деветница в чест на Архангел Михаил

ДЕВЕТНИЦА В ЧЕСТ НА СВЕТИ АРХАНГЕЛ МИХАИЛ,

Княз на Небесното ангелско войнство /Архистратег/,

да се моли в дните от 20 до 28 септември, преди празника на Светите архангели Михаил, Гаврил и Рафаил на 29 септември.

/ според учението на Църквата, още от времето на светите Отци, на Небето има ангелска йерархия, или девет ангелски хора, разделени в три групи по три. От думите на Исус в Евангелието, взети от притчата за една изгубена монета от десет монети /драхми/, се заключава, че от десетте разумни същества, само едно от тях – човека, една монета е била изгубена чрез първородния грях, а останалите девет не са, и това са деветте ангелски хора, които се разделят така:

1. Серафими   –  Херувими  – Престоли

2. Господства  – Началства  –  Власти

3. Сили – Архангели  – Ангели  /

 

Първи ден

Молим Те, Свети архангеле Михаиле, заедно с княза на първия ангелски хор, този на серафимите, Ти да разпалиш в сърцата ни огъня на светата и най – чиста Божия любов, и чрез Теб, да можем да отблъснем нападките на Сатаната.

Отче наш….. Радвай се благодатна Марийо /3 пъти/ и се добавя молитвата:

Свети архангеле Михаиле, защитавай ни в борбата срещу злото, бъди наша подкрепа в борбата срещу злото и нападките на Сатаната. Спаси ни от вечната гибел. Амин.

Казва се едно Отче наш в чест на Свети Михаил и се добавя:

Моли се за нас, Свети Архангеле Михаиле на Исуса Христа, нашия Господ, за да станем достойни за Неговите обещания.

Да се помолим: Всемогъщи и вечни Боже, Който в безкрайната Си доброта, постави по чуден начин Свети Архангел Михаил, като преславен Княз на Църквата за спасението на душите, благоволи да ни дариш чрез неговата помощ, да заслужим да бъдем винаги защитавани от всички врагове на нашето спасение, така че в момента на смъртта си, да бъдем освободени от всеки грях и да застанем достойни пред Твоето величие, чрез Христа нашия Господ. Амин.

 

Втори ден

Смирено ти се молим, о княже на небесния Йерусалим, заедно с началника на херувимите, да си спомниш за нас, и по – специално, когато ще бъдем атакувани от дяволските внушения. С твоята помощ, ние можем да победим Сатана и да принесем живота си на Бога, нашия Господ, като благоуханна жертва. 

Отче наш….Радвай се, благодатна Марийо / 3 пъти /.

Свети Архангеле Михаиле, защитавай ни в борбата срещу злото, бъди наша подкрепа в борбата срещу злото и нападките на Сатаната. Спаси ни от вечната гибел. Амин.

Казва се едно „Отче наш” в чест на Свети Архангел Михаил и се добавя:

Моли се за нас, Свети Архангеле Михаиле на Исуса Христа, нашия Господ, за да станем достойни за Неговите обещания.

Да се помолим: Всемогъщи и вечни Боже, Който в безкрайната Си доброта, постави по чуден начин Свети Архангел Михаил, като преславен Княз на Църквата, за спасението на душите, благоволи да ни дариш чрез неговата помощ, да заслужим да бъдем винаги защитавани от всички врагове на нашето спасение, така че в момента на смъртта си, да бъдем освободени от всеки грях и да застанем достойни пред Твоето величие, чрез Христа нашия Господ. Амин.

 

Трети ден

Смирено те призоваваме, о, непобедим защитник на Рая, Свети Архангеле Михаиле,  та заедно с началника на третия ангелски хор, тоя на небесните престоли, да ни предпазиш от адските нападки и от злото, което ни потиска.

Отче наш……Радвай се, благодатна Марийо / 3 пъти / .

Свети Архангеле Михаиле, защитавай ни в борбата срещу злото, бъде наша подкрепа в борбата срещу злото и нападките на Сатаната. Спаси ни от вечната гибел. Амин.

Казва се едно „Отче наш” в чест на Свети Архангел Михаил и се добавя:

Моли се за нас, Свети Архангеле Михаиле на Исуса Христа, нашия Господ, за да станем достойни за Неговите обещания.

