деветница в чест на блажения мъченик Евгений Босилков – пети ден

Деветница в чест на блажения мъченик Евгений Босилков

 

8 ноември. Ден пети: За Евхаристията

 

Встъпителна молитва

Господи Исусе, Ти, който умря на кръста, за да спасиш всички хора, чрез застъпничеството на Бл. епископ Евгений Босилков, който проля подобно на Теб кръвта си, те молим: увеличи нашата вяра, дари ни сила, за да се изправим срещу неприятелите на кръста, за да можем всички, които живеем в тази плачевна долина, да заслужим вечния живот в радост. Амин.

 

Кратко четиво: от думите на Блажени Евгений Босилков

“Установяването на Светата Евхаристия е върховен завършек на Христовата саможертва, която е непрекъснато отдаване на любовта. Христос знае това, след няколко часа Той ще бъде хванат, ще бъде влачен по улиците, оръсени от кръвта Му и накрая ще бъде разпнат на кръст. Но Той не е искал да изпревари самия себе си, жертвата на Своето Тяло и Кръв, а е искал да поднесе този скъпоценен дар на Отца, понесен на крилете на Своята воля – преди злодеите, преди гвоздеите и преди смъртта, които в онзи час вече протягаха ръцете си към Него.

Странно е изражението върху лицето на Исус! Очите са широко  разтворени, а погледът е отправен към далечния безкрай на новото му съществувание. Отсега нататък Неговата плът и Кръв ще бъдат поднесени на Бога, надминавайки с това и най-огнените холокости. Смърт, принесена в жертва за Любовта. Споменът за тази кръв напуска Горницата и ще обхожда над Голгота и над всички олтари до скончанието на света.

Реки от безразличие, омраза и лицемери обграждат това тайнство. Но ще дойде и един друг свят, който ще живее само от Евхаристията. Светът на онези, които любящо се отдават и служат с любов, които приемат с любов сладките и горчивите неща в живота. Христос единствен може да създаде този свят, защото Той е истинският извор, за да можем да живеем в Неговата Любов.”

 

Момент на тишина и лично размишление.

В: Моли се за нас. Бл. Евгений Босилков.

Н: За да станем достойни за Христовите обещания.

 

Молитва:

Да се помолим:

Господи, Исусе Христе, който поради голямата си любов и милост към нас, не просто прие кръстната смърт, а и остави Себе Си като храна и питие за душите на хората, помогни ни винаги да изживяваме в пълнота тайнството на причестяването, помогни ни Твоето тяло и Твоята кръв да ни опазят за вечния живот. Ти, който си Бог и живееш и царуваш в единство със Светия Дух през всички векове на вековете. 

Амин.

 

Отче наш…

Радвай се…

Слава на Отца…

 

Заключителна молитва за изпросване на благодат

О, Блажени Евгений, с упование в твоето застъпничество
се обръщам към тебе, докато хваля и благодаря на Св. Троица,
че вложи в сърцето ти гореща вяра и безкрайно милосърдие,
така че да отдадеш своя живот за доброто на Църквата,
за Папата и за твоята обичана България.
Ти, който си в присъствието на Бога, застъпи се за мен.
Помогни ми да опозная истинския език на Бога в дълбините на моята душа.
Направи ме способен да открия и да разбирам всичко,
което иска благородната любов.
Бъди всеки миг в моя живот с твоя пример и твоето покровителство,
и дай ми, моля те, благодатта, която днес искам по-особено за…

 

 

ОБЩИ ТЕКСТОВЕ ЗА УТРИННАТА МОЛИТВА

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.