библия за младежи - Старият Завет - Подемът на Израилтяните

Завладяването на Ханаан

Историята на Спасението

Завладяването на Ханаан

След смъртта на Мойсей, слуга на Господ, Господ каза на Исус, син на Навин и служител на Мойсей: „Моят раб Мойсей умря. Затова стани, мини през река Йор­дан, ти и целият този народ, в земята, която Аз давам на синовете на Израил. Давам ви всяко място, на което стъпят ходилата на вашите нозе, както казах на Мойсей.

Бъди твърд и храбър! Не се страхувай и не се ужасявай! Защото Господ, твоят Бог, е с тебе навред, където и да идеш.“ Тогава Исус Навин заповяда на надзорниците на народа:

„Преминете през стана и дайте заповед на народа: „Приготвяйте си храна за път, защото след три дни ще преминете през Йордан и ще отидете да превземете земята, която Господ, Бог на вашите отци, ви дава за наследство!“

Те отговориха на Исус:

„Всичко, което ни заповядаш, ще сторим и, където и да ни пратиш, ще отидем. Както слушахме Мойсей, така ще слушаме и тебе.“

 

 

Исус Навин изпраща съгледвачи

Тогава Исус, син на Навин, изпрати тайно от Ситим двама съгледвачи в Йерихон. Те отидоха и влязоха в къщата на една блудница на име Раав. Там останаха да пренощуват. Обадиха за това на йерихонския цар и той изпрати да кажат на Раав:

„Предай хората, които са дошли при тебе, понеже са дошли да огледат цялата земя.“

Но жената скри двамата съгледвачи и каза: „Наистина идваха при мене двама човеци, но не зная откъде бяха. Когато на мръкване трябваше да се затворят портите, те излязоха и аз не зная къде отидоха. Спуснете се бързо подире им и ще ги настигнете.“

А тя ги беше завела на покрива и ги бе скрила в ленените стъбла, които бяха разстлани там. Царските пратеници се спуснаха по пътя към Йордан до самия бряг и затвориха портите веднага след като излезе потерята.

Преди да си легнат да спят, Раав се качи при съгледвачите на покрива и им каза: „Зная, че Господ е дал на вас тази земя. Ужас ни облада и всички жители се страхуват от вас, защото чухме как Господ изсушил водата на Червено море, когато сте бягали от Египет. Чухме как сте постъпили с двамата аморейски царе Сихон и Ог отвъд Йордан и как сте ги погубили. Като слушахме всичко това, сърцата ни се свиваха. В никого не остана някаква храброст да ви се противопостави, защото Господ, вашият Бог, е Бог горе на небето и долу на земята. А сега ми се закълнете в Господ, че както аз ви сторих милост, така и вие ще сторите милост на бащиния ми дом. Дайте ми верен знак, че ще запазите живи баща ми, майка ми, братята и сестрите ми и всички, които са при тях, и че ще избавите душите ни от смъртта!“

 

Съгледвачите дават обещание

Двамата съгледвачи й отговориха:

,Душата си за вас ще предадем на смърт, стига само да не издадеш това наше дело. И когато Господ ни предаде земята, ние ще бъдем към тебе милостиви и верни.“ След това Раав ги спусна с въже през прозореца, защото къщата, в която живееше, беше на градската стена.

Тя им каза: „Отидете в планината, за да

не ви намерят. Крийте се там три дни, докато се върне потерята, а после вървете по своя път.“

Хората й отговориха: „Ето, така ще изпълним клетвата, с която ти се заклехме. Когато дойдем в земята, ти дай този знак – превържи това червено въже на прозореца, през който ни спусна. Събери в къщата баща си, майка си, братята си и цялата бащина челяд. И всеки, който излезе през прага на твоята къща, нека сам да отговаря за своя живот. Ние няма да бъдем виновни. Но на всеки, който бъде с тебе в къщата, кръвта му да бъде върху нашата глава, ако някоя ръка се докосне до него. Ако ти издадеш нашето дело, ние ще бъдем свободни от твоята клетва, с която ни закле.“

Раав отговори: „Нека бъде според думите ви!“

Тогава ги спусна и те си отидоха, а тя завърза на прозореца червеното въже.

 

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.