Да се помолим: Всемогъщи и вечни Боже, Който в безкрайната Си доброта, постави по чуден начин Свети Архангел Михаил, като преславен Княз на Църквата, за спасението на душите, благоволи да ни дариш чрез неговата помощ, да заслужим да бъдем винаги защитавани от всички врагове на нашето спасение, така че в момента на смъртта си, да бъдем освободени от всеки грях и да застанем достойни пред Твоето величие, чрез Христа нашия Господ. Амин.

 

Четвърти ден

Смирено прострени на земята, ние те молим, о, наш пръв защитнико на душите ни, заедно с началника на четвъртия ангелски хор, този на господствата, да защитаваш християнската вяра, винаги и навсякъде, и по особен начин защитавай Светия Отец Папата, като Му измолваш щастие и благодат в този живот и слава в отвъдния.

Отче наш…..Радвай се, благодатна Марийо / 3 пъти /.

Свети Архангеле Михаиле, защитавай ни в борбата срещу злото, бъди наша подкрепа в борбата срещу злото и нападките на Сатаната. Спаси ни от вечната гибел. Амин.

Казва се едно „Отче наш” в чест на Свети Архангел Михаил и се добавя:

Моли се за нас, Свети Архангеле Михаиле на Исуса Христа, нашия Господ, за да станем достойни за Неговите обещания.

Да се помолим: Всемогъщи и вечни Боже, Който в безкрайната Си доброта, постави по чуден начин Свети Архангел Михаил, като преславен княз на Църквата, за спасението на душите, благоволи да ни дариш чрез неговата помощ, да заслужим да бъдем винаги защитавани от всички врагове на нашето спасение, така че в момента на смъртта си, да бъдем освободени от всеки грях и да застанем достойни пред Твоето величие, чрез Христа нашия Господ. Амин.

 

Пети ден

Молим те, о Свети Архангеле Михаиле, заедно с началника на петия ангелски хор, този на началствата, да благоволиш да освободиш, нас, твоите слуги, от всички наши врагове, знайни и незнайни, от фалшивите свидетели, да пазиш и защитаваш целият ни народ, и в частност това населено място от глад, болести и война, пази ни от гръм и буря, от земетръс и всеки друг катаклизъм, които древния змей, наш враг използва, за да ни провокира и отдели от Бог.

Отче наш……Радвай се, благодатна Марийо / 3 пъти /.

Свети Архангеле Михаиле, защитавай ни в борбата срещу злото, бъди наша подкрепа в борбата срещу злото и нападките на Сатаната. Спаси ни от вечната гибел. Амин.

Казва се едно „Отче наш” в чест на Свети Архангел Михаил и се добавя:

Моли се за нас, Свети Архангеле Михаиле на Исуса Христа, нашия Господ, за да станем достойни за Неговите обещания.

Да се помолим: Всемогъщи и вечни Боже, Който в безкрайната Си доброта, постави по чуден начин Свети Архангел Михаил, като преславен княз на Църквата, за спасението на душите, благоволи да ни дариш чрез неговата помощ, да заслужим да бъдем винаги защитавани от всички врагове на нашето спасение, така че в момента на смъртта си, да бъдем освободени от всеки грях и да застанем достойни пред Твоето величие, чрез Христа нашия Господ. Амин.

 

Шести ден

Умоляваме те, о, предводителю на ангелското войнство, Свети Михаиле, заедно с началника на шестия ангелски хор, хора на властите, да погледнеш благосклонно на нашите духовни потребности, ние, които сме твои слуги, на потребностите на целия ни народ, и в частност на това населено място, в което живеем, да ни измолиш от Бога богат урожай на земята, мир и съгласие между християнските управници.

Отче наш……Радвай се, благодатна Марийо / 3 пъти /.

Свети Архангеле Михаиле, защитавай ни в борбата срещу злото, бъди наша подкрепа в борбата срещу злото и нападките на Сатаната. Спаси ни от вечната гибел. Амин.

Казва се едно „Отче наш” в чест на Свети Архангел Михаил и се добавя:

Моли се за нас, Свети Архангеле Михаиле на Исуса Христа,  нашия Господ, за да станем достойни за Неговите обещания.

Да се помолим: Всемогъщи и вечни Боже, Който в безкрайната Си доброта, постави по чуден начин Свети Архангел Михаил, като преславен княз на Църквата, за спасението на душите, благоволи да ни дариш чрез неговата помощ, да заслужим да бъдем винаги защитавани от всички врагове на нашето спасение, така че в момента на смъртта си, да бъдем освободени от всеки грях и да застанем достойни пред Твоето величие, чрез Христа нашия Господ. Амин.

