите си?

Помагаш ли на друг да краде?

Играл ли си хазарт?

 

  1. Не лъжесвидетелствай…

Лъгал ли си от страх, от корист, от злоба или на шега?

Спазваш ли обещанията си?

Осъждаш ли неоснователно ближните си?

Съгрешавал ли си в надсмиване, одумване, клюкарство, интриги, клевети, ласкателство, доносничество, лицемерие?

Ако си чул някакво обвинение срещу някого, разпространил ли си го и си му навредил, макар и неволно?

Може би обсъждаш поведението и действията на другите в тяхно отсъствие с цел да им навредиш, а не да им помогнеш?

Правил ли си фалшификация? Подписвал ли си родителите си в бележника?

 

9 и 10. Не пожелавай…

Завистлив ли си?

Пакостил ли си от завист на ближните си?

Желал ли си някому зло, болест, смърт?

Пожелавал ли си нещо чуждо за себе си?

 

9. ОБРЕД

 

Изповядваме се така:

Правим знака на кръста

В името на Отца и Сина и Светия Дух. Амин

 

Започваме изповедта с тези или други думи:

Благослови ме Отче за да мога да изповядам по-добре греховете си. Не съм се изповядвал(а) от (посочва се от колко време) и съм сторил следните грехове (изреждат се греховете по съвест).

 

Изповедта завършва с тези или други подобни думи:

Тези са, Отче, моите грехове, които помня. Прося опрощение за всички онези, които не си спомням.

 

След изповедта, свещеникът дава няколко съвета и задачи, за да излекуваш раните причинени на теб и на Църквата от твоите грехове.

 

Искаме прошка като казваме молитвата „Дело (деяние) на разкаяние”:

Боже мой, моля те да ми простиш греховете,

разкайвам се от все сърце,

защото като съгреших изгубих рая и заслужих пъкъла;

но още повече се разкайвам,

защото оскърбих безкрайната Ти доброта.

Обещавам, с Твоята благодат,

никога вече да не те оскърбявам. Амин.

 

В името на Бог и на цялата Църква, свещеникът приема твоето разкаяние и твоята воля за помирение. Като знак на прошката, която Бог ти дава, свещеникът полага дясната си ръка върху твоята глава, казвайки следните думи:

Бог, Милосърдният Отец, Който чрез смъртта и възкресението на Своя Син за опрощение на греховете, нека чрез службата на Църквата ти даде опрощение и мир. И аз ти прощавам твоите грехове в името на името на Отца и Сина и Светия Дух.

 

 

Свещеникът може да поздрави каещият се с тези или други думи:

Иди си в мир, Бог ти е простил.

Отговаряме:

Благодарим на Бога.

 

Бог ти е простил: радостта и мирът са сега в теб. Остани още малко в църквата за да благодариш на Бога и се молиш, например с тези хубави думи:

 

О, Боже,

Направи ме инструмент на твоя мир и твоята любов.

Където има омраза, да нося любов;

където има обида, да нося прошка.

Където има мъка, да нося радост;

където има грях , да нося вяра.

Където има тъма, да нося светлина;

където има отчаяние, да нося надежда.

 

 

 

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.