изпит на съвестта за възрастни

При изповед

Изпит на съвестта с Библията

 

Мт 15,15-16 изповядването на вяра в Христос

Исус им рече: а вие за кого Ме мислите? Симон Петър отговори и рече: Ти си Христос, Синът на Живия Бог.

 • Какво правя, за да храня и укрепвам моята вяра в Него? Моята вяра е придружена с конкретни дела?

 

Мт 7,24: моят живот върху Исусовото Слово

И тъй, всекиго, който слуша тия Мои думи и ги изпълнява, ще оприлича на благоразумен мъж, който си съгради къщата на камък;

 • Чета ли всеки ден Библята, за да разбирам какво трябва да правя? Съгласен ли съм с всичко онова, което Евангелието иска от мене?

 

Мт 16,24-26: преди всичко Христос

Тогава Исус каза: ако някой иска да върви след Мене, нека се отрече от себе си, да вземе кръста си и Ме последва;… защото, който изгуби душата си заради Мене, ще я намери; защото каква полза за човека, ако придобие цял свят, а навреди на душата си?

 • Поставям ли Христос преди моите идеи, моите нужди и моите желания… Или вярата и животът на християнин са последна моя грижа?

 

Мт 6,6-8; Лк 18,1: молитвата, за да се срещам с Бог

А кога се молите, не говорете излишно като езичниците; … защото вашият Отец знае, от какво имате нужда, … трябва винаги да се молят

 • Моля ли се само когато имам нужда от нещо, или възхвалявам, благодаря и искам прошка от Бог всеки ден? Задълбочавам ли моята вяра с четенето на християнски книги, вземам ли участие в катехизиса и в другите срещи, които организират в енорията или в епархията?

 

Ио 6,53-58: на Светата Миса, за да живея по-добре

Исус каза: който яде Моята плът и пие Моята кръв, има живот вечен, и Аз ще го възкреся в последния ден. Защото плътта Ми е наистина храна, и кръвта Ми е наистина питие.

 • Вземам ли участие всяка неделя и всяко тържество, за да слушам Словото Божие и да се причестявам достойно, дарявайки моя живот но Отца?

 

Рим 12,9-21: закони на християнски живот

Любовта да бъде нелицемерна;… бъдете един към други нежни с братска любов; преваряйте се в почет един към други;… бъдете радостни в надеждата; в скръбта бивайте търпеливи;… помагайте на светиите в техните нужди; залягайте да бъдете страннолюбиви; благославяйте вашите гонители;… не въздавайте никому зло за зло, а залягайте за това, що е добро пред всички човеци… Не се оставяй да те надвива злото, но надвивай злото с добро.

 • Отвръщам ли на злото с добро? Обръщам ли внимание на нуждаещите се? Държа ли се с всички вежливо, без гняв, завист, напук, без злословие?

 

Мт 6,14-15: прощавам ли обидите?

Защото, ако простите на човеците съгрешенията им, и вам ще прости Небесният ви Отец; ако ли не простите на човеците съгрешенията им, и вашият Отец няма да прости съгрешенията ви.

 • Често другите ми причиняват зло, а понякога и неволно: способен ли съм да прощавам, забравяйки обидите, без злоба, усмихвайки се и на онези, които не са вежливи с мене?

 

Мт 5,21-23; 7,12: да отбягвам всякакво насилие

Слушали сте, че бе казано на древните: „не убивай; а който убие, виновен е пред съда“. Аз пък ви казвам, че всеки, който се гневи на брата си без причина, виновен ще бъде пред съда, а който каже на брата си: “рака”, виновен ще бъде пред синедриона… Прочее, всичко, което искате да правят вам човеците, същото правете и вие тям; защото това е законът и пророците.

 • Критикувам ли другите, колегите, съседите…? Жесток ли съм? Бил ли съм някого в семейството си или навън? Обиждал ли съм някого? Одобрявам ли аборта? Правил ли съм аборт? Съветвал ли съм някого да го прави? Против ползването на оръжията ли съм?

 

Мт 5,27-32: прелюбодействие и друго

Слушали сте, че бе казано: не прелюбодействай. Аз пък ви казвам, че всеки, който поглежда на жена с пожелание, вече е прелюбодействал с нея в сърцето си.

 • Как живея моята връзка като двойка? Егоист ли съм? Роб ли съм на сексуални инстинкти? Работя ли за доброто на семейството си? Вкъщи мързелив ли съм? Изневерявал ли съм на моята жена, на моя мъж? Избягвам ли случаи, които провокират мисълта и желания против чистотата?

 

Мт 10,42-45: служенето към общността

Исус каза: вие знаете, че ония, които се смятат за князе на народите, господаруват над тях, и велможите им властват върху тях. Но между вас няма да бъде тъй: който иска между вас да бъде големец, нека ви бъде слуга; и който иска между вас да бъде пръв, нека бъде на всички роб. Защото и Син Човеческий не дойде, за да Му служат, но да послужи и даде душата Си

 • Склонен ли съм да дам живота си за другите? Давам ли моето време и моите дарби, качества, за служенето на общността, енорията, квартала? Скромен ли съм и в работата си помагам ли на онези, които имат нужда? Поставям ли моята кариера над всичко?

