въпросник 4

ВЪПРОСНИК 4

 

ВЪПРОС 1 > Как се казва ангелът, който съобщи на Мария, че ще зачене и ще роди Божия Син?

ОТГОВОР 1 > АНГЕЛ ГАВРИИЛ 

Ангел Гавриил е пратеник, на когото е поверено да предаде няколко важни послания от името на Бог. Габриил се явява на поне трима души в Библията: първо на пророк Данийл (Данийл 8,16); до свещеник Захария, за да предскаже и оповести чудотворното раждане на Йоан Кръстител (Лука 1,19); и накрая на дева Мария, за да й каже, че ще зачене и ще роди син (Лука 1,26–38). Името на Гаврийл означава „Бог е велик“ и като ангел на Благовещението той разкрива, че Спасителят трябва да бъде наречен „Исус“ (Лука 1,31).

 

ВЪПРОС 2 > На колко години беше Исус, когато след празника Пасха той остана в Йерусалим без да го знаят Йосиф и Мария?

ОТГОВОР 2 > 12

Евреите всяка година се стичали от цяла Юдея в Йерусалим на празника Пасха, който бил установен по случай освобождението им от египетско робство. Йосиф и  Мария тръгнали за празника като взели със себе си дванадесетгодишния Исус. След като празничните дни свършили, те побързали да тръгнат за дома си. Исус останал в Йерусалим, но те не забелязали това, като мислели, че Той върви с техни роднини. Веднага се върнали и Го търсили в Йерусалим цели три дни. Влезли  в храма и пред погледа им се разкрила чудна гледка. Исус седял сред множество еврейски учители, повечето от които били възрастни и се смятали за мъдри. Той разговарял с тях, а те оставали удивени и смаяни от Неговия разум, който надвишавал и най-високата им мъдрост и вникване в свещените текстове.

 

ВЪПРОС 3 > Какво излезе от хълбока на Исус, когато един от войниците го прониза с копие, докато той висеше на кръста?

ОТГОВОР 3 > КРЪВ И ВОДА

B пeтъчния дeн билa издaдeнa зaпoвeд дa бъдaт cчyпeни ĸpaĸaтa нa paзпънaтитe нa ĸpъcт, cpeд ĸoитo e и Бoжият cин. Kpaĸaтa нa двaмaтa paзбoйници били cчyпeни, a ĸoгaтo дoшъл peд нa Xpиcтoc, pимcĸият cтoтниĸ cпpял вoйниĸa и c ĸoпиeтo cи пpoбoл peбpoтo нa Иcyc. Oттaм блиĸнaли ĸpъв и вoдa.

 

ВЪПРОС 4 > Колко от десетте прокажени, излекувани от Исус, се върнаха, за да му благодарят?

ОТГОВОР 4 > 1

Десетте прокажени стоят на разстояние от Исус. Но извикват силно: „Исусе, Учителю, имай милост към нас!“ Като ги вижда, той им нарежда: „Отидете и се покажете на свещениците.“ (Лука 17,13-14) Така Исус проявява уважение към Божия закон, който упълномощава свещениците да обявяват за чисти прокажените, които са оздравели. После те отново могат да живеят сред здравите хора (Левит 13,9–17). Десетте прокажени вярват в чудодейната сила на Исус. Те се запътват към свещениците още преди да са излекувани. По пътя вярата им е възнаградена. Те започват да виждат и да усещат, че оздравяват. Мъжете продължават по пътя си с изключение на един. Този човек, който е самарянин, се връща да търси Исус. Исус пита хората край себе си: „Не бяха ли десет очистените? Къде са сега другите девет?“ (Лука 17,17-19).

 

ВЪПРОС 5 > За да се изпълнят думите на пророк Захария, на какво животно се качи Исус когато влезе в Йерусалим в деня на Връбница?

ОТГОВОР 5 > ОСЛЕ

Исус влиза в града, възседнал на малко осле – обичаен начин за пътуване по онова време. Освен това, влизайки по този начин, Господ изпълнява и едно пророчество от Старя Завет. Този цитат е взет от Захария 9,9. Там пророкът предсказва, че когато Царят дойде в Израел, Той ще седи на осел, рожба на ослица.

