деветница в чест на Божието Милосърдие

Аудио на Броеницата на Божието Милосърдие

Деветница към Божието Милосърдие

да се моли в дните от Великия Петък до Втората Пасхална Неделя

 

Из Дневника на Света Фаустина Ковалска

Деветница към Божието Милосърдие,

Която Исус ми каза да запиша и да моля преди празника на Божието Милосърдие. Тя започва на Велики Петък.

– „Желая през тези девет дни да водиш души при извора на Моето Милосърдие, за да черпят сила, утеха и всякакви благодати, от които се нуждаят в мъките на живота, но особено в часа на смъртта си. Всеки ден ще водиш различни групи от хора до Моето Сърце и ще ги потапяш в морето на Моето Милосърдие. И Аз ще заведа всички тези души в дома на Моя Отец. Това ще правиш и в този, и в другия си живот. И Аз няма да откажа нищо на никоя душа, която ти Ми доведеш при извора на Моето Милосърдие. Във всеки един от тези дни ти ще измолваш от Моя Отец благодати за тези души чрез Моето горчиво страдание.

– Аз отвърнах: „Исусе, аз не зная как да моля тази Деветница и кои души да доведа най-напред при теб.” А Исус ми каза, че Той всеки ден ще ми съобщава кои души да отвеждам при Неговото Сърце.

 

Първи ден

„Днес доведи при Мен цялото човечество, особено всички грешници и ги потопи в морето на Моето Милосърдие; така ще Ме утешиш в Моята горчива мъка, която ми причинява загубата на души.“

Милостиви Исусе, Ти можеш да се смиляваш над нас и да ни прощаваш. Не гледай на греховете ни, а на доверието, което имаме в Твоята безкрайна доброта. Приеми ни в жилището на Твоето Премилостиво Сърце и ни приюти завинаги в него. Молим Те затова чрез Твоята любов, с която си съединен с Отца и със Светия Дух.

О, мощ най-велика на Милосърдието на Бога,
Ти, спасение на човека в греха,
Ти си милост – море от пощада,
Ти помагаш на онзи, който в смирение те намира.

Предвечни Отче, погледни с Твоите добри очи на цялото човечество, но особено на бедните грешници; то е скрито в Премилостивото Сърце на Исус. Смили се над нас заради Неговите горчиви страдания, за да прославяме мощта на Твоето Милосърдие навеки. Амин.

 

Аудио на Броеницата на Божието Милосърдие

Втори ден

„Днес доведи при Мен всички души на свещеници и монаси и ги потопи в морето на Моето необхватно Милосърдие. Те ми дадоха силата, за да понеса горчивото страдание. Чрез тях, като по канали, Моето Милосърдие се разлива над човечеството.”

Най-милосърдни Исусе, от Теб произхожда всичко, което е добро – умножи в нас благодатта, за да извършваме достойни дела на милосърдие, та онези, които ни гледат, да прославят Небесния Отец на Милосърдието.

От любовта на Бога мъничко зрънце
Гост става в чистото сърце.
В море от милост обърнати сърца,
Като звезди светете в мрака на нощта.

Предвечни Отче, погледни с Твоите добри очи на избраните в Твоето лозе, на душите на свещениците и монасите и им дай силата на Твоя благослов. Заради сърцето на Твоя Син, в което те са приютени, дай им силата на Твоята светлина, за да предвождат другите по пътя на спасението и да славословят Твоето неизмеримо Милосърдие във вечността. Амин.

 

Аудио на Броеницата на Божието Милосърдие

 

 

Трети ден

„Днес доведи при мен всички набожни и верни души и ги потопи в морето на Моето Милосърдие. Тези души Ме утешаваха при Кръстния път; те бяха капки свежест в морето на горчилката.”

Най-милосърдни Исусе, Ти даряваш на всички ни обилни благодати от съкровищницата на Твоето Милосърдие. Вземи ни в жилището на Твоето Премилостиво Сърце и ни запази там завинаги. Молим Те за това чрез Твоята безумна любов, с която гори Твоето Сърце към Небесния Отец.

Неразгадаема остава тайната на милостта.
Нито грешници, нито праведни я разбират.
Към всички гледаш Ти милостиво
И всички искаш да изпълниш с любов.

Предвечни Отче, погледни с милостивите Си очи на верните души, като на наследство на Твоя Син. Дай им, заради горчивите Му страдания, благословията Си и ги приеми под Твоята закрила завинаги, за да не загубят любовта и съкровището на вярата, а да славят с цялото ангелско войнство и с всички светци Твоето безкрайно Милосърдие във вечността. Амин.

 

Аудио на Броеницата на Божието Милосърдие

Четвърти ден

„Днес доведи при Мен езичниците и онези, които още не Ме познават. Защото Аз мислех и за тях през времето на Моите горчиви страдания. Тяхното бъдещо усърдие утешаваше Моето сърце. Потопи ги в морето на Моето Милосърдие.”

