библия за младежи - Новият Завет - Общественият живот на Исус

Изкушението в пустинята

Историята на Спасението

Изкушението в пустинята

Веднага след това Духът отведе Исус в пустинята, за да бъде изкушаван от Сатаната. И Той прекара там в пост четиридесет дена и четиридесет нощи. Най-сетне огладня.

Тогава до Него се приближи изкусителят и рече: „Ако си Божи Син, кажи на тия камъни да станат хлябове.“ А Исус му отговори: „Писано е: „Не само с хляб ще живее човек, а с всяко слово, което излиза от устата на Бог!“

После дяволът Го заведе в Йерусалим, светия град. Остави Го на покрива на храма и Му рече: „Ако си Божи Син, хвърли се долу! Нали е писано: „На ангелите Си Бог ще заповяда на ръце да Те понесат, да не би някак да препънеш нозете Си в камък!“

Исус му отговори: „Писано е също: „Няма да изкусиш Господ, твоя Бог.“

Най-накрая дяволът възведе Исус на много висока планина. Показа Му в един миг всички царства на вселената и тяхната слава. И Му рече: „Всичко това ще Ти дам. Ще Ти дам властта над земните царства и славата им. Защото всичко това е поверено на мене и аз давам, на когото искам. Ако паднеш ничком и ми се поклониш, всичко ще бъде Твое!“

Тогава Исус му отвърна: „Махни се от Мене, Сатана! Защото писано е: „На Господ, твоя Бог, да се покланяш и само на Него да служиш!“

Като свърши всички изкушения, дяволът отстъпи от Исус. И ето, ангели дойдоха и Му служеха.

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.