 

ВЪПРОС 6 > Кой беше ученикът, който вярваше, че Исус е възкръснал едва когато видя белезите от гвоздеи по ръцете си, пъхна пръста си в белег от пирон и пъхна ръката си в хълбока на Исус?

ОТГОВОР 6 > ТОМА

Когато Спасителят в първия ден след Своето въздигане от мъртвите се явил на апостолите, те повярвали в Неговото Възкресение, а Тома не видял това и не повярвал. И ето след седмица Спасителят отново се явява на учениците и предлага на Тома да докосне ръцете Му и нозете Му, да се допре до раните Му, да постави пръсти в Неговите пронизани от копието ребра (Ин. 20,19-31).

 

ВЪПРОС 7 > В присъствието на кои ученици Исус беше преобразен на светата планина?

ОТГОВОР 7 > ПЕТЪР, ЯКОВ И ЙОАН

Преображение Господне е християнски религиозен празник, който се чества на 6 август по Грегорианския календар. Според евангелията (Мт 17,1–13; Мк 9,1–9; Лк 9,28–36) Исус Христос и апостолите Петър, Яков и Йоан се качват на планината (Хълма на Преображение, традиционно известна като планината Тавор) за молитва. Там тримата апостоли седнаха да си починат и заспаха. Когато се събудиха, видяха Исус да свети ярко и дрехите му бяха бели. Двама мъже, Мойсей и пророк Илия, бяха с него и разговаряха. 

 

ВЪПРОС 8 > Кой беше този от дванадесетте ученика, който отрече да познават Исус три пъти?

ОТГОВОР 8 > ПЕТЪР

Когато бил с апостолите си в горната стая, Исус им казал: „Тази нощ всички вие ще ме изоставите.“ Петър заявил: „Не и аз! Дори всички други да те оставят, аз никога няма да те оставя.“ Но Исус му казал: „Преди да пропее петелът, ти три пъти ще кажеш, че не ме познаваш.“ И наистина в момента когато Петър се отрича от Исус за третия път пропял петел. Петър видял как Исус се обръща и го поглежда. Апостолът си спомнил Исусовите думи. Той излязъл навън и заплакал горчиво.

 

ВЪПРОС 9 > С колко престъпници беше разпнат Исус?

ОТГОВОР 9 > 2

В деня когато Исус беше разпнат, освен неговата смъртна присъда бяха изпълнение още две (Лука 22,32-33). И с него караха и други двама които бяха злодейци, за да ги погубят. И когато стигнаха на мястото наречено Лобно, там разпнаха Него и злодейците единия отдясно Му, а другия отляво. На Голгота, “хълмът на черепа” (лобното място) бяха издигнати три кръста. Освен Исус, там бяха разпнати още двама души. За разлика от Исус те бяха справедливо осъдени криминални престъпници. Лука ги нарича злодейци. 

 

ВЪПРОС 10 > На кого Исус каза тези думи: „Днес дойде спасение в този дом, защото и това е Авраамовият син; защото Човешкият Син дойде да потърси и да спаси погиналото“?

ОТГОВОР 10 > ЗАКХЕЙ

Това се случва по време на третото и последно пътуване на Господ за Ерусалим, когато Той минава през Ерихон. Закхей много иска да види Исус, вероятно най-вече от любопитство. И макар че е началник на бирниците, не се поколебава да извърши нещо не особено прилично, за да види Спасителя. Тъй като е нисък на ръст и знае, че тълпата ще му попречи да Го види добре, той изтичва напред и се покачва на една черница, която расте на пътя, по който ще мине Господ. Когато наближава черницата, Исус поглежда нагоре и вижда Закхей. Тогава му казва да слезе бързо и го уведомява, че ще отседне в неговата къща. Това е единственият записан случай, когато Спасителят се самопоканва в един дом (Лк 19,5).

.

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.