библия за младежи - Старият Завет - Подемът на Израилтяните

Заветът на Йефтай

Историята на Спасението

Заветът на Йефтай

Йефтай от Галаад беше храбър човек. Но неговите братя го пъдеха и той избяга от тях. Засели се в земята Тов.

След известно време амонитците излязоха на война против Израил. Тогава гала- адските старейшини дойдоха да вземат Йефтай.

Казаха му:

„Ела да ни станеш войвода, защото ще се бием с амонитците!“

Йефтай прие предложението им при едно условие – ако победи, да стане началник на Израил. А преди да тръгне на война, даде оброк на Господ:

„Ако предадеш амонитците в ръцете ми, като се върна с победа, каквото излезе насреща ми от вратата на моя дом, ще бъде за Господ и ще го принеса всесъжение.“

И тръгна Йефтай срещу амонитците, за да ги срази. Господ ги предаде в ръцете му. Йефтай им нанесе твърде голямо поражение от Ароер до Минит. В цели двадесет града, чак до Авел-Карамим, амонитците се подчиниха на синовете на Израил.

Когато Йефтай се завръщаше в дома си в Масиф, насреща му излезе с тимпани и хора неговата дъщеря. Тя му беше единствено дете. Той нямаше други деца – нито дъщери, нито синове.

Щом я видя, разкъса дрехата си и заплака: „Ах, дъще моя! Ти ме съсипа! И ти си между ония, които нарушиха покоя ми! Аз се заклех пред Господ и не мога да се отрека!“

Тя му отговори: „Татко, ако си направил завет с Господ, направи с мене това, което са произнесли устата ти, защото Господ е отмъстил чрез тебе на твоите врагове, амонитците.“

После каза на баща си:

„Изпълни ми само една молба. Пусни ме да бъда свободна два месеца. Аз ще отида да се възкача на планините и ще оплача моминството си с моите приятелки.“ Той й отговори: „Отиди!“

И я пусна за два месеца.

Тя отиде с приятелките си в планините, оплаквайки моминството си. След два месеца се върна при баща си и той извърши над нея оброка, който даде.

 

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.