въпросник 8

ВЪПРОСНИК 8

 

ВЪПРОС 1 > В кой град за първи път учениците на Господ са били наречени християни?

ОТГОВОР 1 > АНТИОХИЯ

В Деяния на Апостолите е писано, че „Тогаз Варнава отиде в Таре да търси Савла, и, като го намери, доведе го в Антиохия. Цяла година те се събираха в църква и поучаваха доста народ; и първом в Антиохия учениците бидоха наречени християни.“ (Деян 11,25-26)

 

ВЪПРОС 2 > Когато Исус изпрати двама от своите ученици да приготвят Пасхата, той им каза, че когато влязат в града, ще ги посрещне човек, който носи нещо. Какво?

ОТГОВОР 2 > СТОМНА С ВОДА

Евангелист Лука пише че, Апостолите „Му рекоха: де искаш да приготвим? Той им отговори: ето, като влезете в града, ще ви срещне човек, който носи стомна с вода; идете след него в къщата, дето влезе“ (Лк 22,9-10)

 

ВЪПРОС 3 > В Евангелието на Йоан, кой казва: „каквото ви каже, сторете“ и къде?

ОТГОВОР 3 > МАРИЯ В КАНА

Сватбата в Кана Галилейска, на която присъствали Исус и неговата майка Мария, била по времето, когато Исус още не проповядвал новата вяра и не правел чудеса. Както е известно, в един момент виното на сватбата свършило. И изведнъж майката на Исус поема функциите на домакиня и дава заповед на слугите: “каквото ви каже Той, това направете”. Исус изпълнява желанието на майка си и превръща водата във вино. (Йоан. 2,1-11).

 

ВЪПРОС 4 > Кой беше апостолът, който беше с Петър, когато се случи изцелението на хром от майчина утроба, когото носеха и слагаха всеки ден при храмовите врата, наречени Красни, да проси милостиня от влизащите в храма?

ОТГОВОР 4 > ЙОАН

Петър и Йоан заедно възлизаха в храма в деветия молитвен час. Имаше един човек, хром от майчина утроба, който, като видя Петър и Йоан, когато щяха да влязат в храма, попроси от тях милостиня. А Петър се вгледа в него заедно с Йоан и рече: погледни ни! И той ги гледаше втренчено, като се надяваше да получи от тях нещо. Но Петър каза: сребро и злато аз нямам, а каквото имам, това ти давам: в името на Исуса Христа Назорея стани и ходи! И като го хвана за дясната ръка, изправи го; и веднага му заякнаха стъпалата и глезените и като скочи, изправи се и проходи, и влезе с тях в храма, като ходеше, скачаше и хвалеше Бога. (виж Деян 3,1-8)

 

ВЪПРОС 5 > За кого говори Свети Павел в посланието до Филипияните, когато пише: „А надявам се в Господа Исуса наскоро да пратя при вас *****, та и аз, като узная как сте, да се утеша духом. Понеже нямам никого равно усърден, който толкова искрено да се грижи за вас“?

ОТГОВОР 5 > ТИМОТЕЙ

През време на второто си пътешествие св.ап. Павел взел от гр. Листра (в Мала Азия) св. ап. Тимотей и го направил свой спътник. Когато той отишъл в гр. Филипи, и Тимотей бил с него. През време на третото пътешествие св. ап. Павел изпратил от гр. Ефес св. ап. Тимотей в Македония и гр. Коринт, за да му донесе сведения за тамошните църкви и да събере милостиня за братята в гр. Йерусалим. Св. ап. Тимотей не успял да отиде в Коринт, понеже се разболял, а останал във Филипи, където св. ап. Павел го заварил. Значи, св. ап. Тимотей е бил добре известен на филипинските християни. Когато св. ап. Павел пишел Посланието си до филипяните, св. ап. Тимотей бил при него в гр.Рим. Като искал да узнае, как са филипинските християни и да се утеши „духом“, св. ап. Павел решил да изпрати наскоро при тях Тимотей.

 

ВЪПРОС 6 > Кой беше римският император, когато се роди Исус Христос, спасителят на света?

