DOMINUS VOBISCUM

Деветница в чест на блажения мъченик Евгений Босилков

"Блажени Евгений Босилков, моли се за нас"

Bosilkov chiesa Russe

Деветница (или Новена) е начин на молитва в католицизма. Ако искате да се помолите на деветницата, трябва да се молите 9 последователни дни или 9 часа за определен период от време. Освен това трябва да произнесете молитва или поредица от молитви според текста, докато мислите за конкретни намерения. Молещата се деветница е ритуал на католическата църква, който може да обогати опита на молитвата в духовния живот.

Тази деветница е в почит на Блажени Евгений Босилков и се моли от 4 до 12 ноември, но може да се моли през всякакво друго време през годината.

Деветница се принася в жертва на Бог, защото е знак за преданост. И по време на тази молитва, човекът, който казва деветницата, пита конкретна молба или намерение.

 

първи ден

деветница в чест на блажения мъченик Евгений Босилков
4 ноември

втори ден

деветница в чест на блажения мъченик Евгений Босилков
5 ноември

трети ден

деветница в чест на блажения мъченик Евгений Босилков
6 ноември

четвърти ден

деветница в чест на блажения мъченик Евгений Босилков
7 ноември

пети ден

деветница в чест на блажения мъченик Евгений Босилков
8 ноември

шести ден

деветница в чест на блажения мъченик Евгений Босилков
9 ноември

седми ден

деветница в чест на блажения мъченик Евгений Босилков
10 ноември

осми ден

деветница в чест на блажения мъченик Евгений Босилков
11 ноември

девети ден

деветница в чест на блажения мъченик Евгений Босилков
12 ноември

49

Първа Книга Моисеева

"Битие"

50

Първа Книга Моисеева

"Битие"

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.