деветница в чест на Светия Дух

ДЕВЕТНИЦА В ЧЕСТ НА СВЕТИЯ ДУХ

Деветницата подготви отец Койчо Димов

Тази деветница /набожност/ се моли от петък преди празника на Възнесение Господне /преместен от четвъртък в неделя/ до събота преди тържеството на Петдесетница /Свети Дух/.

Би могла да се моли също в девет следващи се дни, без значение на празника, всеки път, когато душата желае да хвали, благодари или да измоли някоя благодат от Бога.

 

Почва се всеки ден с Последователен химн /секвенция/ в чест на Свети Дух:

 

Свети Душе, Ти дойди! И прати ни от Небе, лъч от светлината Си.

Ти Баща на бедни си, о, Дарителю дойди, светлина в сърца дойди!

Утешител най – добър, и приятен гост в душа, и приятен полъх си.

Ти почивка си в труда, повей в жегата си Ти, утешение в сълзи.

О, блажена Светлина, напълни души, сърца на Твоите избраници.

Ти умий нечистото, и поливай сухото, изцери раненото.

Прегърни, що твърдо е, и стопли студеното, упъти заблуденото.

Седемте Си дара дай, на народа вярващ Твой, и надяващ се на Теб.

Дай ни благ и свет живот, дай душата да спасим и безкрайно щастие. Амин.

 

чете се размишлението на деня (намирайте го по-долу писано за всеки ден), след което се продължава се с Броеницата на Свети Дух

 

Ела, Дух на Премъдростта, отдели ни от земните и материални неща, излей в нас любов и усет за небесните блага.

Отче Свети, в името на Исуса, изпрати Твоя Дух, Който да обнови лицето на земята. / казва се 7 пъти /

Ела, Душе на разума, осветли ума ни със светлината на вечната истина и ни обогати със свети мисли.

Отче Свети, в името на Исуса, изпрати Твоя Дух, Който да обнови лицето на земята. / казва се 7 пъти /

Ела, о Дух на съвета, помогни ни да бъдем благи за Твоите откровения и води ни по пътя на истинското щастие.

Отче Свети, в името на Исуса, изпрати Твоя Дух, Който да обнови лицето на земята. / казва се 7 пъти /

Ела, Душе на силата, и ни облечи в духовната сила, за да постоянстваме и да побеждаваме в борбата с нашите духовни врагове и неприятели.

Отче Свети, в името на Исуса, изпрати Твоя Дух, Който да обнови лицето на земята. / казва се 7 пъти /

Ела, Дух на знанието, бъди Учител на душите ни, и ни помагай в изпълнението на Твоите поучения.

Отче Свети, в името на Исуса, изпрати Твоя Дух, Който да обнови лицето на земята. / казва се 7 пъти /

Ела, Дух на благочестието, ела да живееш в нашите сърца, за да направляваш и освещаваш всичките ни чувства и стремежи.

Отче Свети, в името на Исуса, изпрати Твоя Дух, Който да обнови лицето на земята. / казва се 7 пъти /

Ела, Дух на Божия страх, царувай над нашата воля, и направи така, че да бъдем винаги благоразположени, за да приемем страданията, вместо да падаме в грях.

Отче Свети, в името на Исуса, изпрати Твоя Дух, Който да обнови лицето на земята. / казва се 7 пъти /

Да се помолим: Господи, изпрати Твоят Животворящ Дух, Който да ни преобрази вътрешно и да ни обогати със Своите Небесни дарове: да ни дари едно ново сърце, та така да можем да бъдем приятни на Теб и да изпълняваме Твоята света воля, чрез Христа нашия Господ. Амин.

