библия за младежи - Старият Завет - Създаването на света и патриарсите

Едемската градина

Историята на Спасението

Едемската градина

Библейското описание за произхода на света, за създаването на първите хора, за Рая и първия грях не трябва да се възприема като свидетелство на очевидец. От ранни времена хората се опитват да размишляват за началото на света, за смисъла и целта на човешкия живот на земята.

Особено ги вълнува трудният въпрос – откъде е дошло злото на света. Защо хората носят злото в сърцата си? Дали Бог е създал злото?

Дали още преди всички времена заедно с добрия и вечен Бог не съществува и някакъв лош дух, който постоянно иска да унищожи творческото дело на Господ?

Размишлявайки за това, човешкият дух с Божието вдъхновение е намерил отговора за произхода на злото в света в библейското предание за Рая и първия грях.

Всичко на света произлиза от ръката на добрия Бог. Светът сам по себе си е добър. Злото на света е дошло, защото човекът е злоупотребил със свободата си и е въстанал срещу Божия ред в света, защото е пожелал да живее без Бог.

 

И насади Господ Бог градина в Едем, на изток. Там настани човека, когото създаде. И направи Господ Бог да израстат от земята всякакви дървета, хубави наглед и добри за ядене. И сред тях посред градината – дървото на живота и дърво­то за познаване на доброто и злото.

В Едем извираше река, за да напоява градината. После се разклоняваше на четири реки. Името на едната е Фисон. Тя обикаля цялата Хавилска земя, където има злато. Името на втората река е Гихон /Геон/. Третата се нарича Хидекел /Тигър/. А четвъртата река е Ефрат.

Господ Бог взе човека и го посели в Едемската градина, за да я обработва и да я пази. И заповяда Господ Бог на човека: „От всяко дърво в градината можеш да ядеш. Но от дървото за познаване на доброто и злото да не ядеш, защото, в който ден вкусиш от него, ще умреш.“

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.