ОТГОВОР 6 > ЦЕЗАР АВГУСТ

Цезар Август, първият император в древната Римска империя, управляваше, когато се роди Исус Христос. Той издаде заповед, която, неизвестна за него, изпълнява библейско пророчество, направено 600 години преди да се роди: „През ония дни излезе от кесаря Августа заповед – да се направи преброяване по цялата земя.“ (Лк 2,1)

 

ВЪПРОС 7 > Кой е този вярващ, когото Павел настоява Тимотей да вземе със себе си, защото беше много полезен за неговото служение?

ОТГОВОР 7 > МАРКО

Павел и Варнава свидетелстваха за Исус заедно. В един момент обаче те имаха разногласия относно Йоан Марко (Деяния 13,13; 15,36-39). Апостолът, който проповядваше за благодатта, трябваше да прояви благодат към младия проповедник, който го беше разочаровал. Марко се развива под ръководството на Варнава (Деяния 15,39) и изглежда Павел в крайна сметка е впечатлен от промяната му. В 2Тимотей 4,10-11 пише: „Само Лука е с мене. Вземи Марко и го доведи със себе си, защото ми е нужен по службата“. Макар и малко, информацията е ясна. Павел възвърна доверието си в Марк. Той горещо го похвали за начина, по който работи с него в църквата в Колоса. Към края на живота си той настоява Тимотей да бъде доведен в Рим, защото е „полезен за службата“ (2 Тимотей 4,11). Въроятно той е Евангелиста Марко.

 

ВЪПРОС 8 > В кое евангелие е разказана историята за срещата на Исус със самарянката при Якововия кладенец?

ОТГОВОР 8 > ЙОАН

Историята за Исус Христос и срещата Му със самарянката е разказана единствено в Евангелието на Йоан. В Ев. от Йоан се казва, че Исус: „напусна Юдея и тръгна отново за Галилея. Но трябваше да мине през Самария“. (Йоан 4,3-4) Иисус иска да се срещне със самарянката, затова е необходимо да мине от там и да я заговори на кладенеца, питайки я за глътка вода. Жената самарянка Му казва: „как Ти, бидейки иудеин, искаш да пиеш от мене, която съм жена самарянка?“. (Защото иудеите нямат сношение със самаряните.) Исус й отговори и рече: „да би знаяла дара Божий, и кой е Оня, Който ти казва: дай Ми да пия, ти сама би изпросила от Него, и Той би ти дал вода жива.“ (виж Йоан 4,4-42)

 

ВЪПРОС 9 > Колко послания, написани от Петър, има в Библията?

ОТГОВОР 9 > 2

Съществуват две послания, които се приписват на Петър всеобщо от Християнската църква. Достоверността на първото никога не се е оспорвала; към това послание ни препращат няколко от апостолските отци. Това послание е било отправено до Християнски църкви в Мала Азия, съставени първоначално от Еврейски християни, но включващи и мнозина пришелци от езичниците Второто послание, е отправено до същите лица, до които е отправено и първото. То е назначено да потвърди ученията, изложени в първото, и да насърчи новите християни към едно достойно поведение, като ревностни последователи Христови.

 

ВЪПРОС 10 > Как се казваше онзи праведен и благоговеен човек, на когото Светият Дух разкри, че няма да види смърт, докато не види Христа Господен?

ОТГОВОР 10 > СИМЕОН

Според старата еврейска традиция, 40 дни сред раждането майката е трябвало да дойде в храма в Ерусалим и да се пречисти. Храмът в Ерусалим е бил както винаги пълен, понеже е заемал централно място в юдаизма. Но никой не успява да разпознае в Исус Месията. Само двама души, успели да видят това, за което другите били слепи: възрастният Симеон, който бил „праведен и благоговеен“ и вдовицата Анна, която „не се отделяше от храма, служейки Богу с пост и молитва денем и нощем“. На Симеон „бе предсказано от Духа Светаго, че няма да види смърт, докато не види Христа Господен.“ (Лк 2,25-38)

 

.

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.