библия за младежи - Старият Завет - Подемът на Израилтяните

Давид и Вирсавия

Историята на Спасението

Давид и Вирсавия

Давид порази филистимците и ги покори. След това победи моавитците и еувския цар, който отиваше да възстанови властта си при река Ефрат.

Давид постигна нова слава, когато на връщане порази и едомците. Постави уп­равители в Едом, а всички едомци станаха поданици на Давид. И Господ пазеше Давид навред, където и да отидеше.

След година по времето, когато царете излизат на война, Давид изпрати Йоав начело на войската си. Те поразиха амонитците и обсадиха Раба. А Давид беше останал в Йерусалим. Една привечер стана от леглото си да се разходи по покрива на царския дом. Оттам съгледа една жена, която се къпеше. Тя беше много хубава. Давид изпрати да узнаят коя е. Казаха му: „Това е Вирсавия, дъщеря на Елиам и жена на хетееца Урия.“

Давид изпрати слуги да я вземат. Когато дойде при него, той спа с нея, а тя тъкмо се беше очистила от своята нечистота. След това се върна в дома си. И жената зачена и прати да обадят на Давид: „Непразна съм!“

Тогава Давид изпрати поръка до Йоав да нареди на Урия да дойде при него.

Йоав изпрати Урия при Давид. Урия дойде и Давид го разпита за Йоав, за народа и за хода на войната. Давид му каза: „Иди у дома си и си умий нозете!“

Урия излезе от царския дом и след него отнесоха и царско ядене. Но Урия преспа при вратата на царския дом заедно с всички слуги на господаря си и не отиде у дома си.

Съобщиха на Давид, че Урия не си е отишъл у дома.

Тогава Давид го попита: „Нали идваш от път, защо не си си отишъл у дома?“

А Урия му отговори:

„Ковчегът, Израил и Юда са под шатри, господарят ми Йоав и слугите на господаря ми са на полето, а аз да вляза в къщата

си да ям, да пия и да лежа с жена си! Кълна се в твоя живот и в живота на твоята душа, че няма да сторя това!“

Тогава Давид рече на Урия: „Остани тук и днес, а утре ще те пусна.“

Давид покани Урия да яде и пие пред него и го опи. Но и тази вечер Урия отиде да спи със слугите на своя господар, а не отиде у дома си.

Сутринта Давид написа писмо до Йоав и го изпрати по Урия. В писмото пишеше: „Поставете Урия там, където ще има най-ожесточена битка! След това се отдръпнете от него, за да бъде нападнат и да умре!“

Затова, когато Йоав обсаждаше града, постави Урия на онова място, където знаеше, че има силна войска. Излязоха от града мъжете и започнаха битка с Йоав. Неколцина от народа, от слугите на Давид паднаха в боя. Убит беше и хетеецът Урия.

Като чу, че мъжът й е умрял, жената на Урия много плака за него. Когато измина времето на жалейката, Давид взе Вирсавия у дома си. Тя му стана жена и му роди син.

Но това, което извърши Давид, беше зло пред очите на Господ.

 

Давид осъжда себе си

Господ изпрати пророк Натан при Давид. Той отиде и му рече: „В един град имаше двама човеци. Единият беше богат, а другият – сиромах. Богатият има­ше твърде много дребен и едър добитък. А сиромахът нямаше нищо, освен една овчи­ца, която беше купил като малка и я беше отхранил. Тя беше пораснала при него заедно с децата му. Ядеше от хляба му, пиеше от чашата му, спеше на гърдите му и му беше като дъщеря. При богатия човек дойде един странник. На него му се досвидя да вземе от овцете или воловете си, за да сготви на странника, който бе дошъл. Тогава взе овчицата на сиромаха и сготви нея за човека, който бе дошъл при него.“

Давид се разгневи много на тоя човек и каза на Натан: „Бог ми е свидетел, че човекът, който е извършил това, заслужа­ва смърт! А за овчицата той трябва да плати четворно, задето е извършил зло и задето е нямал милост!“

Тогава Натан каза на Давид: „Ти си този човек! Така говори Господ, Бог на Израил: „Аз те помазах за цар над Израил. Избавих те от ръцете на Саул. Дадох ти дома на твоя господар и жените на господаря ти в твоето лоно. Дадох ти дома на Израил и на Юда. Ако това ти е малко, бих ти придал още повече. Защо пренебрегна словото на Господ, като извърши зло пред очите Му? Ти порази с меч хетееца Урия. Жена му взе за своя жена, като уби Урия с амонитски меч.“ Така говори Господ: „Аз ще подигна против тебе зло от твоя дом, ще взема твоите жени пред очите ти и ще ги дам на твоя ближен.“

Тогава Давид каза на Натан: „Съгреших пред Господ!“

Натан му отговори: „Господ сне от тебе греха ти. Ти няма да умреш. Но понеже даде повод на Неговите врагове да Го хулят, то родилият ти се син ще умре!“

Натан се върна в дома си.

Когато жената на Урия роди детето, Господ изпрати тежка болест и то се разболя. Давид се молеше на Бог за дете­то. Той постеше и усамотен прекарваше нощта, легнал на земята. Влизаха при него старейшините на дома му, за да го вдигнат, но той не искаше дори да яде.

На седмия ден детето умря.

Тогава Давид стана от земята, уми се, помаза се, преоблече се и отиде в дома на Господ и се моли. Като се върна вкъщи, поиска да му донесат хляб и яде.

Слугите му го попитаха: „Защо правиш това? Докато детето беше още живо, ти пости и плака, а след като умря, ти стана и ядеш!“

Давид отговори: ,Докато детето беше живо, аз постих и плаках, понеже си мислех: „Кой знае, може би Господ ще се смили над мене и може би детето ще остане живо!“ А сега, когато то умря, защо да постя? Нима мога да го върна? Аз ще отида при него, но то няма да се върне при мене!“

След това Давид утеши жена си Вирсавия. Влезе при нея и спа с нея. Тя зачена и роди син, на когото даде име Соломон. И Господ го възлюби и яви това чрез пророк Натан.

 

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.