въпросник 3

ВЪПРОСНИК 3

 

ВЪПРОС 1 > Колко са Апостолите избрани от Исус между Своите ученици?

ОТГОВОР 1 > 12

Апостолите (от гръцки: απόστολος, „пратеник“) са учениците на Исус Христос, избрани да проповядват неговото учение – християнството. Те са Дванадесетте свети апостоли, т.е. тези които пряко от него са получили учението му: св. ап. Андрей Първозвани, св. ап. Петър (Симеон), св. ап. Яков Зеведеев, св. ап. Йоан Богослов, св. ап. Симон Зилот ( Кананит), св. ап. Вартоломей (Натанаил), св. ап. Юда Яковов (Тадей, Левий), св. ап. Матей, св. ап. Тома, св. ап. Яков Алфеев, св. ап. Филип, Юда Искариот

 

ВЪПРОС 2 > Кой пророк е предсказал, че Христос ще се роди от девица?

ОТГОВОР 2 > ИСАИЯ

Свети пророк Исаия, произхождащ от Вениаминовото коляно, се родил около 760 година преди Рождество Христово. Когато съюзните царе Факей и Рецин стоели при портите на Иерусалим, Бог изпратил на цар Ахаз утешение и предупреждение. Виждайки недоверието на Ахаз към думите му, свети Исаия му казал: Искай за себе си личба от Господа, твоя Бог: искай или в дълбинето, или във висинето.” На това Ахаз, скривайки неверието си с нежелание да изкушава Господа, възразил: “Няма да искам и няма да изкушавам Господа.” Тогава пророкът, укорявайки царя за неверието му, посочва като знамение, потвърждаващо изпълнението на думите му, – бъдещото чудесно раждане на Месията – Христа от Дева; предсказвайки скорошното отдалечаване на Рецин и Факей, той заедно с това предсказва и бъдещото, още по-ужасно нашествие на асирийците: “Слушайте, прочее, доме Давидов! (…) Сам Господ ще ви даде личба: ето, Девицата ще зачене и ще роди Син, и ще Му нарекат името Емануил.(Исаия гл. 7)

.

 

ВЪПРОС 3 > В кои води е кръстен Исус Христос?

ОТГОВОР 3 > ЙОРДАН

Река Йордан е важна за християнството, защото традиционно се вярва, че Йоан Кръстител в нея е кръщавал последователите си и включително и Исус Христос: „Йоан проповядваше, думайки: след мене иде по-силният от мене, на Когото не съм достоен да се наведа и развържа ремъка на обущата Му; аз ви кръстих с вода, а Той ще ви кръсти с Дух Светий. И в ония дни дойде Иисус от Назарет Галилейски и се кръсти от Йоана в Йордан. И когато излизаше от водата, веднага видя да се разтварят небесата, и Духът като гълъб да слиза върху Него. И глас биде от небесата: Ти си Моят Син възлюблен, в Когото е Моето благоволение.“ (Марко 1,7-11)

 

ВЪПРОС 4 > Кои бяха двамата пророци, които се появиха в слава на светата планина и започнаха да говорят с Исус?

ОТГОВОР 4 > МОЙСЕЙ И ИЛИЯ

Според Светото писание на Преображение Исус Христос показва на своите ученици божествения си образ и се разкрива пред тях. Според евангелията (Мт 17,1– 13; Мк 9,1–9; Лк 9,28–36) Исус Христос и апостолите ПетърЯков и Йоан се качват на планината Тавор в Галилея (Хълма на Преображение) за молитва. Там тримата апостоли сядат да си починат и заспиват. Когато се събуждат, виждат Исус, Който разговаряше с Мойсей и Илия, да свети ярко, а от небето се чува глас, който е явно гласът на Йехова, казващ: „Този е Моят възлюбен Син, в когото е Моето благоволение. Него слушайте“.

 

ВЪПРОС 5 > Колко хляба и риби умножи Исус за първи път?

