библия за младежи - Старият Завет - Времето на пророците

Данаил в изгнание

Историята на Спасението

Данаил в изгнание

Различните страдания на евреите в изгнание са описани чрез събитията в живота на пророк Данаил. Той е бил още дете, когато Йерусалим пада в ръцете на вавилонците. Нападателите го взимат и го отвеждат В робство. Във Вавилон той остава повече от половин век – от царуването на Навуходоносор до царуването на персийския цар Кир. Данаил играе важна роля като влиятелен чужденец.

 

През третата година от царуването на юдейския цар Йоаким Навуходоносор обсади Йерусалим. И предаде Господ в ръката му юдейския цар Йоаким и част от съдовете на Божия дом. Вавилонският цар изпрати съдовете в земята Сенаар, в дома на своя бог и ги внесе в съкровищницата.

Царят заповяда на Асфеназ, началник на скопците му, да доведе няколко деца с царско и княжеско потекло от синовете на Израил. Те трябва да нямат телесен недъг, да бъдат хубави наглед и вещи във всяка мъдрост, богати със знание, разумни и сръчни, за да служат в царските палати. Нареди му да научи момчетата на халдейски език и писмо. Навуходоносор им отреди всекидневна храна от царската трапеза и вино, от което сам пиеше. Заповяда да бъдат възпитавани три години, а след изтичането им да застанат пред него.

Между тях попаднаха Данаил, Ананий, Мисаил и Азарий, които бяха от Юдините синове. Началникът на скопците ги преименува – Данаил нарече Валтасар, Ананий – Седрах, Мисаил – Мисах и Азарий – Авденаго.

 

Данаил не иска да яде от царските ястия

Данаил си сложи на сърцето да не се осквернява с ястията от царската трапеза и с виното, което пиеше царят. Затова измоли от началника на скопците да не го принуждава да се осквернява.

Бог направи така, че Данаил намери бла­госклонност и милост от страна на Амелсар, когото Асфеназ постави при Данаил, Ананий, Мисаил и Азарий. Но възпитателят каза на Данаил: „Боя се от господаря си, царя, който сам ви отреди храна и питие. И ако той види лицата ви по-мършави, отколкото на вашите връстници, моята глава ще пострада.“

Тогава Данаил рече на Амелсар: „Моля те, опитай десет дена да ни дават плодове за ядене и вода за пиене. После сравни нашите лица и лицата на онези момчета, които се хранят с царската храна.

След това постъпи с нас, както намериш за добре!“

Той ги послуша и ги храни така. След десетте дена лицата им бяха по-хубави и телата им бяха по-пълни в сравнение с момчетата, които се хранеха с царските ястия. Оттогава Амелсар взимаше техните ястия и вино и им даваше плодове.

И на четирите момчета Бог дарува знание и разум за всяка книга и мъдрост, а на Данаил даде да разбира и всякакви видения и сънища.

Когато дойде определеното от царя време да ги представят, началникът на скопците ги доведе пред Навуходоносор. Царят разговаряше с тях и след като измежду всички момчета не намери по-добри от Данаил, Ананий, Мисаил и Азарий, остави тях да му служат.

Във всичко, за което се изискваше мъдрост и разбиране, за каквото и да ги питаше, царят ги намираше десеторно по-вещи от всички тайноведци и влъхви в цялото му царство. Данаил остана там до първата година от възцаряването на Кир.

 

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.