библия за младежи - Старият Завет - Подемът на Израилтяните

Давид, избран от Господ

Историята на Спасението

Давид, избран от Господ

Господ рече на Самуил:

„Докога ще тъгуваш за Саул, когото Аз отхвърлих за цар над Израил? Напълни рога си с елей и върви. Аз ще те изпратя при витлеемеца Йесей, защото между неговите синове Си отгледах цар.“

Самуил стори така, както му заповяда Господ. Когато дойде във Витлеем, градските старейшини излязоха разтреперани да го посрещнат и го попитаха: „С мир ли идваш?“

Самуил им отговори: „С мир. Дойдох да принеса жертва на Господ. Осветете се и елате с мене на жертвоприношението!“ Самуил освети Йесей и синовете му и ги покани също на жертвата.

Когато те дойдоха, Самуил видя Елиав и си рече: „Сигурно този е помазаникът пред Господ!“

Но Господ му рече:

„Не гледай на лицето му и на високия му ръст. Аз го отхвърлих. Аз не гледам така, както човек гледа, защото човек гледа на лице, а Господ гледа на сърце.“

Тогава Йесей повика Аминадав и го доведе при Самуил. А той рече: „И този не е избрал Господ.“

Йесей доведе Сам, но Самуил рече: „И този не е избрал Господ.“

Тогава Йесей доведе при Самуил седемте си сина, но Самуил му каза: „Нито един от тях не е избрал Господ!“

Попита Йесей: „Това ли са всичките ти деца?“

А той отговори: „Остана само най-малкият, той пасе овцете.“

Тогава Самуил му рече:

„Изпрати да го доведат, защото няма да седнем да ядем, докато той не дойде тук.“

Йесей изпрати да го доведат. Той беше рус, с хубави очи и приятно лице. Господ рече на Самуил:

„Стани и го помажи, защото той е помазаникът!“

Самуил взе рога с елей и го помаза сред братята му. И от оня ден и насетне Дух Господен почиваше върху Давид.

 

Давид е на служба при цар Саул

Духът на Господ отстъпи от Саул и зъл дух, изпратен от Господ, го мъчеше.

Тогава неговите слуги му рекоха: „Зъл дух от Бог те мъчи! Нека нашият господар заповяда на слугите си, които са пред тебе, да потърсят човек, който знае да свири на арфа. Когато злият дух дойде върху тебе, той, свирейки, ще те успокоява.“

Саул отговори: ,Добре, намерете ми човек, който свири хубаво, и ми го доведете!“

Тогава един от слугите му рече:

„Аз видях един от синовете на витлеемеца Йесей. Той знае да свири, храбър човек е, а и опитен войник. Говори умно и е хубавец. Господ е с него.“

Саул проводи вестители при Йесей и му поръча:

„Изпрати ми сина си Давид, който е при стадото.“

Йесей взе пет хляба, мех с вино и яре и ги изпрати на Саул по своя син Давид. Така Давид дойде при Саул и постъпи на служба при него. Саул го хареса много и Давид стана негов оръженосец.

След време Саул прати да кажат на Йесей: „Нека Давид служи при мене, понеже намери благоволение пред очите ми.“ Всеки път, когато злият дух, изпратен от Господ, идваше върху Саул, Давид взимаше арфата и свиреше. И на Саул му ставаше по-добре и по-весело, и злият дух се махаше от него.

 

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.