библия за младежи - Старият Завет - Излизането от Египет

Заминаването от Синай

Историята на Спасението

Заминаването от Синай

На втората година, през втория месец, на двадесетия ден от месеца, облакът се вдигна от синията на откровението.

Тогава синовете на Израил потеглиха за първи път според заповедта на Господ, дадена им чрез Мойсей. Вървяха, докато облакът не спря в пустинята Фаран.

 

Народът, иска хляб

Израилевите синове пак започнаха да роптаят пред Господ, защото не им беше добре, и казваха: „Кой ще ни нахрани с месо? Спомняме си как ядяхме даром в Египет риба, краставици, пъпеши, лук, праз, чесън. А сега душата ни линее. Освен манна нищо друго няма пред очите ни.“ Мойсей чуваше, че народът страда и че всеки със своето семейство плаче пред вратата на шатрата си.

И гневът на Господ силно се разпали. А на Мойсей му стана мъчно.

Тогава той рече на Господ:

„Защо мъчиш Твоя раб? Защо аз не намерих милост пред очите Ти, та сложи върху ми бремето на целия този народ? Защо ми казваш: „Носи го на ръце, както бавачка носи детето!“ Нима аз съм го родил, че да го нося на ръце до земята, която Ти бе с клетва обещал на отците му? Откъде да взема, за да им дам месо? А плачат пред мене и казват: „Дай ни да ядем месо!“ Аз сам не мога да нося целия този народ. Твърде тежко е за мене. Щом така постъпваш, по-добре ме убий, ако съм придобил милост пред Твоите очи, за да не гледам злочестината си!“

Тогава Господ рече на Мойсей:

„Събери Ми седемдесет мъже измежду старейшините на Израил и ги доведи при синията на събранието, за да застанат там заедно с тебе. Аз ще сляза и ще говоря с тебе. Ще взема от Духа, Който е върху тебе, и ще Го възложа върху тях. Те ще носят заедно с тебе товара на народа и ти няма вече да си сам.

На народа кажи: „Господ ще ви даде месо и ще ядете! Но няма да ядете ден, два, пет, десет или двадесет дена, а цял месец, докато не ви излезе през носа и не ви омръзне. Защото презряхте Господ, Който е между вас.“

И рече Мойсей: „Народът наброява шестстотин хиляди пешаци, а Ти казваш: „Аз ще им дам месо и ще ядат цял месец!“ Нима ще се заколят всички овце и волове, за да им стигне? Или ще се събере всичката морска риба, за да ги задоволи?“ А Господ му отговори:

„Нима ръката на Господ е така къса? Сега ще видиш дали ще се сбъдне думата Ми към тебе, или не.“

Мойсей излезе и съобщи на народа думите на Господ. Събра седемдесет мъже измежду старейте и ги постави около синията. Господ слезе в облак и говори с него. После взе от Духа, Който бе върху му, и даде на седемдесетте мъже старейшини.

Тогава Господ изпрати вятър, който донесе откъм морето пъдпъдъци и ги натрупа около стана на един ден път.

Народът се вдигна и през целия ден, през цялата нощ и през целия следващ ден събираха пъдпъдъци. И онзи, който най-малко събра, събра десет хомера* (* 10 хомера – 4 кубически метра). Наслагаха ги около стана. Не бяха преглътнали нито хапка от месото, когато се разпали гневът на Господ против народа. И Господ порази народа с твърде голяма пораза. Затова нарекоха мястото Киброт-Хатаава* (* Киброт-Хатаава – гробове на прищевките), защото там погребаха лакомите хора.

 

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.