библия за младежи - Старият Завет - Подемът на Израилтяните

Завладяването на Йерихон

Историята на Спасението

Завладяването на Йерихон

Съгледвачите тръгнаха и отидоха в планината. Останаха там три дни, докато се върне потерята. Преследвачите ги търсиха по всички пътища, но не ги намериха.

Тогава двамата съгледвачи потеглиха обратно, слязоха от планината, преминаха през Йордан и отидоха при Исус, сина на Навин. Разказаха му всичко, което им се бе случило. Рекоха на Исус:

„Господ предаде цялата земя в наши ръце и всички жители на онази земя имат страх от нас.“

А Йерихон беше силно укрепен град. Беше затворен поради страха от синовете на Израил. Никой не излизаше и никой не влизаше в него.

Тогава Господ научи Исус Навин и израилтяните как да превземат града.

Исус Навин свика свещениците и им рече: „Вземете ковчега на завета и седем свещеници да носят седем юбилейни тръби пред ковчега на Господ.“

А на народа рече: „Идете и обиколете града. Въоръжените нека вървят пред ковчега на Господ.“

И стана така, както Исус Навин заповяда на народа. Седемте свещеници, които носеха седем тръби от рогата на овни, тръгнаха и затръбиха с роговете. А ковчегът на завета с Господ вървеше след тях. Войниците бяха пред свещениците, които свиреха с тръбите, а задните отряди следваха ковчега.

Исус даде заповед на народа, като каза: „Не викайте и да не се чува вашият глас, да не излиза дума из устата ви до оня ден, в който ще ви кажа: „Викнете!“ Тогава нека екне бойният вик!“

И нареди ковчегът на завета да обиколи града веднъж. След това се върнаха в стана и там пренощуваха.

На другия ден Исус стана рано сутринта. И свещениците понесоха ковчега на Господ. Седемте свещеници, които носеха седемте юбилейни тръби пред ковчега, вървяха и тръбяха с роговете. Войниците бяха пред тях, а задната стража следваше ковчега.

Така и на втория ден обиколиха веднъж града и се върнаха в стана. Това правиха шест дена.

На седмия ден, щом се сипна зората, те станаха рано и обиколиха по същия начин града, но седем пъти. Когато седмия път свещениците затръбиха с роговете, Исус каза на народа:

„Надайте бойния вик! Защото Господ ви предаде града. Градът и всичко, което е в него, нека бъде проклето и да бъде унищожено! Само блудницата Раав да остане жива и заедно с нея всеки, който е в къщата й, защото тя укри нашите пратеници.“

Тогава народът нададе боен вик и тръбите отекнаха. Градските стени рухнаха до основи и народът влезе в града, всеки оттам, където стоеше. Така превзеха града и с острието на меча си унищожиха всичко, което беше в него – мъже и жени, млади и стари.

 

Къщата на Раав е пощадена

Исус Навин каза на двамата пратеници, които бяха огледали земята: „Идете в къщата на онази блудница и изведете оттам нея и всички, които са при нея, понеже вие й се заклехте!“

Тогава младите хора, съгледвачите, отидоха и изведоха Раав, баща й, майка й, братята й и всичките й роднини. Изведоха всички, които бяха в къщата, и ги изпратиха вън от израилския стан.

А градът и всичко, което беше в него, изгориха с огън. Само среброто, златото, медните и железните съдове предадоха в съкровищницата на Божия дом.

Блудницата Раав и всички, които бяха с нея, Исус остави живи. Тя живее сред Израил и до днес, защото укри съгледвачите, които Исус изпрати да огледат Йерихон.

 

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.