Милостиви Исусе, Ти си светлината на целия свят. Приеми в жилището на Твоето сърце, най-милостиво измежду всички сърца, душите на езичниците, които още не Те познават. Нека лъчите на Твоето Милосърдие ги осветят, за да славят и те заедно с нас чудесата на Твоето Милосърдие и не ги оставяй никога да си тръгнат от жилището на Твоето Премилостиво Сърце.

Нека силата на светлината, бликаща от Твоята любов
Просветли мрака, в който тънат душите.
Направи така, че душите да Те опознаят,
Да славословят Твоето Милосърдие.

Предвечни Отче, погледни с милосърдните си очи на душите на езичниците, които още не Те познават, но които също са скрити в Премилостивото Сърце на Исус. Доведи ги в светлината на Евангелието. Тези души не знаят какво голямо щастие е да Те обичат. Направи така, че и те да славят пълнотата на Твоето Милосърдие във вечността. Амин.

 

Аудио на Броеницата на Божието Милосърдие

Пети ден

„Днес доведи при мен душите на еретиците и отцепниците от вярата и ги потопи в морето на Моето Милосърдие. В горчивото Ми страдание те разкъсват Моето Тяло и Моето Сърце – това е Моята Църква. Ако те се върнат в единството на Църквата, тогава моите рани ще оздравеят и с това ще се смекчат мъките ми.”

Дори и над тези, които разкъсаха дрехите Ти,
От Твоето Сърце се излива Милосърдие.
Нека Милостта Ти велика, о Боже,
Избави тези души от грешките и бедата.

Най-милостиви Исусе, Ти си самата доброта. Ти не отказваш просветление на тези, които Те молят за него. Приеми в жилището на Премилостивото Си Сърце душите на еретиците и отцепниците и ги води в Твоята светлина към единството на Църквата. Не позволявай да напускат жилището на Твоето Сърце, най-милостиво от всички сърца, и стори така, че и те да възхваляват величието на Твоето Милосърдие.
Предвечни Отче, погледни с милостивите Си очи на душите на еретиците и отстъпниците от вярата, които пропиляха твоите блага и злоупотребиха с твоите милости, като упорито настояваха на техните заблуждения. Не гледай на грешките им, а на тялото на Твоя Син и на горчивото Му страдание, което Той прие върху Себе Си заради тях, защото и те са заключени в Неговото така Милостиво Сърце. Направи така, че и те да славят Твоето велико Милосърдие във вечността. Амин.

 

Аудио на Броеницата на Божието Милосърдие

Шести ден

„Днес доведи при Мен кротките, смирени души, също и душите на малките деца и ги потопи в морето на Моето Милосърдие. Тези души най-много приличат на Моето Сърце. Те са Моя подкрепа в горчивите Ми предсмъртни мъки. Аз гледам на тях като на Мои ангели на земята, които охраняват олтарите Ми. Над тях изливам цели потоци от благодати. Но само смирената душа е способна да приеме Моята милост; на смирените души подарявам доверието Си.”

Премилосърдни Исусе, Ти сам каза: `Учете се от Мен, защото съм благ и смирен по сърце`. Приеми в жилището на Твоето Сърце, най-милостиво измежду всички сърца, кротките, смирени души и душите на малките деца. На тях се възхищава цялото Небе и те намират особено благоволение при Небесния Отец. Те са букет от цветя пред Божия трон и самият Бог се радва на неговия аромат. Сърцето на Исус е постоянното жилище на тези души, които пеят непрекъснато славословия на любовта и милосърдието във вечността.

Душата, която е наистина смирена,
Вкусва Рая още тук на земята.
Уханието на кроткото и сърце
Носи радост на самия Творец.

Предвечни Отче, погледни с милосърдните си очи на кротките, смирени души и на душите на малките деца. Те всички се намират в жилището на Милостивото Сърце на Исус. Тези души приличат най-много на Твоя Син. Благоуханието им се издига над земята и достига чак до Твоя трон. Отче на милосърдието и на всяка доброта, моля Те, чрез любовта и благоволението, което имаш към тези души, благослови целия свят, та всички души заедно да прославят с песни Твоето Милосърдие във вечността. Амин.

 

Аудио на Броеницата на Божието Милосърдие

Седми ден

„Днес доведи при мен душите, които особено почитат и славят Моето Милосърдие и ги потопи в Него. Тези души най-много оплакваха страданието Ми и те са проникнали най-дълбоко в Моя Дух. Те са живото отражение на Моето Милостиво Сърце. Тези души ще сияят в бъдещия си живот в извънредна святост. Нито една от тях няма да попадне в огъня на ада; в часа на смъртта ще защитавам всяка една от тези души по особен начин.”