 

Седми ден

Молим те, о, княже на ангелите, Свети Архангел Михаил, който заедно с началника на силите от седмия ангелски хор, да освободиш нас, твои слуги, целият на народ, и по – специално това населено място от всички телесни слабости и недъзи, и още повече от духовните ни болести и заразата на греха.

Отче наш…..Радвай се, благодатна Марийо / 3 пъти /.

Свети Архангеле Михаиле, защитавай ни в борбата срещу злото, бъди наша подкрепа в борбата срещу злото и нападките на Сатаната. Спаси ни от вечната гибел. Амин.

Казва се едно „Отче наш” в чест на Свети Архангел Михаил и се добавя:

Моли се за нас, Свети Архангеле Михаиле на Исуса Христа, нашия Господ, за да станем достойни за Неговите обещания.

Да се помолим: Всемогъщи и вечни Боже, Който в безкрайната Си доброта, постави по чуден начин Свети Архангел Михаил, като преславен княз на Църквата, за спасението на душите, благоволи да ни дариш чрез неговата помощ, да заслужим да бъдем винаги защитавани от всички врагове на нашето спасение, така че в момента на смъртта си, да бъдем освободени от всеки грях и да застанем достойни пред Твоето величие, чрез Христа нашия Господ. Амин.

 

Осми ден

Молим те, о, Свети Архангеле Михаиле, Който заедно с всички свети архангели от осмия ангелски хор, да се погрижиш за нас в този живот и в часа на нашата смърт. Помогни ни по време на предсмъртната агония, за да можем в онзи час на страдание, да бъдем подкрепени духовно и телесно от теб, славни Свети Михаиле, и да победим нападките на Сатаната, и по този начин да достигнем до райското блаженство, където ще се наслаждаваме навеки на Божията доброта и благост с теб, славния Небесен войн.

Отче наш…..Радвай се, благодатна Марийо / 3 пъти /.

Свети Архангеле Михаиле, защитавай ни в борбата срещу злото, бъди наша подкрепа в борбата срещу злото и нападките на Сатаната. Спаси ни от вечната гибел. Амин.

Казва се едно „Отче наш” в чест на Свети Архангел Михаил и се добавя:

Моли се за нас, Свети Архангеле Михаиле на Исуса Христа, нашия Господ, за да станем достойни за Неговите обещания.

Да се помолим: Всемогъщи и вечни Боже, Който в безкрайната Си доброта, постави по чуден начин Свети Архангел Михаил, като преславен княз на Църквата, за спасението на душите, благоволи да ни дариш чрез неговата помощ, да заслужим да бъдем винаги защитавани от всички врагове на нашето спасение, така че в момента на смъртта си, да бъдем освободени от всеки грях и да застанем достойни пред твоето величие, чрез Христа нашия Господ. Амин.

 

Девети ден

Молим те, накрая, славни княже и защитник на воюващата и всепобеждаваща Църква, ти, заедно с началника на всички ангели от деветия ангелски хор, да пазиш и подкрепяш твоите верни. Помагай ни, на нас и на нашите близки и на всички онези, които са се препоръчали на нашите молитви, за да можем всички ние, чрез твоята закрила, като живеем един свят живот, да достигнем до вечното блаженство, където ще се наслаждаваме на Божията красота, заедно с теб, Свети Михаиле, през всички векове на вековете. Амин.

Отче наш….Радвай се, благодатна Марийо  / 3 пъти /.

Свети Архангеле Михаиле, защитавай ни в борбата срещу злото, бъди наша подкрепа в борбата срещу злото и нападките на Сатаната. Спаси ни от вечната гибел. Амин.

Казва се едно „Отче наш” в чест на Свети Архангел Михаил и се добавя:

Моли се за нас, Свети Архангеле Михаиле на Исуса Христа, нашия Господ, за да станем достойни за Неговите обещания.

Да се помолим: Всемогъщи и вечни Боже, Който в безкрайната Си доброта, постави по чуден начин Свети Архангел Михаил, като преславен княз на Църквата, за спасението на душите, благоволи да ни дариш чрез неговата помощ, да заслужим да бъдем винаги защитавани от всички врагове на нашето спасение, така че в момента на смъртта си, да бъдем освободени от всеки грях и да застанем достойни пред твоето величие, чрез Христа нашия Господ. Амин.    

 

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.