библия за младежи - Старият Завет - Подемът на Израилтяните

Давид, цар на целия Израил

Историята на Спасението

Давид, цар на целия Израил

След смъртта на Авенир и Йевостей всички Израилеви племена дойдоха при Давид в Хеврон и казаха: „Ето, ние сме кост от костите ти и плът от плътта ти. Още докато царуваше Саул над нас, ти извеждаше и въвеждаше Израил, а Господ ти рече: „Ти ще пасеш Моя народ и ще бъдеш негов вожд!“

Тогава всички старейшини на Израил дойдоха при царя в Хеврон. Там цар Давид сключи с тях завет пред Господ. И помазаха Давид за цар над цял Израил.

Давид беше на тридесет години, когато се възцари. Той царува четиридесет години. Докато беше в Хеврон, царува над Юдея седем години и шест месеца, а в Йерусалим царува тридесет и три години над цял Израил и над Юдея.

 

Давид превзема Йерусалим

Царят тръгна против йевусейците към Йерусалим заедно с войската. Те казаха на Давид: „Ти няма да влезеш тук! Слепи и хроми ще те пропъдят!“ – това значеше, че Давид няма да може да влезе. Но Давид превзе крепостта Сион.

Засели се в нея и я нарече Давидов град. После издигна стена от Мило към вътрешността. Давид ставаше все по-силен и се въздигаше, защото Господ Бог Саваот беше с него.

 

Домът на Юда расте

Когато Давид се засели в своя дом и Господ го успокои от всичките му околни врагове, още в същата нощ дойде слово от Господ към пророк Натан: „Кажи така на Моя раб Давид: „Тъй говори Господ Саваот: „Аз те взех от овчето стадо, за да бъдеш вожд на Моя народ Израил. Вредом бях с тебе, където и да отиваше, изтребих пред лицето ти всички твои врагове и възвеличих името ти като имената на великите хора по земята. Аз ще отредя място за Моя народ, за Израил, ще го утвърдя и той спокойно ще живее на мястото си. Няма вече да се безпокои и нечестиви люде няма вече да го притесняват, както по-преди, когато Аз отредих съдии над Моя народ Израил. Аз ще те успокоя от всичките ти врагове. И Господ ти възвестява, че Той ще ти въздигне дом. А когато се навършат твоите дни и ти починеш при отците си, Аз ще въздигна след тебе твоето потомство, ще закрепя царството на този, който ще произлезе от твоите чресла. Той ще съгради дом на името Ми и Аз ще утвърдя престола на царството му довеки. Аз ще му бъда баща и той ще Ми бъде син. Ако съгреши, ще го накажа с тоягата на мъже и с ударите на синове човешки. Но милостта Си няма да вдигна от него, както я вдигнах от Саул, когото Аз отхвърлих пред лицето ти. Твоят дом и твоето царство ще бъдат непоклатими пред Моето лице и престолът ти ще бъде довеки.“

Всички думи и цялото видение Натан разказа на Давид.

Тогава цар Давид влезе в шатрата, застана пред лицето на Господ и каза:

„Кой съм аз, Господи Боже, и какъв е домът ми, та толкова ме възвеличи? И това дори се показа малко в Твоите очи, Господи мой, Господи, но ти възвести още за дома на Твоя раб далечни бъднини и даваш това като закон на човеците. Ти вършиш това заради думата Си и по сърцето Си, като откриваш на Своя раб цялото това велико нещо. Във всичко си велик ти, Господи мой, Господи, защото няма подобен на Тебе и няма друг бог освен Тебе според всичко, което сме слушали с ушите си. И кой е подобен на Твоя народ Израил, едничък на земята, за който е идвал Бог да го придобие за Свой народ! И така прослави името Си, като извърши велики и страшни дела пред Своя народ, който изведе от Египет. Ти утвърди за Себе Си Твоя народ Израил като Свой собствен народ довеки и Ти, Господи, стана негов Бог. И сега, Господи Боже, утвърди довеки думата, която си изрекъл за Твоя раб и за дома му. Нека да се възвеличи името Ти довеки и нека се говори: „Господ Саваот е Бог над Израил.“ И нека домът на Твоя раб Давид да бъде твърд пред Твоето лице. Благослови сега дома на Твоя раб, за да остане пред Твоето лице навеки, защото Ти, Господи, си възвестил това и с благословията Ти домът на Твоя раб ще бъде благословен.“

 

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.