въпросник 5

ВЪПРОСНИК 5

 

ВЪПРОС 1 > На кого Бог каза: „Излез от твоята земя, от твоя род и от дома на баща си (та иди) в земята, която ще ти покажа“?

ОТГОВОР 1 > АВРААМ

След смъртта на Тара Бог казва на Аврам да напусне Харан с целия си род и да отиде в страната, която ще му покаже, като му обещава, че от него ще произлезе голям народ и Бог винаги ще го подкрепя срещу противниците му. Седемдесет и петгодишният Аврам тръгва от Харан със Сара, Лот и цялото си имущество и стига до местността Сихем в Ханаан, където изгражда жертвеник на Бог, а той отново му се явява. След това той се премества между градовете Ветил и Гай, където изгражда нов жертвеник, но след известно време продължава пътя си на юг. (Битие 12,1-9).

 

ВЪПРОС 2 > Как се казваха родителите на Каин и Авел?

ОТГОВОР 2 > АДАМ И ЕВА

Адам позна жена си Ева; и тя зачена и роди Каин; и каза: С помощта на Господа придобих човек. Роди още и брата му Авел. Авел пасеше стадо, а Каин беше земеделец. (Битие 4,1-2)

 

ВЪПРОС 3 > Какво построиха Ной и семейството му, за да се спасят от потопа?

ОТГОВОР 3 > КОВЧЕГ

Ноев ковчег в стария завет на Библията (Битие 6-9 глава) е голям кораб („ковчег“), с размери 300 лакти (около 150 м) дължина, 50 лакти (около 25 м) ширина и 30 лакти (около 15 м) височина, който Ной построява по поръчение и по указания на Бог, за да спаси от Потопа себе си, семейството си и избрани двойки от различните видове животни („според рода им“).

 

ВЪПРОС 4 > Как се казва сина на Авраам и Сара?

ОТГОВОР 4 > ИСААК

Исаак (на иврит Ицхак – означава „този, който ще се смее“) е библейски патриарх, единственото дете на Авраам и Сара, един от тримата праотци на еврейския народ според Светото писание. Исаак е чудо дете, родено на Авраам и Сара в старостта им като изпълнение на Божието обещание към Авраам да направи своето потомство велик народ. Три небесни същества посетиха Авраам и му казаха, че след една година ще има син. Изглеждаше невъзможно, защото Сара беше на 90 години, а Авраам беше на 100!  (Битие 18 и 21)

 

 

ВЪПРОС 5 > Как се казваше онова дете, което беше намерено в една кошница от дъщерята на фараона?

ОТГОВОР 5 > МОЙСЕЙ

Фараонът заповядва да се убиват всички новородени момчета от еврейски произход, за да се намали популацията на чуждия народ. За да го спаси, майката на Моисей го скрива в кошница и го пуска по водите на река Нил. Кошницата е намерена от дъщерята на фараона, която осиновява момченцето.

 

ВЪПРОС 6 > Как се казва планината, където Моисей получава „10-те заповеди“?

ОТГОВОР 6 > СИНАЙ

В пустинята, на планината Синай, Моисей получава Десетте Божи заповеди, с които е сключен завет между евреите и Бога. Еврейският народ обаче обикаля 40 години из пустинята, докато намери Обетованата земя. Самият Моисей не доживява този момент.

 

ВЪПРОС 7 > Кой беше първият цар на израилтяните?

ОТГОВОР 7 > САУЛ

Саул („питал или питащият“) е първият цар на Израил, чиято вълнуваща история е предадена в I Цар. 9 – 31 гл. Той е изключително силен и смел човек. Помазан е от пророк Самуил, който пръв предупреждава евреите за опасностите, които ги грозят във връзка с това (I Цар. 8; 10 гл.). Саул скоро спечелва голяма победа, при която проявява великодушие (I Цар. 11 гл.). Три пъти обаче се отказва от своята роля. Заради нетърпението си превишава своите правомощия, като принася жертви (I Цар. 15 гл.), заради което пророк Самуил предрича отхвърлянето на управлението му. След това Саул не се подчинява на Бога, като решава да помилва някои от амаликитите (I Цар. 15 гл.), и, трето – посещава Аендорската магьосница, за да чуе мнението на починалия пророк Самуил. Последните му години преминават в горчив сблъсък с неговия наследник Давид.

 

ВЪПРОС 8 > Как се казва този великан, който предизвика младия Давид?

ОТГОВОР 8 > ГОЛИАТ

Библейската история разказва за поредната битка между израилтяни и филистимци и отделя такова значение, че може да бъде сметната за решаваща. В редиците на филистимците бил Голиат – гигант, потомък на свръхчовеци от по-старо време, смятан за непобедим в битка. Израилските войски, предвождани от Саул, се уплашили да влязат в пряк сблъсък. Нещо повече, на предложението изходът от стълкновението да се реши чрез пряк двубой между Голиат и избран от израилтяните човек, от последните никой не се отзовал. Тогава се явил Давид – все още невръстен, приел да се изправи срещу гиганта и го победил, като му нанесъл смъртоносен удар с прашка.

 

ВЪПРОС 9 > Кой цар построи големия храм в Йерусалим?

ОТГОВОР 9 > САЛОМОН

Преди смъртта си цар Давид, баща на Соломон, събира голямо количество материали за построяването на Храма на хълма Мория, където закупува земя от йевусееца Орна и извършва жертвоприношения. В Библията се разказва за това как Соломон, цар на тогава единственото Израелско царство, в началото на царуването си подготвя материали за строежа на храма с цел да изпълни идеите на баща си. Соломоновият храм (на иврит: בית המקדש, Бейт хаМикдаш), известен също като Първия храм, според Танах е първият еврейски храм в Йерусалим. Той представлявал главната фокусна точка на юдаизма и място за извършване на жертвоприношения. Храмът е завършен през 10 век пр. Хр. и разрушен от вавилонците през 586 г. пр. Хр.

 

ВЪПРОС 10 > Кой беше Йона?

ОТГОВОР 10 > ПРОРОК

Йона е пророк от Стария завет. Син е на Аматия. Живее в Гетефер – малък град в долната част на Галилея, на около пет километра от Назарет. На еврейски името Йон означава „гълъб“. В онова време жителите на големия град Ниневия прогневили Бога със своя беззаконен живот. И Бог заповядал на Йона да отиде в тоя град и да проповядва покаяние. Но Йона се уплашил, защото знаел, че ниневийците са свирепи хора. Избягал, попаднал сред вълните, Йона бил погълнат от грамаден кит. По Божия воля той останал жив във вътрешността на кита три дни и три нощи. Изплашен, със сърдечни съкрушения извикал към Бога да го помилва и спаси. Господ се съжалил над него. След три дни китът го изхвърлил жив на брега. Видял се спасен, Йона започнал да се моли, да слави Бога и да Му благодари. Йона се отправил незабавно за Ниневия. Като пристигнал там, тръгнал из улиците и гръмогласно говорел на жителите, че след четиридесет дни Ниневия ще бъде разрушена, ако те не се покаят. Ниневийците повярвали на думите на пророка. Уплашили се и започнали да се каят за греховете си.

.

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.