въпросник 9

ВЪПРОСНИК 9

 

ВЪПРОС 1 > В кой град отиде да живее Исус, когато напусна Назарет?

ОТГОВОР 1 > КАПЕРНАУМ

Тази информация я получаваме от Матей (4,12-13), който пише: “ А като чу Исус, че Йоан е предаден, отиде в Галилея; и като остави Назарет, дойде и се засели в Капернаум крайморски, в пределите Завулонови и Нефталимови“.

 

ВЪПРОС 2 > Павел, в Посланието до римляните каза, че той проповядва Евангелието на Христос навсякъде, от Ерусалим до къде?

ОТГОВОР 2 > ИЛИРИК

Първото пътуване на апостол Павел в Европа е имало за цел да посети страната на македонците и да помогне на нейния народ, предавайки му благата вест на Христовото учение. По-късно, в своето Послание до римляните (15,19), Павел изрично потвърждава изпълнението на тази своя задача с думите, че „Със силата на поличби и чудеса, със силата на Божия Дух, тъй че разпространих благовестието Христово от Иерусалим и околността дори до Илирик“, който е регион, разположен на източното крайбрежие на Адриатическо море.

 

ВЪПРОС 3 > Колко пъти Исус се моли на своя Отец в Гетсиманската Градина в нощта, когато беше предаден, повтаряйки същите думи?

ОТГОВОР 3 > 3

Евангелист Матей е този който го обеснява (26,39-44): „И като се поотдалечи, падна на лицето Си, молеше се и думаше: Отче Мой, ако е възможно, нека Ме отмине тая чаша, обаче не както Аз искам, а както Ти. И дохожда при учениците и ги намира да спят, и казва на Петра: толкоз ли не можахте един час да стоите будни с Мене? Бъдете будни и се молете, за да не паднете в изкушение: духът е бодър, а плътта – немощна. Пак като се отдалечи повторно, помоли се, казвайки: Отче Мой, ако не може Ме отмина тая чаша, без да я изпия, нека бъде Твоята воля. А като дойде, намира ги пак да спят, понеже очите им бяха натегнали. И като ги остави, отдалечи се пак и се помоли трети път, като каза същите думи.“

 

ВЪПРОС 4 > В синагогата на кой град беше Исус, когато човек, обладан от нечист дух, започна да вика: „какво имаш Ти с нас, Исусе Назареецо! Дошъл си да ни погубиш ли? Зная Те, кой си Ти, Светия Божий“?

ОТГОВОР 4 > КАПЕРНАУМ

„След това дохождат в Капернаум; и наскоро в събота Той влезе в синагогата и поучаваше… Имаше в синагогата им човек с нечист дух“ (Мк 1,21.23). Още от първата глава на евангелието на Св. Марко, Исус се среща със своя враг – дявола. Нечистият дух разпознава ясно кой стои пред него и разкрива на всички това, което все още никой не е знаел напълно – че този обикновен човек, на когото всички се възхищават, всъщност е Божият Син. Дяволът, произнасяйки ясно името Му, всъщност Го предизвиква да се разкрие в славата си.

 

ВЪПРОС 5 > В кой град Павел беше подстриган, защото беше дал обет?

ОТГОВОР 5 > КЕНХРЕЯ

От Атина апостолът отишъл в Коринт (в края на 51 г). Като прекарал една и половина година в Коринт, св. ап. Павел след като си остригал главата в Кенхрея (Деян 18,18) – понеже бил дал оброк (в религиозно значение това е веществен израз на задължение или благодарност към Бога) отплувал около средата на 53 г., заедно с Акила и Прискила за Сирия, като се спрял за малко в Ефес, където ги оставил, а сам той се върнал през Кесария и Иерусалим в Антиохия през есента на 53 година.

 

ВЪПРОС 6 > В кой град Варнава и Павел „събраха църквата, разказаха всичко, каквото Бог бе сторил с тях и как Той отвори вратата на вярата за езичниците“?

ОТГОВОР 6 > АНТИОХИЯ

Накрая на първото тяхно пътуване Павел и Варнава се върнаха в морския пристанищен град Перга, за да проповядват, а след това прескочиха до Аталия, на няколко мили на запад, и също проповядваха там (Деяния 14,24–26). След това те отплаваха обратно в Сирийска Антиохия. Когато пристигнаха там, те събраха църквата и съобщиха за всичко, което Бог е направил чрез тях и как е отворил врата на вярата на езичниците (Деяния 14,27).

 

ВЪПРОС 7 > Евангелистите Лука и Матей пишат думите на Исус, който каза: „Ето, Аз ви пращам като агнета посред *****“?

ОТГОВОР 7 > ВЪЛЦИ

Евангелията на Лука и Матей пишат тези думи на Исус: „Ето, Аз ви пращам като агнета посред вълци.“ (Лк 10,3. Мт 10,16). Исус след като дава на Апостолите необходимата сила, и след като им обяснил, че тя е напълно достатъчна за всяка потреба и всички страдания в живота, отново открито им говори за всички мъки и страдания, които им предстоят: Ето, Аз ви пращам като овци посред вълци. Но веднага след това ги окуражава: Не бойте се! Вам и космите на главата са всички преброени. Божията сила помага и на врабчетата, а камо ли на вас няма да помогне! И накрая, Господ завършва с решителните думи, които ясно показват какво очаква онези, на които е дадената Божия сила и е употребена добре, и какво очаква онези, на които е дадена сила.

 

ВЪПРОС 8 > В коя част от деня на Петдесетница учениците бяха изпълнени с Духа и започнаха да говорят на други езици?

ОТГОВОР 8 > СУТРИН

Деяния на Апостолите дава информация за времето кога е слязъл Светия Дух над Апостолите: „Когато настана ден Петдесетница, те всички в единомислие бяха заедно. И внезапно биде шум от небето“ (Деяния 2,1-2) „Тогава Петър се изправи с единайсетте, издигна глас и почна да им говори: мъже иудеи и вие всички, които живеете в Иерусалим! Нека ви бъде известно това, и внимавайте на думите ми: тия не са пияни, както вие мислите, защото е трети час през деня“ (Деяния 2,14-15). Часовете в Писанията обикновено се броят от 6.00 сутринта до 18.00 часа, което прави третия час съответстващ на 9.00 часа сутринта. шестият час с 12.00 часа; деветия час с 15.00 часа и т.н.

 

ВЪПРОС 9 > В кой град беше Исус, когато каза на Закхей, който беше над една смоковница: „Закхее, слез по-скоро, защото днес трябва да бъда у дома ти“?

ОТГОВОР 9 > ЙЕРИХОН

Йерихон (на арабски أريحا, Арийха) е град, днес разположен на Западния бряг в Палестинската автономия, административен център на провинция Йерихон. Смята се, че е сред най-старите непрекъснато населявани градове на света.

 

ВЪПРОС 10 > Как се казваше Ареопагитът от Атина, който се обърна към Господ, след като чу Павел?

ОТГОВОР 10 > ДИОНИСИЙ

В Деяния на Апостолите (17,34) е писан че „някои мъже се присъединиха към Павел и повярваха; между тях беше Дионисий Ареопагит и една жена, на име Дамара, и други с тях“. Ареопаг е въpхoвeн cъд в дpeвнa Атинa.

 

.

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.