въпросник 6

ВЪПРОСНИК 6

 

ВЪПРОС 1 > Рожденото име на апостола Петър е Шимон, според гръцките текстове в Библията Симон (Лука 22,34). Името Петър му е дадено от самия Исус Христос. Но какво означава Петър?

ОТГОВОР 1 > КАМЪК

Евангелист Йоан пише че братята Андрей и Петър са ученици на Йоан Кръстител. Те чуват, че пророкът нарича Исуса „Агнец Божий” (Йоан 1,29). След това Андрей завежда Петър при Господа. „А Исус, като се вгледа в него, рече: ти си Симон, син Ионин; ти ще се наречеш Кифа, което значи Петър – камък” (Йоан 1,42). Така Симон получава своето второ име, което означава „камък, скала”, на арамейски то е Кифа, а на гръцки – Петър.

 

ВЪПРОС 2 > На кого от апостолите рождено име беше Савел?

ОТГОВОР 2 > ПАВЕЛ

Свети Павел е роден в еврейско семейство и името, което използва в еврейската общност, е Саул (Савел). В същото време той е римски гражданин по рождение и, когато пише на гръцки, използва латинското си име Паулус (Павел).

 

ВЪПРОС 3 > Как умира Свети Петър Апостол?

ОТГОВОР 3 > РАЗПНАТ НА КРЪСТА

Свети Петър е разпнат на 64-годишна възраст по време на управлението на император Нерон. Смята се, че той е пожелал да бъде разпнат с главата надолу, защото Петър не се смяташе за достоен да умре като Исус. Той беше разпнат три месеца след избухването на пожар в Рим и Нерон счита християните за виновни за това.

 

ВЪПРОС 4 > Как умира Свети Павел Апостол?

ОТГОВОР 4 > ОБЕЗГЛАВЕН

Има ред свидетелства от ранната църковна традиция, че Павел е бил обезглавен: екзекуция, която била в съответствие с римското му гражданство.

 

ВЪПРОС 5 > По пътя към кой град на Савел (Свети Павел) се яви Възкресналия Исус?

ОТГОВОР 5 > ДАМАСК

Савел е упълномощен от синедриона да спре разпространяването на християнството на тази ключова локация. Тогава пътувайки за Дамаск се осъществява реалната среща на Савел с възкръсналия Христос, за която в Новия завет се споменава три пъти (Деян. 9,1-19, 22,1-21 и 26,1-23). Това събитие не само обръща Павел към християнството, но и променя посоката на живота му. 

 

ВЪПРОС 6 > Кога Апостол Павел проповядва в Рим:?

ОТГОВОР 6 > ЕДВА СЛЕД КАТО ЕВАНГЕЛИЗИРА ГЪРЦИЯ И АНАДОЛА

Едва след като евангелизира Гърция и Анадола

През времето на своите мисионерски пътувания, Свети Павел Апостол проповядвал в Газа (Деяния 8:26–39); Антиохия (в Сирия) (Деяния 15:22, 30, 35); Тарс Родното място на Павел (Деяния 9:29–30); Кипър (Деяния 15:39); Пафа (Деяния 13:6–11); Дервия (Деяния 14:6–7, 20–21); Листра (Деяния 14:6–21); Икония (Деяния 13:51–14:7); Лаодикия и Колос (Кол. 4:16); Антиохия (в Писидия) (Деяния 13:14–50); Милит (Деяния 20:29–31); Ефес (Деяния 19:1-41); Троада (Деяния 16:9–12), (Деяния 20:6–12); Филипи (Деяния 16:11–236); Атина (Деяния 17:22–34); Коринт (Деяния 18:1–18); Солун (Деяния 17:1–10); Берия (Деяния 17:10–13); Македония (Деяния 16:9–40; 19:21), (Римл. 15:26; 2 Кор. 8:1–5; 11:9); Малта (Деяния 26:32; 27:1, 41–44), (Деяния 28:1–9). Последното му пътуване било до Рим (Деяния 28:16–31).

 

ВЪПРОС 7 > КБЛИЗО ДО КОЙ ОСТРОВ ПАВЕЛ ПРЕТЪРПЯ КОРАБОКРУШЕНИЕ?

ОТГОВОР 7 > МАЛТА

Павел претърпял корабокрушение на този остров на път за Рим (Деяния 26:32; 27:1, 41–44). Бил ухапан от змия, но не пострадал; изцелил мнозина, които се разболели на остров Малта (Деяния 28:1–9).

 

ВЪПРОС 8 > Кой беше първият град на италианския полуостров, в който отседна Павел?

ОТГОВОР 8 > СИРАКУЗА

В деяниа на Апостолите (28,11-14) четем: „След три месеца отплувахме с един александрийски кораб, който бе презимувал на тоя остров и носеше знака на Диоскурите. И стигнахме в Сиракуза, дето останахме три дни. Оттам отплувахме и стигнахме в Ригия; а след един ден, понеже духна юг, стигнахме на втория ден в Потиоли; там намерихме братя, по чиято молба преседяхме у тях седем дена. И след това тръгнахме за Рим.“

 

ВЪПРОС 9 > Къде е роден свети Павел?

ОТГОВОР 9 > ТАРС

Свети апостол Павел (на иврит: פאולוס‎; на гръцки: Παυλος) е роден в град Тарс в Киликия.

 

ВЪПРОС 10 > От кого е бил кръстен Свети Павел Апостол?

ОТГОВОР 10 > АНАНИЯ

Според „Деяния“, след видението на Христос Павел губи зрението си за три дни и трябва да го водят за ръка до Дамаск, като през това време нито яде, нито пие, а прекарва времето си в молитви (Деян. 9,1–22). В Дамаск християнският апостол Анания възстановява зрението му, поставяйки ръцете си върху него, след което той е кръстен като християнин (Деян. 9,17–18).

.

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.