 

Мт 28,18-20: дългът на евангелизация

Исус каза: и тъй, идете, научете всички народи, като ги кръщавате в името на Отца и Сина и Светаго Духа, и като ги учите да пазят всичко, що съм ви заповядал

 • Способен ли съм да свидетелствам моята вяра, в семейството, възпитавайки моите деца в християнството, и в работата показвайки се християнин с думите и особено с делата си? Поставям ли в разположение на Бог моя мисионерски дух, приет от Кръщението ми, говорейки с всички върху темата на вярата и религията? Като катехист подготвям ли се добре за срещите с децата или с възрастните?

 

Мт 5,33-37; 6,22-23: яснота и искреност

Слушали сте още, че бе казано: клетва не престъпяй,… Аз пък ви казвам: да се не кълнете никак… Но думата ви да бъде: да когато е  да; не когато е не… Светило за тялото е окото. Затова, ако твоето око бъде чисто, и цялото твое тяло ще бъде светло.

 • Лъжлив ли съм или лицемер? Ползвам ли думата си, за да скрия произволите и вината си, дори обвинявайки другите? Уча ли децата си и другите да казват винаги истината?

 

Еф 5,33-6,4: семейството, дар от Бог

Тъй и всеки един от вас така да обича жена си, както обича себе си, а жената да се бои от мъжа си… Вие, децата, бъдете послушни на родителите си, в името на Господа, защото това е справедливо… И вие, бащите, не дразнете децата си, а ги възпитавайте в учение и наставление Господне.

 • Как помагам за растежа на моето семейство? Говоря ли за Исус вкъщи? Молим ли се заедно? Давам ли добър пример, спазвайки християнските принципи? Мога ли да се нарека примерен съпруг(а), родител, син (дъщеря)?

 

Як 5,1-6: честност и усърдие в работа

Богатството ви изгни, и дрехите ви молци изядоха. Златото ви и среброто ръждяса…  Ето, заплатата, що сте задържали от работниците вика… Осъдихте, убихте праведника.

 • Честен ли съм в моята работа, изпълнявам ли я добре? Плащам ли си данъците? Боря ли се всеки ден за правдата в моята Държава и на моето работно място?

 

Лк 12,8-10: богохулство и Божието име

Исус каза: всеки, който Мене признае пред човеците, и Син Човеческий ще признае него пред Божиите Ангели; а който се отрече от Мене пред човеците, той ще бъде отречен пред Божиите Ангели… а на оногова, който каже хула против Духа Светаго, няма да се прости.

 • Възхвалявам ли Бог с моят живот и моите думи? Или приписвам вината за моите неуспехи на Бог, богохулствайки го и проклинайки го? Опитвам ли се да бъда спокоен или живея сърдит? Приемам ли страданията, грижа ли се за болните, помагам ли на онези, които страдат или плачат?

 

Мт 5,48; 6,3: извикани за светостта

И тъй, бъдете съвършени, както е съвършен и Небесният ваш Отец.

 • Задоволявам ли се да живуркам или се заемам, за да дам винаги най-доброто от себе си? Убеден ли съм, че само Бог може да ме спаси и да ме води към съвършенството на живота, на радостта, на любовта? Доверявам ли се на Него и оставям ли вярата да ме води?

 

Мт 5,3-14: блаженството на ученика

Исус каза: блажени бедните духом, защото тяхно е царството небесно… Блажени плачещите… Блажени кротките… Блажени гладните и жадните за правда… Блажени милостивите… Блажени чистите по сърце… Блажени миротворците…

 • Моята радост Бог ли е или я търся другаде: в парите, в кариерата, в насилието…? Каква оценка давам на нещата на света? Милостив ли съм, миротворец ли съм, чист ли съм по сърце? Отбягвам ли моите отговорности, ползвайки наркотик, напивайки се, играейки хазарт,съветвайки се с магьосници, затваряйки се за диалог?

 

Лк 10,27-37: най-великият закон

Онзи човек му отговори и рече: „Възлюби Господа, Бога твоего, от всичкото си сърце, и от всичката си душа, и с всичката си сила, и с всичкия си разум, и ближния си като себе си. Исус му каза: право отговори; тъй постъпвай, и ще бъдеш жив… И тъй, кой от тези трима ти се вижда да е бил ближен на изпадналия в ръцете на разбойниците? Той отговори: оня, който му стори милост. Тогава Исус му каза: иди и ти прави също така.

 • Старая ли се за мирно и вежливо съжителство?

 

Деян 2,42-44: животът на Христовите ученици

И постоянствуваха в учението на апостолите, в общуването, в хлеболомението и в молитвите… А всички вярващи бяха заедно, и всичко им беше общо;

 • Вземам ли участие на живота на христовите ученици в Църквата, или само я използвам? В общение ли съм с папата, епископите и свещеника на моята енория? Използвам ли добре моето свободно време? Давам ли моята помощ на християнската общност или очаквам всичко от другите?

 

 

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.