 

Свърши се с Молитвата към Светият Дух, съставена от Света Тереза Авилска / Исусова/, девица и църковен учител

О Свети Душе, Ти свързваш моята душа с Бога: разпали в нея горещи желания и запали огъня на Твоята любов. Колко си благ и добър с мен, о Свети Душе Божи: бъди винаги прославян и възхвален за великата любов, която си ми дал! Бог мой и Създател мой, може ли да съществува човек, който да не Те е обикнал! Толкова дълго не Те познавах и обичах! Прости ми, Господи! О, Свети Душе, благоволи да дариш на душата ми, да бъде изцяло изпълнена с Бог и да Му служи без никакъв личен интерес, но само да бъде водена от съзнанието, че си мой Отец, Който ме е възлюбил докрай. Боже мой, мое цяло добро, има ли нещо друго, което бих могъл /могла/ да желая? Ти си ми достатъчен, Ти си всичко за мен. Амин!

 

Първи ден

Размишление

Свети Душе, Божествен дар на моята душа, оставен безмълвен от чувството и възхищението, което ме обзема, когато мисля за Теб. Не намирам дума, с която да изразя неописуемото щастие, което изпитвам, когато открия, че Ти си най – сладкия гост на моята душа и Божествен живот, излят в сърцето ми. Като дъжд, дойде от Небето, за да оросиш моята бедна душа, която да намери истинския мир, спокойствие и любов. Какво бих могъл да кажа пред такава благодат, пред такава духовна красота! Тя е отвъд всяко човешко слово, отвъд всяка представа, защото е като един непресъхващ извор, който блика с жива вода. Ти си едно неизчерпаемо богатство от благодат, живот, добродетел, от духовни плодове и от блаженство. Размишлявам сега за Твоята нежна доброта, чрез която идващ да живееш в мен. Ти си всичко, Ти можеш всичко, Ти желаеш да ме обогатиш с най – голямото богатство. Идват сълзи на очите ми, дълбоко съм развълнуван, виждайки от една страна моята нищета и окаяност, която ме кара да се чувствам като последния грешник на земята и в същата време безкрайната Ти доброта и любов. Благославям Те, обожавам Те, благодаря Ти, моля Те за всичко онова, което е полезно за моя живот. Дай ми всичко това, Свети Душе!

 

Втори ден

Размишление

Дух на Господа и Небесни Дарителю, с най – дълбоко смирение, но и с цялата мощ на моите горещи желания, аз Те моля за светите Ти дарове, по – специално за дара на мъдростта и милостта. Увеличи в мен тези дарове, за да ме изпълнят изцяло, та душата ми да стане блага, смирена и послушна на Теб. О, Учителю на моето сърце, направи така, че да живея чрез Твоите дарове, като Те съзерцавам постоянно и обожавам Пресветата Троица. Амин!

 

Трети ден

Размишление

Свети Душе, Който Си Учител на моята душа и неин Осветител, аз те моля най – настойчиво, да научиш моя ум на цялата истина, и да говориш на моето сърце, да ме освещаваш като лекуваш душата ми от раните, както си осветил душата на Света Богородица, Непорочната Твоя Невеста, а така също душите на толкова много мъченици за вярата и светци. Аз съм жаден за святост: не за мен самия, но за да Те прославям. Учителю на всички учители, слава на Пресвета Троица, блясък на Църквата, пример на душите. Няма по – добър начин да станем истински апостоли от този да се осветим, да станем свети, защото без светия живот се постига малко или нищо. Свети Душе, послушай моята молитва и приеми моите най – съкровени желания. Амин.

 

Четвърти ден

Размишление

Свети Душе, Истина и най – блажена Светлина, чувствам едно дълбоко огорчение като осъзнавам, че Ти си почти изцяло непознат или дори забравен от голяма част от нас. Не мислим никога за Теб, разсеяни както сме за толкова много проблеми и притеснения в живота ни, изцяло погълната от духа на света, от светското, нехаещи и небрежни за Твоите грижи и за нежния Ти полъх. Каква неблагодарност! Голяма част от тази вина е наша, защото не живеем в Твоята истина, и за която почти никога не говорим на душите. Приеми, Божествен Дух, тези мои бедни чувства, като удовлетворение за тази срамна забрава и излей в душата ми обилна светлина, с която да напоиш не само моята душа, но и душите на свещениците и на всички верни. Амин.

