Дева Мария Богородица – I вечерна

І ВЕЧЕРНА Дева Мария Богородица

от Общо за Блажената Дева Мария

 

Водещ: Боже, ела ми на помощ!

Народ: Господи, побързай да ми помогнеш.

Слава на Отца и Сина и Светия Дух.

Както беше в началото и сега и всякога и във веки веков. Амин.

Алеллуя.

 

Химн

 

Роденият от Отеца

преди вселена и време,

Той Алфа е и Омега,

начало и край на всичко,

което вече отмина,

което е и ще бъде.

 

А Той на раб прие образ,

във плът човешка и тленна,

от синовете човешки

да снеме гневна присъда,

която за греховете

на вечен мрак ги обрича.

 

О, раждане преблажено –

Девицата непорочна

дарява ни с Изкупител,

от Свéтия Дух заченат,

днес Младенецът Спасител

през святата порта влиза.

 

Предсказваха Го отдавна

вестители вдъхновени,

тържествено бе предричан

във книгите на пророци.

Днес обещаният идва,

с поклон Го посреща всичко.

 

На Бога Отца прослава

и равно славен да бъде Христос,

роден от Мария Девица,

пречиста майка.

Да славим още със радост

Духа блажен Утешител. Амин.

 

Ант. 1. О, чудесна размяно! * Творецът на човека приема душа и плът, ражда се от Дева, а като става човек без участието на земен баща, ни дарява със Своето божество.

 

Псалом 112

 

Хвалете, слуги Господни, *

хвалете името Господне.

 

Нека бъде благословено името Господне *

сега и във вековете.

 

От изгрев до залез слънце *

нека бъде прославяно името Господне.

 

Високо над всички народи е Господ; *

Неговата слава е над небесата.

 

Кой е като Господ, нашият Бог, *

Който живее във висините,

 

накланя се и гледа с внимание *

към небето и земята;

 

От прахта издига бедния *

от калта въздига сиромаха,

 

за да го постави с князете, *

с князете на народа му;

 

неплодната настанява вкъщи *

като майка, радваща се на децата си.

 

Слава на Отца и Сина *

и Светия Дух.

 

Както беше в началото и сега и всякога *

и във веки веков. Амин.

 

Ант. 1.  О, чудесна размяно! * Творецът на човека приема душа и плът, ражда се от Дева, а като става човек без участието на земен баща, ни дарява със Своето божество.

 

Ант. 2. Господи, Ти изпълни предсказанието на Писанието, * когато по чудесен начин се роди от Дева и слезе като роса на руното, за да спасиш всички хора. Слава на Тебе , Боже наш.

 

Псалом 147

 

Хвали, Иерусалиме, Господа *

хвали, Сионе, твоя Бог,

 

защото Той укрепва лостовете на твоите порти, *

благославя твоите синове сред тебе;

 

утвърждава в твоите предели мир, *

с едра пшеница те насища;

 

праща на земята Своето слово; *

Неговото слово бързо върви;

 

дава сняг като вълна; *

сипе скреж като пепел;

 

хвърля градушката Си на късове; *

пред Неговия мраз кой ще устои?

 

Праща Словото Си, и всичко се разтапя; *

духа с вятъра Си, и води потичат.

 

Той яви Своето Слово на Яков, *

Своите наредби и съдби – на Израил.

 

На никой друг народ Той не е сторил това, *

и Неговите съдби те не знаят.

 

Слава на Отца и Сина *

и Светия Дух.

 

Както беше в началото и сега и всякога *

и във веки веков. Амин.

 

Ант. 2. Господи, Ти изпълни предсказанието на Писанието, * когато по чудесен начин се роди от Дева и слезе като роса на руното, за да спасиш всички хора. Слава на Тебе , Боже наш.

 

Ант. 3. Изповядваме, Богородице, Твоето непорочно девство * – то е като горящата къпина, която видя Моисей, – къпина, която гори в огън, но не изгаря. Богородице, моли се за нас.

 

Еф. 1,3-10

 

Благословен да бъде Бог и Отец *

на нашия Господ Исус Христос,

 

Който ни благослови в Христос *

с всяко духовно благословение от небесата.

 

Както и ни избра чрез Него, *

преди сътворението на света,

 

за да бъдем свети и непорочни *

пред Него с любов.

