библия за младежи - Старият Завет - Времето на пророците

Златният истукан

Историята на Спасението

Златният истукан*

(* Истукан – идол)

Цар Набуходоносор направи златен истукан, висок шестдесет лакти и широк шест лакти. Постави го в полето Деир, във Вавилонската област и изпрати да съберат всички сатрапи* (* Сатрап – управител, царски наместник), наместници, военачалници, върховни съдии, ковчежници, законоведци, съдници и областни управители, за да дойдат на тържественото откриване на истукана, който бе поставил Набуходоносор.

И събраха се сатрапите, наместниците, военачалниците, върховните съдии, ковчежниците, законоведците, съдниците и всички областни управители за откриването на истукана, който бе въздигнат. И се наредиха пред истукана.

Тогава един глашатай високо се провикна: „Съобщава се на вас, народи, племена и езици, щом чуете звук от тръба, пищялка, цитра* (* Цитра – струнен музикален инструмент с форма на триъгълна кутия), цафара* (* Цафара – дървена свирка, подобна на кавал), гусла* (* Гусла – струнен музикален инструмент, на който се свири с лък) и всички други видове музикални инструменти, да паднете и да се поклоните на златния истукан, който постави цар Навуходоносор! Който не падне и не се поклони, веднага ще бъде хвърлен в горяща огнена пещ!“

Затова народът, когато чу звука на тръби, пищялки, цитри, цафари, гусли и всякакви други инструменти, падна и се поклони на златния истукан, който цар Навуходоносор бе поставил.

 

Халдейците обвиняват евреите

В това време дойдоха някои от халдейците и наклеветиха юдеите. Те казаха на Навуходоносор:

„Царю, да живееш много години! Ти, царю, даде заповед всеки човек, щом чуе глас от тръба, пищялка, цитра, цафара, гусла и други инструменти, да падне и да се поклони на златния истукан. А който не падне и не се поклони, той трябва да бъде хвърлен в горяща огнена пещ.

Но юдейските мъже, които си поставил над делата във Вавилонската страна, Се­драх, Мисах и Авденаго, не се покоряват на твоята заповед. Царю, те не служат на твоите богове и не се покланят на златния истукан, който ти си поставил.“

Тогава Навуходоносор в гняв и ярост нареди да доведат Седрах, Мисах и Авденаго. Веднага изпълниха заповедта. Царят ги попита: „Седрах, Мисах и Авденаго, вие с умисъл ли не служите на моите богове и не се покланяте на златния истукан, който поставих? Готови ли сте, като чуете звука на тръба, пищялка, цит ра, цафара, гусла и всякакви инструменти, да паднете и да се поклоните на истукана, който направих? Ако не се поклоните, веднага ще бъдете хвърлени в горяща огнена пещ и тогава кой бог ще ви избави от ръката ми?“

Те му отвърнаха: „Няма нужда да ти отговаряме. Нашият Бог, на Който ние служим, е силен да ни спаси от горящата огнена пещ. А и от твоята ръка, царю, ще ни избави. Но дори и да не стане така, нека да знаеш, царю, че няма да служим на твоите богове и няма да се поклоним на златния истукан, който си поставил.“

 

Трите момчета остават незасегнати от огъня

При тези думи видът на лицето му се промени. Изпълнен с ярост срещу Седрах, Мисах и Авденаго, Навуходоносор заповяда да запалят пещ седем пъти по-гореща, отколкото обикновено. Заповяда на най- силните мъже от войската да ги вържат и да ги хвърлят в горящата огнена пещ. Вързаха ги с долните и горните дрехи, с превръзките на главата и ги хвърлиха в пещта.

И понеже заповедта на царя беше строга, и пещта беше извънредно много нажежена, пламъкът от огъня умъртви хората, които хвърлиха Седрах, Мисах и Авденаго. Те паднаха вързани в горящата огне­на пещ. Движеха се сред пламъците, възпявайки Бог и благославяйки Господ:

„Благословете Бог на боговете, всички, които почитате Господ, пейте и славете, защото милостта Му е вовеки!“

Тогава цар Навуходоносор се смая, стана бързо и попита велможите си: „Нали хвърлихме в огъня трима вързани мъже?“ Те отговориха: „Наистина, така беше, царю!“

Той рече: „Но аз виждам четирима души, които не са вързани, да ходят сред огъня. И нищо им няма! Четвъртият изглежда като син на боговете.“

Царят се приближи до вратата на раз­палената пещ и викна: „Седрах, Мисах и Авденаго, раби на Всевишния Бог, излезте и елате тук!“

Тогава те излязоха от пламъците.

Насъбраха се сатрапите, наместниците, военачалниците и съветниците на царя и видяха, че върху телата на тримата мъже огънят не е имал сила, дори косите им не бяха опърлени, по дрехите им нямаше и следа, дори миризма от изгорено нямаше.

Навуходоносор извика: „Благословен да бъде Бог на Седрах, Мисах и Авденаго, Който проводи Своя ангел и избави рабите Си! Те се надяваха на Него и не послушаха царската повеля, предадоха телата си на огън, за да не служат и да не се покланят на друг бог освен на своя Бог! Затова наре­ждам на вас, народи, племена и езици – всеки, който изговори хула против Бог на Седрах, Мисах и Авденаго, да бъде насечен на късове и къщата му да се разруши, защото няма друг бог, който да може така да избавя!“

Тогава царят въздигна Седрах, Мисах и Авденаго. Възвеличи ги и удостои всеки от тях с висока длъжност във Вавилонската страна.

 

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.