библия за младежи - Старият Завет - Създаването на света и патриарсите

Змията в Рая

Историята на Спасението

Змията в Рая

Змията беше най-хитра от всички полски зверове, които Господ Бог създаде. Тя рече на жената: „Наистина ли Бог каза да не ядете от никое дърво в градината?“

Жената отговори: „Плодове от дърветата можем да ядем. Само за плодовете на дървото, което е посред градината, Бог рече: „Не яжте и не се докосвайте до тях, за да не умрете.“

Тогава змията каза на жената: „Не! Няма да умрете! Но Бог знае, че в деня, в който вкусите от тях, ще ви се отворят; очите. Ще бъдете като богове, познаващи доброто и злото.“

Адам и Ева ядат от забранения плод

Жената видя, че дървото е добро ядене. Беше приятно за очите и много желано, защото дава знания. Взе от плодовете му и яде. Даде и на мъжа си да яде. Тогава очите на двамата се отвориха и me разбраха, че са голи. Съшиха смокинови листа и си направиха препасници.

И чуха гласа на Господ Бог, когато ходеше из Рая по дневната хладина. Тогава Адам* (*човек от земята) и жена му се скриха между дърветата от лицето на Господ Бог.

Господ Бог извика на Адам: „Къде си?“ Той отвърна: „Чух гласа Ти в Рая. Достраша ме, защото съм гол, и се скрих.“ А Бог рече: „Кой ти каза, че си гол? Да не би да си ял от дървото, от което ти забраних да ядеш?“

Адам отговори: „Жената, която Ти ми даде, ми даде плода от дървото и аз ядох.“

Тогава Господ Бог каза на жената: „Защо си сторила това?“ Жената отговори: „Змията ме прелъсти и аз ядох.“

Прогонването на Адам и Ева от райската градина

И рече Господ Бог на змията:

„Задето си сторила това, проклета да си между всички животни и всички полски зверове! Ти ще се влачиш по корем и ще ядеш прах през целия си живот. Ще всея вражда между тебе и жената и между твоето и нейното потомство. То ще те поразява в главата, а ти ще го жилиш в петата.“

На жената рече: „Ще умножа и преумножа скръбта ти, когато си бременна. С болки ще раждаш деца. Към мъжа си ще тегнещ и той ще властва над тебе.“

А на Адам рече: „Задето си послушал гласа на жена си и си ял от дървото, за което ти заповядах: „Не яж от него!“, проклета да е земята заради тебе. С мъка ще се храниш от нея през всички дни на живота си.

Тръни и бодили ще ти ражда тя. Ще се храниш с полска трева.

С пот на лице ще ядеш хляба си, докато се върнеш в земята, от която си взет. Защото пръст си и в пръстта ще се върнеш.“

Адам даде на жена си име Ева* (*майка на живите), защото тя стана майка на всички живи.

И направи Господ Бог на Адам и на жена му кожени дрехи, с които ги облече. И рече: „Ето, Адам стана като един от Нас. Познава доброто и злото. Да не би сега да простре ръка да вземе плод и от дървото на живота, да вкуси и да заживее вечно!“ Тогава Господ Бог изпъди Адам от райската градина. Изгони го да обработва земята, от която бе взет. И постави на изток от Едем Херувими с огнен меч, за да пазят пътя към дървото на живота.

 

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.