Най-милосърден от всички Исусе, Твоето Сърце е самото Милосърдие. Приеми в жилището на Твоето Премилостиво Сърце онези души, които особено почитат и прославят величието на Твоето Милосърдие. Тези души са силни във всяко мъчение и всяка неприятност; те вървят напред с упование в Твоето Милосърдие. Тези души са съединени с Исус и носят на плещите си цялото човечество. Те няма да подлежат на строг съд, защото в часа на смъртта си ще бъдат закриляни от Твоето Милосърдие.

Душата, която величае на Бога добротата,
Ще изпита и Неговата специална любов.
Тя е така близо до живителния извор
И черпи благодати от Милосърдието.

Предвечни Отче, погледни с милостивите си очи на онези души, които възхваляват и почитат най-великото Твое качество, необяснимото Милосърдие. Те са заключени в Премилостивото Сърце на Исус. Тези души са живото Евангелие. Ръцете им са пълни с милосърдни дела. Душата им, преливаща от радост, пее песен на най-великото Милосърдие. Моля Те, Боже, окажи им милосърдие според надеждата и упованието, които имат в Теб. Нека над тях се изпълни обещанието на Исус: „Душите, които почитат Моето необяснимо Милосърдие, Аз Сам ще защитавам като собствената Си чест, в живота и особено в часа на смъртта.” Амин.

 

Аудио на Броеницата на Божието Милосърдие

Осми ден

„Днес доведи при Мен онези души, които са в затвора на чистилището и ги потопи в бездната на Моето Милосърдие. Нека потоците от Моята кръв охладят техния огън. Аз много обичам тези души. Те доставят удовлетворение на Справедливостта Ми. В твоята власт е да им донесеш облекчение. Вземи от съкровищницата на Моята Църква всички опрощения и ги пожертвай за тях… О, ако знаеше за техните мъки, щеше да жертваш за тях непрекъснато духовна милостиня и да погасяваш дълговете им към Моята Справедливост.”

Премилостиви Исусе, Ти Сам каза, че Ти настояваш за милосърдие. Затова въвеждам в жилището на Твоето Премилостиво Сърце душите от чистилището, които Ти много обичаш, които обаче трябва де бъдат откупени от Твоята Справедливост. Нека потоците от Твоята кръв и вода, изтичащи от Сърцето Ти, да направят да утихне жарта на пречистващия огън, за да бъде прославяна и там мощта на Твоето Милосърдие.

От мъчителния огън на пречистващото място
Се издигат въздишки към Твоята милост.
И те получават облекчение и утеха
Чрез Твоите кръв и вода – бликнали за бедните.

Предвечни Отче, погледни с милостивите Си очи на страдащите души в мястото за очистване, които също са скрити в Премилостивото Сърце на Исус. Моля Те, чрез горчивото страдание на Исус, Твоя Син, и заради горчивината, с която е била изпълнена душата Му, окажи Милосърдието Си на душите, намиращи се под окото на Твоята Справедливост. Не гледай на тях иначе освен чрез раните на Твоя Многообичан Син , Исус; защото ние вярваме, че Твоята доброта и Твоята милост са неизмерими.

 

Аудио на Броеницата на Божието Милосърдие

Девети ден

„Днес доведи при Мен охладнелите души и ги потопи в бездната на Моето Милосърдие. Тези души нараняват най-болезнено Сърцето Ми. В маслинената градина душата Ми изпита най-голямото отвращение от една такава охладняла душа. Студените души бяха повод за думите Ми: `Отче, да щеше да отклониш от Мене тая чаша! Но нека бъде не Моята воля, а Твоята.` Последната възможност за тяхното спасение е бягството в Моето Милосърдие.”

Премилосърдни Исусе, Ти си най-чистата милост; водя в жилището на Твоето Премилостиво Сърце охладнелите души. Нека тези сковани от лед души, приличащи на мъртви тела и изпълващи Те с такава погнуса, се стоплят на огъня на твоята чиста любов. О, Премилосърдни Исусе, чрез мощта на Твоето Милосърдие ги привлечи в жарта на Твоята любов и им дари свята любов, понеже Ти можеш всичко.

Огън и лед са навеки разделени,
Едното от тях е, което изгаря и разтопява,
Но Твоето Милосърдие, добри Боже,
Помага дори и на най-голямото нищожество.

Предвечни Отче, погледни с милостивите Си очи на охладнелите души, които също са скрити в Премилостивото Сърце на Исус. Отче на Милосърдието, умолявам Те чрез горчивото страдание на Твоя Син и чрез тричасовата Му агония на Кръста, позволи и тези души да възхваляват бездната на Твоето Милосърдие…

 

Аудио на Броеницата на Божието Милосърдие

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.