Дева Мария Богородица

Дева Мария Богородица

1 януари

 

ПЪРВО ЧЕТИВО

 

Четене из книгата Числа.                     6, 22 – 27

И рече Господ на Мойсей, думайки „Кажи на Аарон и на синовете му Тъй благославяйте синовете Израилеви и казвайте им: „Да те благослови Господ и да те упази; да погледне милостно към тебе Господ със светлото си лице и да те помилва! Да обърне Господ към тебе лицето си и да ти даде мир!“

Тъй да призовават името ми над синовете Израилеви, и Аз ще ги благословя“.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ

 

Пс б6, 2 – 3.5.6 и 8 (0 2а)

 

О Боже, бъди милостив към нас и ни благослови.

 

Боже, бъди милостив към нас и ни благослови; осветли ни с лицето си. За да познаят на земята твоя път, у всички народи твоето спасение. O

 

Да се веселят и да се радват племената, защото ти съдиш народите справедливо, и на земята управляваш племената. О

 

Да те възхвалят народите, Боже; да те възхвалят всички народи. Да ни благослови Бог, и да се убоят от него всички земни краища. О

 

ВТОРО ЧЕТИВО

 

Четене от посланието на Свети Павел до галатяни.            4,4-7

Братя, Когато се изпълни времето, Бог изпрати своя Син, който се роди от жена и се подчини на закона, за да изкупи ония, които биха под закона, та да получим осиновението. А понеже вие сте синове, Бог изпрати в сърцата ви Духа на Своя Син, който Дух вика: „Авва, сиреч, Отче!“ Затова не си вече роб, а син; ако пък си син, то си и наследник Божий.

Това е Божие слово.

 

О Алилуя. Бог, след като в старо време говори на отците ни чрез пророците, в последните тия дни говори ни чрез Сина. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

 

Четене от светото Евангелие според Лука.              2,16-21

В онова време: Дойдоха пастирите бързишком, и намериха Мария и Йосифа, и Младенеца да лежи в яслите. А като видяха, разказаха каквото им бе възвестено за тоя Младенец. И всички, които чуха, почудиха се на това, що им разказаха пастирите. А Мария спазваше всички тия думи, като ги слагаше в сърцето си. И върнаха се пастирите, славейки и хвалейки Бога за всичко, що чуха и видяха, както им бе казано. Като се изпълниха осем дена, за да бъде обрязан Младенецът, дадоха му името Исус, наречено от Ангела, преди да се зачене в утробата.

Това е слово Господне.

 

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.