библия за младежи - Старият Завет - Времето на пророците

Известие за пророк Йон

Историята на Спасението

Известие за пророк Йон

Старият, завет завършва с частичното обновяване на Йерусалим под водачеството на Ездра и Неемий. Библията в този вид, в който е днес, разказва много малко за събитията по времето на гръцкото и римското господство.

Не се знае кога точно е написана Книга на пророк Йона.

Тя е между последните книги на еврейската Библия. И въпреки че е една от най-кратките в Стария завет, възприема се като много важна. В нея се разказва за Божията любов към всички хора, дори и към жителите на Ниневия, които били езичници и били мразени от евреите.

 

И дойде слово от Господ към Йон, сина на Аматий: „Иди в големия град Ниневия и проповядвай в него, защото злодеянията му достигнаха до Мене.“

И стана Йон да побегне в Тарсис от лицето на Господ. Дойде в Йопия и там намери кораб, който пътуваше натам. Плати за превоза и се качи, за да отплава далече от лицето на Господ.

Но Бог повдигна в морето силен вятър. Забушува голяма буря и корабът едва не се разби. Моряците се уплашиха и всеки завика към своя бог. Започнаха да изхвърлят през борда товара от кораба, за да олекне.

А през това време Йон беше легнал в трюма и дълбоко спеше.

Тогава дойде при него капитанът и му викна:

„Защо спиш като заклан? Ставай и викай към твоя бог! Може би той ще си спомни за нас и няма да загинем.“

После моряците казаха помежду си: „Нека хвърлим жребий, за да узнаем заради кого ни постигна тази беда!“

Хвърлиха жребий и той се падна на Йон. Тогава го попитаха: „Кажи заради кого ни постигна тази беда? С какво се занимаваш и откъде идеш? Къде е твоята земя и от кой народ си?“

Йон им отвърна: „Аз съм евреин. Почитам Господ, Бог на небесата, Който направи морето и сушата!“

Те разбраха, че той бяга от лицето на Господ и всички се уплашиха твърде много. Тогава го запитаха:

„Защо стори това? Какво да направим с тебе, за да утихне морето?“

А морето ставаше все по-бурно.

Йон им отвърна: „Изхвърлете ме през борда и морето ще утихне. Защото знам, че заради мене ви постигна тази страшна буря.“

Хората започнаха да гребат с всички сили, за да стигнат до суша, но не можеха, защото морето бушуваше все повече и повече.

Тогава извикаха към Господ: „Господи, молим Те да не загинем заради душата на този човек и да не ни зачетеш невинна кръв! Защото Ти, Господи, си направил, което е угодно на Тебе!“

После взеха Йон и го изхвърлиха в морето. И яростните вълни веднага утихнаха. Тогава хората се уплашиха от Господ твърде много, принесоха Му жертви и дадоха оброци.

След това Господ заповяда на един голям кит да глътне Йон. И Йон престоя в утробата на кита три дни и три нощи, като се молеше на своя Господ Бог.

Тогава Господ заповяда на кита да из- бълва Йон на суша.

И Господ каза на Йон втори път:

„Иди в големия град Ниневия и проповядвай в него, както Аз ти заповядах.“ Този път Йон отиде в Ниневия. А Ниневия беше на три дни път. Когато пристигна, Йон вървя цял ден из града, като проповядваше: „Още четиридесет дена и Ниневия ще бъде разрушен!“

И повярваха жителите на града в Бог. Обявиха пост и мало и голямо се облече във вретище.

След като вестта за това достигна до царя на Ниневия, той стана от престола си, свали плаща си, облече се във вретище и седна върху пепел. И беше разгласена заповед от името на царя и велможите:

„Нито човеци, нито добитък да не ядат нищо и да не пият вода. Да се покрият с вретище и силно да викат към Бог. Всеки да се отвърне от лошия си път и от насилието на ръцете си. Кой знае, може би Бог ще се умилостиви и ще отвърне от нас пламтящия Си гняв и няма да загинем!“

Като видя Бог делата им и как се отвърнаха от лошия път, съжали за злото, което бе казал, че ще изпрати върху тях, и не го стори.

 

Бог смекчава негодуванието на Йон

От това Йон силно се огорчи и възнегодува. И се помоли: „Господи, нали точно това говорех, когато бях още в моята земя! Затова и побягнах в Тарсис, защото знаех, че Ти си Бог благ и милосърден, дълготърпелив и многомилостив и ще съжаляваш, ако сториш това. И сега, Господи, вземи душата ми, защото по-добре да умра, отколкото да живея.“

Господ му отговори:

„Нима това те огорчи така силно?“

Йон излезе от града и спря на изток от него. Направи си сенник и седна, за да види какво ще стане с Ниневия.

Тогава Господ Бог направи така, че да израсне растение. То се издигна над Йон, за да му прави сянка и да го избави от огорчението.

И Йон му се зарадва твърде много. Но на другия ден, при зазоряване, Бог направи така, че червей да подгризе растението, и то изсъхна. А когато изгря слънцето, Бог изпрати горещ източен вятър. Слънцето започна да препича главата на Йон, така че той се изтощи.

Тогава пак поиска да умре и рече: „По- добре да умра, отколкото да живея.“ Господ му отговори:

„Нима съжали растението толкова силно?“

Той каза: „Огорчих се твърде много, дори до смърт!“

И Бог рече на Йон:

„На тебе ти е жал за растението, за което не си се трудил и което не си отглеждал, което в една нощ израсна и в една нощ изсъхна. А на Мене ли да не Ми бъде жал за Ниневия, този голям град с повече от сто и двадесет хиляди души, които не могат да различават дясно от ляво, и с толкова много животни!“

 

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.