Генерални Аудиенции

Дар Мъдрост

9 април 2014 – Папа Франциск

Дар Мъдрост

 

Скъпи братя и сестри, добро утро!

Днес започваме поредица от катехези за даровете на Светия Дух. Вие знаете, че Светият Дух съставлява душата, жизнената кръв на Църквата и на всеки отделен християнин: Той е Божията Любов, която прави нашите сърца Свое обиталище и влиза в общение с нас. Светият Дух пребъдва винаги с нас, винаги е в нас, в сърцата ни.

Самият Дух е „Божи дар” par excellence (вж. Йоан 4:10), той е Божи дар и той от своя страна предава различни духовни дарби на онези, които Го приемат. Църквата идентифицира седем, число, което символично говори за пълнота, всеобхватност; те са онези, за които научаваме, когато се подготвяме за Тайнството Миропомазване и които призоваваме в древната молитва, наречена „Последованието на Светия Дух“. Даровете на Светия Дух са: мъдрост, разум, съвет, сила на духа, знание, благочестие и страх от Господа.

  1. Следователно първият дар на Светия Дух според този списък е мъдростта. Но не просто човешката мъдрост, която е плод на знания и опит. В Библията ни се казва, че Соломон, по време на коронацията си за цар на Израел, е поискал дара на мъдростта (вж. 3 Царе 3:9). А мъдростта е именно това: това е благодатта да можеш да видиш всичко с очите на Бог. То е просто това: трябва да видите света, да видите ситуации, обстоятелства, проблеми, всичко през Божиите очи. Това е мъдрост. Понякога виждаме нещата според нашите предпочитания или според състоянието на нашето сърце, с любов или с омраза, със завист… Не, това не е Божията перспектива. Мъдростта е това, което Светият Дух действа в нас, за да ни позволи да виждаме нещата с очите на Бог. Това е дарът на мъдростта.

  2. И очевидно това идва от близостта с Бог, от дълбоката връзка, която имаме с Бог, от връзката, която децата имат с техния Баща. И когато имаме тази връзка, Светият Дух ни дарява с дара на мъдростта. Когато сме в общение с Господа, Светият Дух преобразява сърцето ни и му дава възможност да възприеме цялата Негова топлина и страст.

  3. По този начин Светият Дух прави християнина „мъдър“. Не в смисъл, че той има отговор за всичко, че той знае всичко, но в смисъл, че той „знае” за Бога, той знае как Бог действа, той знае кога нещо е от Бога и кога не е от Бога; той притежава тази мъдрост, която Бог поставя в сърцата ни.

Сърцето на мъдрия човек в този смисъл има вкус и стимул към Бог. И колко е важно да има такива християни в нашите общности! Всичко в тях говори за Бога и се превръща в красив и жив знак за Неговото присъствие и Неговата любов. И това е нещо, което не можем да измислим, което не можем да получим сами: това е дар, който Бог дава на онези, които се подчиняват на Светия Дух. Ние имаме Светия Дух в нас, в сърцето си; можем да го слушаме, можем да го слушаме. Ако слушаме Светия Дух, той ни учи на този път на мъдрост, той ни дарява с мъдрост, която е да виждаме с Божиите очи, да чуваме с Божиите уши, да обичаме с Божието сърце, да ръководим нещата с Божията преценка. Това е мъдростта, с която ни дарява Светият Дух и всички ние можем да я притежаваме. Трябва само да го поискаме от Светия Дух.

Помислете за майка в дома й с децата; когато единият прави нещо, другият се сеща за друго, а горката майка ходи насам-натам с проблемите на децата си. А когато майките се изморят и се карат на децата, това мъдрост ли е? Карането на децата — питам ви — това мъдрост ли е? Какво ще кажете: мъдрост ли е или не? Не! Вместо това, когато майката отведе детето си настрани и нежно го укорява, казвайки: „Не прави това, защото…“, и обяснява с голямо търпение, това ли е Божията мъдрост? Да това е, което Светият Дух ни дава в живота! Тогава в брака например двамата съпрузи — съпругът и съпругата — се карат, а после не се поглеждат или ако се поглеждат, гледат се с недоволство: това ли е мъдростта на Бог? Не! Вместо това, ако някой каже: „О, добре, бурята отмина, нека се помирим“, и те започнат отново и продължат напред с мир: това мъдрост ли е? [хората: Да!] Сега, това е дарът на мъдростта. Нека дойде в домовете ни, да е с децата ни, нека да дойде при нас всички!

И това не може да се научи: това е дар на Светия Дух. Затова трябва да молим Господ да ни даде Светия Дух и да ни даде дара на мъдростта, тази Божия мъдрост, която ни учи да виждаме с Божиите очи, да чувстваме с Божието сърце, да говорим с Божиите думи. И така, с тази мъдрост нека вървим напред, нека изградим семейството си, нека изградим Църквата и всички ще бъдем осветени. Днес нека да поискаме тази благодат на мъдростта. И нека помолим Дева Мария, която е Престолът на мъдростта, за този дар: нека тя ни даде тази благодат. Благодаря ви!

 

Папа Франциск

Генерална аудиенция

Площад Свети Петър, сряда, 9 април 2014 г

 

 

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.