въпросник 2

ВЪПРОСНИК 2

 

ВЪПРОС 1 > На кого Бод даде 10-те Божии заповеди?

ОТГОВОР 1 > Моисей

Десетте Божи заповеди се намират на две места в Библията – (Изход 20, 2 – 17 и Пета книга Моисеева – Второзаконие, 7 – 21) и представляват списък от религиозни и морални заповеди, които Господ Бог на Синай планина (Хорив) изсред огън, написва на две каменни скрижали и ги предава на пророка Моисей, за да научи на тях израилтяните: „И когато (Бог) престана да говори с Моисея на планина Синай, даде му две плочи на откровението, каменни плочи, написани с Божи пръст.“ (Изход 31,18).

 

ВЪПРОС 2 > Папата е епископа на:

ОТГОВОР 2 > РИМ

Папата е глава на Католическата църква. Официалната му титла е епископ на Рим. В политически план той е и държавен глава на Ватикана. Според католическото учение папата е наследник на епископския престол на Свети Петър и затова има предимство в цялата християнска Църква пред останалите епископи.

 

ВЪПРОС 3 > Исус умира в Йерусалим: нo къде точно?

ОТГОВОР 3 > ИЗВЪН ГРАДА

Христос, заедно с двама разбойници, е отведен от римски войници и разпънат на кръст на хълма Голгота в Йерусалим. Издъхва след 6 часа около 15.00 ч. (деветият час – виж Библията – Матей 27,46). Голгота се намира извън стените на Йерусалим, при хълмовете на северозапад от града. Самата дума „Голгота“ е наименованието на хълм, кръгъл като череп.

 

ВЪПРОС 4 > На кого от тези Свети Павел Апостол не адресира своето послание?

ОТГОВОР 4 > ВАРНАВА

Новият завет на Библията съдържа тринадесет послания, написани от апостол Павел, в които той разяснява значението на благовестието, т.е. спасението чрез вяра: Послание към римляните, Първо послание към коринтяните, Второ послание към коринтяните, Послание към галатяните, Послание към ефесяните, Послание към филипяните, Послание към колосяните, Първо послание към солунците, Второ послание към солунците, Първо послание към Тимотей, Второ послание към Тимотей, Послание към Тит, Послание към Филимон

 

ВЪПРОС 5 > Какво беше писано на надписа сложен над кръста на Исус?

ОТГОВОР 5 > ИСУС НАЗОРЕЙ ЦАР ЮДЕЙСКИ

Св. Йоан Апостиол и Евангелист ни дава тази информация в своето Евангелие (Йо 19,19-22): „А Пилат написа и надпис, и го постави на кръста. Написано беше: Исус Назорей. Цар Юдейски. Тоя надпис четоха мнозина от юдеите, понеже беше близо до града мястото, дето Иисус бе разпнат, и написаното бе по еврейски, гръцки и латински.. А първосвещениците юдейски казваха на Пилата: недей писа: Цар Юдейски, но че Той каза: Цар Юдейски съм. Пилат отговори; каквото писах, писах.“

 

ВЪПРОС 6 > Кой от пророците е пророкувал за раждането на Исус в Витлеем?

ОТГОВОР 6 > МИХЕЙ

Михей пише (5,2): И ти, Витлееме Ефратов, малък ли си между хилядите Юдини? от тебе ще Ми излезе Оня, Който трябва да бъде Владика в Израиля и Чийто произход е от крайвреме, от вечни дни.

В Евангелието според Матей е писано (2,3-6): „Като чу, цар Ирод се смути, и цял Йерусалим с него. И като събра всички първосвещеници и книжници народни, питаше ги: де трябва да се роди Христос? А те му казаха: във Витлеем Юдейски; защото тъй е писано чрез пророка: „и ти, Витлееме, земя Юдина, никак не си най-малък от Юдините воеводства; защото от тебе ще излезе Вожд, Който ще пасе Моя народ Израиля“.

 

ВЪПРОС 7 > Къде е роден свети Антоний Падуански?

ОТГОВОР 7 > ПОРТУГАЛИЯ

Свети Антоний е роден ок. 1195 г. в Лисабон (Португалия), в семейство, принадлежащо към висшата португалска аристокрация. При кръщението си получава името Фернандо. През 1227 г. е избран за провинциал на францисканците в Северна Италия и се установява в Падуа. С проповедите и чудесата си обръща мнозина заблудени в Христовата вяра и е несравним образец на святост. Умира след тежко боледуване в Падуа на 13 юни 1231 г. 

 

ВЪПРОС 8 > Кой евангелист разказва известието на ангела на Б.Д.Мария?

ОТГОВОР 8 > ЛУКА

Свети Евангелист Лука уточнява, че Архангел Гавриил донася Благата вест на Мария по времето, когато Елисавета е вече в шестия месец (Лука 1,26-38). Благовещение се празнува през март, за да се запази хронологичната връзка с Рождество Христово.

 

ВЪПРОС 9 > В кой град Исус извърши първото си чудо?

ОТГОВОР 9 > КАНА

В християнския Нов завет и по конкретно в Евангелието на Йоан (Йоан 2,3-11) на няколко пъти се споменава за един град, наречен Кана Галилейска. Кана е най-известна като мястото, където, съгласно Четвъртото Евангелие, Исус извършва първото чудо – превръщането на голямо количество вода във вино на сватба. Това е първият от чудотворните „знаци“, с които божествеността на Исус е била удостоверена пред невярващите в неговите способности.

 

ВЪПРОС 10 > Какво означава думата „апостол“?

ОТГОВОР 10 > ПРАТЕНИК

Думата „апостол“ произлиза от старогръцкото ἀπόστολος („пратеник“), производно от глагола ἀποστέλλω („изпращам“). В християнски контекст думата означава „един от дванадесетте ученици на Христос, които той избира да разпространят учението му“. Разделят се на основните ученици (Дванадесетте свети апостоли, т.е. тези които пряко от него са получили учението му) и останалите (Седемдесетте апостоли – отново преки ученици, но не от най-близкия кръг) и на апостоли, които са приели учението на Христос опорсредствено – чрез други апостоли (Тимотей, Тит), или по чудесен път (Апостол Павел).

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.