библия за младежи - Новият Завет - Детството на Исус

Захарий и Елисавета

Историята на Спасението

Захарий и Елисавета

В дните на юдейския цар Ирод имаше един свещеник от смяната на Авий, на име Захарий. Жена му беше от дъщерите на Арон и се наричаше Елисавета. И двамата бяха праведни пред Бог – постъпваха непорочно по всички заповеди и наредби на Господ. Те нямаха чедо, понеже Елисавета беше неплодна, а и двамата бяха в напреднала възраст.

Веднъж Захарий служеше по реда на своята смяна, както му се бе паднало по жребий според обичая на свещениците. Той влезе в храма на Господ да покади, а множество народ се молеше отвън.

Тогава му се яви ангел Господен, изправен отдясно на кадилния жертвеник. Като го видя, Захарий се смути и го обзе страх.

Но ангелът му рече: „Не бой се, Захарий, защото молитвата ти бе чута. Твоята жена Елисавета ще ти роди син и ще го наречеш с името Йоан. Ще имаш радост и веселие и мнозина ще се зарадват на раждането му. Той ще бъде велик пред Господ. Няма да пие вино и сикер. Ще се изпълни със Свети Дух още от утробата на майка си. Мнозина синове на Израил ще обърне към техния Господ Бог. И ще върви пред Него с духа и силата на Илия, за да обърне сърцата на бащите към чедата и непокорните към разума на праведните, за да приготви народ съвършен за Господ.“ Захарий рече на ангела: „По какво ще позная, че това е така? Аз съм стар, пък и жена ми е в напреднала възраст.“ Ангелът отговори: „Аз съм Гавраил, който стоя пред Бог. Пратен съм да говоря с тебе и да ти благовестя това. И ето, ти ще онемееш, защото не повярва на думите ми. Няма да можеш да говориш до деня, когато те ще се сбъднат.“

Народът чакаше Захарий и се чудеше защо се бави в храма. Когато излезе, той не можеше да им продума. Тогава те разбраха, че е имал видение в Светилището. А Захарий им обясняваше със знаци и остана ням.

След като се минаха дните на неговата служба, той се завърна у дома. Тогава жена му Елисавета зачена. Тя се таеше пет месеца, казвайки: „Господ ми стори това в деня, в който ме погледна милост но, за да снеме от мене укора на човеците.“

 

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.