 

Пети ден

Размишление

Свети Душе, любов и нежност на Отца и Сина, благоуханно цвете на Божията святост, Небесен огън запален в душата ми, направи ново моето сърце, като го очистиш от всеки плевел, премахни всяко петно и тъмнина, да изгори в Твоя огън всяка нечистота и ме направи да стана подобен на Божествения Син и истинско чедо на Бог. Огнен Душе, Който благоволи да обитаваш в сърцето ми, за да ме осветиш, запали у мен огъня на Божията любов, нека тя да проникне във всяко кътче на сърцето и душата ми, да прогони всяко безредие и лошо чувство, да ме облече в апостолски дух, така чу да стана като една запалена свещ, която да гори с огъня на най – чистата и вечна любов. Амин.

 

Шести ден

Размишление

Дух на силата, Който даде на мъчениците за вярата благодатта да дарят живота си с радост за Христа Господа, излей в мен този Божествен дар в цялата му пълнота. Разтърси и ме изведи от обхваналата ме духовна мудност и леност, направи да бъда силен, за да приема всичко онова, което Господ иска от мен, без да си спестявам жертви и трудности, за Твоя слава и за духовното благо на всички братя и сестри. Дай ми сила, за да продължа с плам, без умора и без желание да се откажа от онова, което съм започнал. Дай ми куража и енергията, с които да защитавам без страх Църквата, за да изповядвам и потвърждавам пред всички пълната ми вяра, и да бъда истински послушен на Папата и на епископите. Дари ми онова свръхестествено усърдие на апостолата, така че да постоянствам с енго като истински апостол до край, като съм готов на всяко мъченичество за душата и тялото ми. Божествен Дух, обкръжи ме с Твоето всемогъщество, подкрепяй ме с Твоята сила и ме обгърни с Твоята непобедима сила. Амин.

 

Седми ден

Размишление

Душе на Истината и Светлината, пламък на Божията светлина и топлина, о, Пресвета светлина, проясни и разпръсни от моя ум всички сенки на съмнение и грешки. Изпълни и осветли с най – съвършената яснота най – съкровеното от душата ми, така че да мога да отблъсквам от себе си всеки грях, да се стремя да живея в Твоята светлина и истина, според учението на Църквата, и да вървя в Твоя блясък. Облечен от Твоята блажена светлина, направи да пребъдвам в истината и да Те обичам. Амин.

 

Осми ден

Размишление

Дух, Който пречистващ душите ни, очисти ме от всяко петно. Освети ме и ми дари добродетелите, с които е живял Исус, Неговите намерения, желания и въжделения. Бъди в моята душа, самия Дух на Богочовека Исус Христос. Изпълни моята душа, със същата онази любов, с която Небесния Отец е възлюбил обичния Си Син и ми дари онази привързаност, която има Отеца към Своя възлюбен Син, в Който е благоволил да ни спаси от робството на смъртта и греха. Амин.

 

Девети ден

Размишление

Ела, Душе Творец , посети душите на Твоите верни, изпълни с вишна благодат, сърцата, които Ти си създал. Ти, Който си наречен Утешител, дар на Бога всевишен, жив извор, огън, любов, и духовно помазание. Ти с Твоите седем дара, пръст на Бащината десница, Ти, обещанието на Отца, даващ на устата богатството на речта. Запали светлината в сетивата, влей любов в сърцата, слабите наши тела укрепи със сила постоянна. Врага надалеч прогони, мир незабавно ни дари, така щом Ти ни водиш, да отбегнем всяка беда. Дай, чрез Тебе да познаем Отца, да познаем и Сина, и винаги да вярваме, че Ти си Дух на двамата. Благодарност към Бог Отец, и на Сина Му, Който от мъртвите възкръсна, и на Утешителя, във вечни векове. Амин.

 

 

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.