ОТГОВОР 5 > ПЕТ ХЛЯБА И ДВЕ РИБИ

В пустинята отвъд Капернаум, близо до Генисаретското езеро, Господ Иисус извършил необикновено чудо. Множество народ Го следвал, привлечен от словото и делата Му. Спасителят преминал на отвъдния бряг, където мястото било пусто и безлюдно. Тълпите Го намерили. Те заобиколили езерото пешком и дошли в пустинята. Исус ги съжалява, защото са като овце без пастир, и започва „да ги учи на много неща“ за Царството. (Марко 6,34). Минава време и учениците му казват: „Мястото е уединено и вече е доста късно, пусни хората да си ходят, та да отидат в селата и да си купят нещо за ядене.“ (Матей 14,15).Само мъжете са около 5000, а ако се смятат и жените и децата, общият брой на хората е може би двойно повече. Андрей казва: „Ето, едно момче има пет ечемичени хляба и две малки риби. Но какво са те за толкова много хора?“ (Йоан 6,9). Исус взема петте хляба и двете риби и благодари на Бога. След това разчупва хлябовете и разделя рибите и ги подава на учениците да ги раздадат на хората. По чудо храната стига за всички и те се насищат!

 

ВЪПРОС 6 > Кой беше ученикът, на когото Исус заповяда да дойде при него във водите на Галилейското езеро?

ОТГОВОР 6 > ПЕТЪР

След като нахранил петте хиляди човека, Исус се качил на една планина, за да се моли. Учениците Му се качили в една ладия, за да пресекат Галилейското езеро. С настъпването на нощта започнал да духа силен вятър и вълните станали високи. През нощта Исус дошъл, за да Се присъедини към учениците Си. Той вървял по водата, за да стигне до ладията. Учениците видели как Исус ходи по водата. Те се изплашили. Помислили, че Той е призрак. Исус извикал, “Аз съм, не бойте се”. Петър също поискал да ходи по водата. Исус му казал да тръгне към Него. Петър излязъл от ладията. Той започнал да ходи по водата, приближавайки се до Спасителя. Поради силата на вятъра Петър се уплашил. Започнал да потъва във водата и извикал на Исус да го спаси. Спасителят хванал Петър за ръка. Попитал Петър защо нямал повече вяра. (Виж Матей 29,22-33)

 

ВЪПРОС 7 > На кои езици беше надписът, който Пилат беше направил и който беше поставен над главата на Исус на кръста?

ОТГОВОР 7 > ЕВРЕЙСКИ, ЛАТИНСКИ, ГРЪЦКИ

INRI е акроним на латинското IESUS NAZARENUS REX IUDAEORUM, което в превод значи „Исус Назорей, Цар Юдейски»“. Фразата произлиза от Новия завет и се споменава и в четирите канонични евангелия – Матей 27,37, Марк 15,26, Лука 23,38, Йоан 19,19. Табелката е изготвена по заповед на Пилат Понтийски, за да се оповести „вината“ на Исус и е била написана на три езика: еврейски, латински и гръцки.

 

ВЪПРОС 8 > В продължение на колко дни Исус се показва на апостолите след възкресението си, преди да се възнесе на небето?

ОТГОВОР 8 > 40

Според свидетелствата в Евангелията, след смъртта и Възкресението си, в продължение на 40 дни Христос се среща с учениците си, за да им разказва за Божието царство. На 40-ия ден, придружен от тях и от Дева Мария, той се изкачва на Елеонския хълм до Йерусалим, и оттам, пред очите на всички, се възкачва на небето.

 

ВЪПРОС 9 > Какво каза Исус на разбойника, който разпнат с Него на кръста се обърна?

ОТГОВОР 9 > ДНЕС ЩЕ БЪДЕШ С МЕНЕ В РАЯ

В краткият разговор между Исус и каещия се разбойник на кръста до него, за разлика от другия престъпник и по-голямата част от тълпата, каещият се разбойник наистина вярва, че Исус е Месията. Той каза: „[Господи] Исусе, спомни си за мене, когато дойдеш в Царството Си“ (Лука 23,42). Исус му отговори: „Истина ти казвам, днес ще бъдеш с Мене в рая“ (Лука 23,43). 

 

ВЪПРОС 10 > Какво е значението на следните думи, произнесени от Исус на кръста: „Или! Или! лама савахтани“?

ОТГОВОР 10 > БОЖЕ МОЙ, БОЖЕ МОЙ, ЗАЩО СИ МЕ ОСТАВИЛ?

Около 3 часа следобед Исус извиква със силен глас и казва: „Боже Мой, Боже Мой, защо си Ме оставил?“ Отговорът може да се намери в Псалм 22,3, докато някои от стоещите там, като чуха, казваха: Той вика Илия. (Виж Мт 27,45-47)

.

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.