Елей на болните

ЕЛЕЙ НА БОЛНИТЕ (МАСЛООСВЕЩЕНИЕ)

 

С. Мир на този дом и на всички, които живеят в него

 

С. Нека тази вода ни припомни, че сме кръщавани и ни напомни за Христос, който ни изкупи със страданието и възкресението си.

поръсва присъстващите с осветена вода

 

С. Братя, преди да вземем участие в светата служба, да признаем греховете си.

 

Н. Изповядвам пред всемогъщия Бог и пред вас, братя и сестри, че много съгреших с мисли, думи, дела и опрощения. Моя вина, моя вина, моя преголяма вина. Затова моля блажената Мария, всякога Дева, всички Ангели и Светци и вас, Братя и Сестри, да се молите за мене пред Господа нашия Бог.

 

С. Да се смили над нас всемогъщият Бог и, след като ни прости греховете, да ни въведе в живот вечен.

Н. Амин.

 

С. Възлюбени братя, Господ Исус Христос, при когото болните в евангелието идвали да изпросят изцеление, и който е страдал толкова за нас, е между нас събраните тук в негово име – и заповядва чрез апостол Яков: – болен ли е някой между вас, нека повика свещениците и те да се помолят за него, като го помажат с елей в името Господне.

И молитвата, произтичаща от вярата, ще изцери болния и Господ ще го въздигне. И ако е сторил грехове, ще му се простят. Да препоръчаме, прочее, нашия брат (нашата сестра) И……… на благодатта на Христос, за да намери облекчение и изцеление.

 

(Се чете Евангелието)

 

С. Братя , с молитва, произхождаща от нашата вяра, да се помолим на Господ за нашия брат (нашата сестра) И……… като смирено просим:

 

Ч. Да се помолим: Молим ти се, послушай ни.

 

Ч. Благоволи, Господи, да го (я) посетиш с милосърдието си и да го (я) подкрепиш със Светото помазание.

Н. Молим ти се, послушай ни.

 

Ч. Благоволи да го (я) освободиш от всяко зло.

Н. Молим ти се, послушай ни.

 

Ч. Благоволи да облекчиш страданията на всички лежащи болни.

Н. Молим ти се, послушай ни.

 

Ч. Благоволи да го (я) освободиш от грях и всяко изкушение

Н. Молим ти се, послушай ни.

 

Ч. Благоволи да помогнеш на тези, които обслужват болните

Н. Молим ти се, послушай ни.

 

С. Благоволи да дадеш живот и здраве на тези, върху които възлагаме ръце в твое име.

Н. Молим ти се, послушай ни.

 

Свещеникът слага ръцете над болния и тихо се моли. След това благославя елея.

 

С. Благословен си, Боже всемогъщи, който за нас и за нашето Спасение изпрати своя Син в света.

Н. Благословен си, Боже.

 

С. Благословен си Боже, Сине единородни, който вземайки нашата човешка плът, пожела да изцеляваш нашите болести.

Н. Благословен си, Боже.

 

С. Благословен си, Боже, Свети Душе, утешителю, който укрепваш слабостите на нашето тяло с постоянна сила.

Н. Благословен си, Боже.

 

С. Господи, нека твоят раб (твоята рабиня)……., който с вяра бива помазван(а) с този свет елей, заслужи да бъде подкрепен(а) в страданията и укрепен(а) в слабостите. Чрез Христос нашия Господ. Амин

 

Свещеникът намазва с елея Челото и ръцете на болния.

 

С. Чрез това Свето Помазание и поради преблагото си милосърдие да ти помогне Господ с благодатта на Светия Дух.

Н. Амин.

 

С. И, като те освободи от грях, да те спаси и подкрепи, в добротата си.

Н. Амин.

 

С. ДА СЕ ПОМОПИМ

Изцери, молим те изкупителю наш, чрез благодатта на Светия Дух, болестта на този страдащ. Изцери неговите рани и прости му греховете. И отстрани от него всички душевни и телесни страдания. И въздай му, в милосърдието си, пълно вътрешно и външно здраве, та, възстановен чрез твоето милосърдие, да изпълнява предишните си задължения, който живееш и царуваш во веки.

Н.  Амин

 


Ако болния не може да се изповядва, следва пълната формула на опрощение.

 

С. По силата на дадената ми от апостолическия престол власт – аз ти давам пълно опрощение и опрощение на всички грехове в името на Отца и Сина и Светия Дух.

Н. Амин.


 

С. + Н.   Отче Наш…

 


Ако болния може да се причестява:

С. Ето агнецът Божи, който отнема греховете на света, блажени, които са поканени на Господнята трапеза

Н. Господи, не съм достоен да дойдеш в мене, но кажи само една дума и душата ми ше оздравее.

 

С. Тялото Христово.                                         

Н. Амин.


 

Благослов над болния

С. Да те благослови Бог Отец .              

Н. Амин.

 

С. Да те изцери Бог Син.                                   

Н. Амин.

 

С. Да те озари Свети Дух.                        

Н. Амин.

 

С. Да пази Тялото ти и спаси душата ти.           

Н. Амин.

 

С. Да очисти сърцето ти и да те въведе в живот вечен. 

Н. Амин.

 

С. И вас всички, тук присъстващи, да ви благослови Всемогъщия Бог Отец, и Син и Свети Дух.

Н. Амин.

 

 

 

 

 

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.