Докторска Дисертация – Библиография

Докторска Дисертация – Библиография

Докторска Дисертация на Евгений Босилков „За унията на България и Римската Църква през първата половина на XIII век“ Рим, 22 ноември 1931 г.   БИБЛИОГРАФИЯ   I. ИЗВОРИ   Гюлов Д., С. С. Шанов. Епохата на Асеневци. Писма на Калоян до Инокентий III. София 1921 Златарски В. Н. Търновски надпис на Ив.Асен II. – БИБ,…

Докторска Дисертация – Осма Глава

Докторска Дисертация – Осма Глава

Докторска Дисертация на Евгений Босилков „За унията на България и Римската Църква през първата половина на XIII век“ Рим, 22 ноември 1931 г.   Осма глава ЗА АСЕН IIИ НЕГОВИТЕ ОТНОШЕНИЯ С РИМ (1218-1241)   След превземането и опустошаването на Търново Асен II наследил незаконно царувалия Борил и държал скиптъра от 1218 до 1241 година….

Докторска Дисертация – Седма Глава

Докторска Дисертация – Седма Глава

Докторска Дисертация на Евгений Босилков „За унията на България и Римската Църква през първата половина на XIII век“ Рим, 22 ноември 1931 г.   Седма глава ЗА ЦАР БОРИЛ И ЗА ТЪРНОВСКИЯ СЪБОР ПРЕЗ 1211 ГОДИНА   Ненадейната смърт на Калоян пред Солун през 1207 г. нанесла голяма щета иа България. Законният наследник Деен, син…

Докторска Дисертация – Шеста Глава

Докторска Дисертация – Шеста Глава

Докторска Дисертация на Евгений Босилков „За унията на България и Римската Църква през първата половина на XIII век“ Рим, 22 ноември 1931 г.   Глава шеста ЗА ИЗГРАЖДАНЕТО НА ЦЪРКОВНАТА ЙЕРАРХИЯ   На 24 юли 972 г., след като Йоан Цимисхий разрушил Преслав и Дористолон и отвел българския цар Борис със себе си в Константинопол…

Докторска Дисертация – Пета Глава

Докторска Дисертация – Пета Глава

Докторска Дисертация на Евгений Босилков „За унията на България и Римската Църква през първата половина на XIII век“ Рим, 22 ноември 1931 г.   Пета глава ЗА ОТНОШЕНИЯТА НА КАЛОЯН С УНГАРЦИТЕ И ЛАТИНЦИТЕ   За да се изясни по-добре дейността по унията и постоянството на Калоян, необходимо е да разкажем по-обстойно за онези страни,…

Докторска Дисертация – Четвърта Глава

Докторска Дисертация – Четвърта Глава

Докторска Дисертация на Евгений Босилков „За унията на България и Римската Църква през първата половина на XIII век“ Рим, 22 ноември 1931 г.   Четвърта глава ЗА ХАРАКТЕРА НА УНИЯТА   § 1 – За начина, по който Инокентий осъществил унията Удивителна е загрижеността на папа Инокентий за преодоляването на източната схизма. Той насочил загрижеността…

Докторска Дисертация – Трета Глава

Докторска Дисертация – Трета Глава

Докторска Дисертация на Евгений Босилков „За унията на България и Римската Църква през първата половина на XIII век“ Рим, 22 ноември 1931 г.   Трета глава ЗА СКЛЮЧВАНЕТО НА УНИЯТА И ЗА КОРОИАЦИЯТА НА БЪЛГАРСКИЯ ЦАР (1203-1204 г.)   § 1 – За второто и третото пратеничество на Инокентий III до Калоян. И тъй, след…

Докторска Дисертация – Втора Глава

Докторска Дисертация – Втора Глава

Докторска Дисертация на Евгений Босилков „За унията на България и Римската Църква през първата половина на XIII век“ Рим, 22 ноември 1931 г.   Втора глава ЗА ЦАР КАЛОЯН, КОЙТО СКЛЮЧИЛ УНИЯТА МЕЖДУ БЪЛГАРСКАТА И РИМСКАТА ЦЪРКВА (1199-1204)   В началото Калоян захванал да поддържа и разпалва завещаната като наследство от братята война, която те…

Докторска Дисертация – Първа Глава

Докторска Дисертация – Първа Глава

Докторска Дисертация на Евгений Босилков „За унията на България и Римската Църква през първата половина на XIII век“ Рим, 22 ноември 1931 г.   Първа глава ЗА ПОЛИТИЧЕСКАТА И ЦЪРКОВНА УРЕДБА НА БЪЛГАРИЯ В ГОДИНИТЕ 1185-1197. КРАТЪК ПРЕГЛЕД   Сред тези, които се опитали да възстановят Сймеоновото българско царство в цялостния му вид, несъмнено трябва…

Докторска Дисертация – Предговор

Докторска Дисертация – Предговор

Докторска Дисертация на Евгений Босилков „За унията на България и Римската Църква през първата половина на XIII век“ Рим, 22 ноември 1931 г.   ПРЕДГОВОР   Първите автори, писали за унията между Българската и Римската църква през 1204 г, следва да се търсят сред западните автори. Измежду тях достойни за споменаване са тези, които са…