въпросник 7

ВЪПРОСНИК 7

 

ВЪПРОС 1 > Кое Евангелие започва с тези думи: „Книга за живота на Иисуса Христа, Син Давидов, Син Авраамов“?

ОТГОВОР 1 > МАТЕЙ

Евангелието на Матей е разделено на осем раздела, които описват различните части от живота на Исус. То започва с родословието на Исус, което установява и доказва, че Той е потомък на цар Давид. Този факт е важен, защото е в съответствие с описанието в Стария завет на Месия.

 

ВЪПРОС 2 > Кои са последните думи на Евангелието на свети Матей?

ОТГОВОР 2 > АЗ СЪМ С ВАС ПРЕЗ ВСИЧКИ ДНИ ДО СВЪРШЕКА НА СВЕТА. АМИН.

Последната глава на Евангелието от Матея упоменава призива към всички ученици на Христос: „Идете, прочее, научете всичките народи, и кръщавайте ги в името на Отца и Сина и Светия Дух, като ги учите да пазят всичко що съм ви заповядал; и ето, Аз съм с вас през, всичките дни до свършека на века. Амин.” (Матей 28:19-20) Това е мисията на всички християни, които имат искрено посвещение на Исус Христос. Тя е да разпространяват благовестието за Исус Христос на света и преподават уроците, които Той ги е научил.

 

ВЪПРОС 3 > Кой от тези хора Исус го възкресява четири дни след смъртта му?

ОТГОВОР 3 > ЛАЗАР

Възкресяването на Лазар е описано само от св. евангелист Иоан, тъй като той единствен описва събитията, случили се в и около Йерусалим. Другите Евангелисти разказват само за едно чудотворно изцеление, случило се в близост до Йерусалим – проглеждането на слепеца Вартимей в Йерихон (Марко 10,46-52). При възкресяването си Лазар се връща само към земния живот. Но в разговора Си с Марта Исус дава обещание за вечен живот – „Аз съм възкресението и животът; който вярва в Мене, и да умре, ще оживее. И всеки, който живее и вярва в Мене, няма да умре вовеки“ (Йоан. 11,25-26).

 

ВЪПРОС 4 > Къде живееше Лазар?

ОТГОВОР 4 > ВИТАНИЯ

Лазар живял със сестрите си недалеч от Иерусалим, във Витания. Лазар и сестрите му се удостоили с особеното благоволение на Господ Исус Христос. През земния Си живот Господ често посещавал дома им във Витания,

 

ВЪПРОС 5 > Как се казват сестрите на Лазар?

ОТГОВОР 5 > МАРТА И МАРИЯ

Тези две сестри от Витания, с противоположни характери, завладяха сърцата на много читатели. Мария, известна със своята съзерцателна природа, често слушаше внимателно ученията на Исус като ученик. От друга страна, Марта беше усърден работник, който се фокусираше върху служенето на другите. Тяхната история може да бъде намерена главно в новозаветните евангелски книги на Лука (Лука 10,38-42) и Йоан (Йоан 11,1-44; 12,1-8).

 

ВЪПРОС 6 > Каква беше професията на Апостола и Евангелист Матей?

ОТГОВОР 6 > МИТАР

Матей (пълното му име е Матей Леви) един от 12-те апостоли и автор на първото от четирите канонични Евангелия (Евангелие от Матей). Матей е роден в рибарското село Капернаум, в Галилея, където е работил като събирач на данъци (митар) за управителя на Галилея – Ирод Антипа (син на Ирод Велики). Според Евангелието от Матей (Мат. 9:9) на брега на Тивериадското (или Галилейското) езеро (днес най-голямото сладководно езеро в Израел), там, където се събирали данъците, Исус Христос се спрял, призовал Матей да върви след него и той го последвал, като станал един от неговите дванадесет ученици.

 

ВЪПРОС 7 > Кои са Синоптичните Евангелия?

ОТГОВОР 7 > МАТЕЙ, МАРКО, ЛУКА

Синоптичните евангелия са първите три от Новия завет: евангелие от Матей, евангелие от Марко и евангелие от Лука. Първите три евангелия се наричат синоптични (на гръцки: synopsis – съвместен преглед), защото в тях се говори за едни и същи събития, свързани с Исус, и се привеждат едни и същи негови изречения, често съвпадащи дословно.

 

ВЪПРОС 8 > Кое от тези събития от живота на Исус е описано във всичките четири Евангелия?

ОТГОВОР 8 > УМНОЖАВАНЕ НА ХЛЯБОВЕТЕ

Четирите Евангелия разказват как Исус нахрани 5000 души с пет хляба и две риби (Йоан 6,1-14; Матей 14,13-21; Марк 6,32-44; Лука 9,10-17)

 

ВЪПРОС 9 > Кое евангелие говори за „апостола, когото Исус обичаше“

ОТГОВОР 9 > ЙОАН

Възлюбеният ученик Исусов (на гръцки: ὁ μαθητὴς ὃν ἠγάπα ὁ Ἰησοῦς) е Йоан Богослов, който се отличавал от другите апостоли като „ученикът, когото Исус обичаше, и който на вечерята се бе облегнал на гърдите Му“. (Йоан 21,20) и по този начин се споменава няколко пъти в четвъртото Евангелие: в Йоан 13,23; 19,26-27; 20,1-10; 21,7; 21,20-23).

 

ВЪПРОС 10 > Kое от тези събития не е написано в евангелията?

ОТГОВОР 10 > ПЕТДЕСЯТНИЦА

Единственото библейско споменаване за действителните събития на Петдесетница е Деяния 2,1-3. Новозаветната Петдесетница е ден, когато на повярвалите в Христос бил дарен Светият Дух, Който, както можем да прочетем в книгата Деяния на Апостолите, слязъл над апостолите във вид на огнени езици.

.

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.