библия за младежи - Старият Завет - Подемът на Израилтяните

Гневът на Саул

Историята на Спасението

Гневът на Саул

Давид дойде при свещеника Ахимелех в Номв. Помоли го да му даде малко хляб. Ахимелех му даде осветен хляб, защото нямаше обикновен.

Давид го попита:

„Нямаш ли подръка копие или меч? Защото аз не взех със себе си нито меч, нито някакво друго оръжие, понеже заръката на царя беше бърза.“

Свещеникът му отговори: „Мечът на филистимеца Голиат, когото ти уби, е увит в дреха зад ефода. Ако искаш, вземи го! Друг освен него тук няма.“

Давид рече:

„Като него няма друг, дай ми го!“

И Давид побягна в пещерата Адолам. Като чуха за това, братята и целият му бащин дом дойдоха при него. Събраха се всички, които бяха в неволя, всички длъжници и всички душевно огорчени. И той им стана началник. Бяха около четиристотин души.

Доик от Идум, който пристигна при Саул, каза:

„Аз видях как синът на Йесей дойде в Номв при свещеника Ахимелех, сина на Ахитув. Той се допита за него пред Господ и му даде храна. Даде му и меча на филистимеца Голиат.“

Тогава царят заповяда да повикат све­щеника Ахимелех, целия му бащин дом и свещениците, които бяха в Номв. Всички дойдоха при царя.

И Саул рече: „Защо сте се наговорили против мене с Йесеевия син? Ти си му дал хляб и меч. Допитал си се пред Бог за него. Както се вижда, искаш да въстане против мене и да бъде мой неприятел!“

Ахимелех отговори на царя: „Кой измежду всички роби е толкова верен като Давид? Той е и твой зет. Изпълнява царските заповеди и е почитан в дома ти. Да не би сега за пръв път да питам Бог за него? Не, царю, не обвинявай в това слугата си и целия ми бащин дом, защото за тези работи твоят раб не знае нищо!“

Но царят му рече: „Ти ще умреш, Ахимелех! Ти и целият ти бащин дом!“

И царят заповяда на телохранителите: „Отидете и убийте свещениците на Господ, защото и те помагат на Давид!“ Но царските слуги не искаха да вдигнат ръка на свещениците на Господ и да ги убият.

Тогава Саул заповяда на Доик: „Иди ти и убий свещениците.“

Идумеецът отиде, нападна свещениците и ги изби. В оня ден той уби осемдесет и пет мъже, които носеха ленен ефод. Порази с меч и Номв, свещеническия град. Изби с меч мъже и жени, момчета и кърма­чета, воловете, ослите и овцете.

Спаси се само един от синовете на Ахимелех. Името му беше Абиатар. Той избяга при Давид. Разказа му как Саул избил свещениците на Господ.

А Давид му рече: „Онзи ден, когато идумеецът Доик беше там, аз бях сигурен, че ще съобщи всичко на Саул! Аз съм виновен за смъртта на хората от бащиния ти дом. Остани при мене и не се плаши, защото този, който иска живота ти, иска и моя. При мен ще бъдеш под закрила.“

 

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.