 

Както предопредели да ни осинови за Себе Си *

чрез Исус Христос, по благоволение на Своята воля,

 

за да бъде хвалена славата на Неговата благодат, *

с която Той ни е дарил чрез Своя Възлюбен Син,

 

в Когото имаме изкупление чрез кръвта Му, *

и опрощение на греховете.

 

Според благоволението на Неговата благодат. *

която Той изобилно ни дари

 

във всяка премъдрост и разум, †

като ни откри тайната на волята Си *

по Своето благоволение,

 

което отпреди бе положил в Себе Си, *

за да се приложи, когато се изпълнят времената,

 

обединението в Христос *

на всичко небесно и земно.

 

Слава на Отца и Сина *

и Светия Дух.

 

Както беше в началото и сега и всякога *

и във веки веков. Амин.

 

Ант. 3. Изповядваме, Богородице, Твоето непорочно девство * – то е като горящата къпина, която видя Моисей, – къпина, която гори в огън, но не изгаря. Богородице, моли се за нас.

 

Четене                Гал. 4,4-5

Когато се изпълни времето, Бог изпрати Своя Син Единороден, Който се роди от жена и се подчини на закона, за да изкупи ония, които бяха под закона, та да получим осиновението.

 

Респонсорий

В. Словото стана плът * и живя между нас.

Вс. Словото стана плът * и живя между нас.

В. От Неговата пълнота всички ние приехме:

Вс. и живя между нас.

В. Слава на Отца и Сина и Светия Дух

Вс. Словото стана плът * и живя между нас.

 

Ант. на кантика: Бог, поради голямата Си любов, с която ни обикна, * изпрати Своя Син в плът, подобна на плътта на греха, Който се роди от жена и се подчини на закона. Алилуя.

 

Кантик на Бл. Дева Мария

 

Душата ми величае Господа, *

и духът ми се възрадва в Бога, Спасителя мой,

 

затова че Той милостиво погледна смирението на своята слугиния; *

и ето отсега ще ме наричат блажена всички народи;

 

Силният ми стори велико нещо, *

и свято е името Му ;

 

Неговата милост е от рода в род *

към онези, които се боят от Него;

 

Той показа сила с десницата Си; *

разпръсна онези, които се гордеят с мислите на сърцето си;

 

свали силни от престоли и въздигна смирени; *

гладни изпълни с блага, а богати отпрати без нищо;

 

взе под закрила Израил, Своя слуга, *

като си спомни милостта, 

 

както обеща на нашите деди, *

на Авраам и потомството му във вековете.

 

Слава на Отца и Сина *

и Светия Дух.

 

Както беше в началото, и сега и всякога, *

и във веки веков. Амин.

 

Ант. на кантика: Бог, поради голямата Си любов, с която ни обикна, * изпрати Своя Син в плът, подобна на плътта на греха, Който се роди от жена и се подчини на закона. Алилуя.

 

Моления

Да бъде благословен Господ Исус, Който е нашият мир. Той дойде, за да донесе на хората помирение . Смирено да Го призовем:

Дари на всички народи Своя мир.

Господи, Ти дойде на света , за да явиш на хората Своята благост и милост,

стори винаги да Ти благодарим за Твоите благодеяния.

Господи, Ти дари Твоята майка, Мария с пълнотата на благодатта,

дарявай щедро всички със Своята благодат.

Господи, Ти донесе на света Божието благовестие,

умножи вестителите и слушателите на Твоето слово.

Господи, раждайки се от Мария, Ти стана наш брат,

  научи хората на братска обич.

Господи, Ти се откри на света като изгряващо слънце,

  стори починалите да гледат светлината на Твоето лице.

 

Отче наш…

 

Молитва

Боже, Който чрез плодоносното девство на блажената Мария даде на човешкия род дара на вечното спасение , † стори, молим Ти се, да изпитаме застъпничеството на тази, * чрез която заслужихме да приемем Дарителя на вечния живот и Твой Син. Който е Бог и с Тебе живее и царува в единство със Светия Дух * през всички векове на вековете. Амин.

 

Да ни благослови Бог, да ни предпази от всяко зло и да ни въведе в живот вечен. Амин.

 

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.