въпросник 11

ВЪПРОСНИК 11

 

ВЪПРОС 1 > От кого е построен Ковчегът на завета?

ОТГОВОР 1 > МОИСЕЙ

Моисей направил Ковчега по заповед на Бога (Изход 25). Ковчегът на завета е известен още като Божия Ковчегът или Ковчегът на Свидетелството; Ковчегът на Завета бил една продълговата кутия или сандък, направен от дърво и покрит със злато. Той бил най-старият и най-свещеният религиозен символ на израилтяните. Умилостивилището, което е представлявало капака му, се е считало за земното обиталище на Бога (Изход 25,22). След завършването на скинията, ковчегът бил поставен в Светая светих, най-святото място в постройката (3 Цар. 8,1–8). В ковчега били поставени каменните плочи с Десетте заповеди. (Изход 40,20) По–късно били добавени златният съд с манната и напъпилата тояга на Аарон. (Евреи 9,4; Изход 16,33-34; Числа 17,10). Ковчегът на завета бил преместен тържествено от завесите, в които Давид го бил поставил (известни като Завесите на завета), на специално предназначено място в Първия Храм – т.е. в Светая Светих. Обявен е за изчезнал от римския военачалник Помпей, когато завладял Йерусалим и влязъл в Най–святото отделение в храма.

 

ВЪПРОС 2 > Какво означава думата пророци в Библията?

ОТГОВОР 2 > ХОРА, КОИТО ГОВОРЯТ ЧРЕЗ БОЖЕСТВЕНО ВДЪХНОВЕНИЕ

които са говорили чрез божествено вдъхновение

Пророк е човек, който е призован от Бога и говори от Негово име или има мисия дадена от Него. Като вестител на Бога, пророкът получава заповеди, пророчества и откровения от Бога. На някои от тях са възложени мисии, на други пророчества, лековити сили, много дарби…Пророкът разобличава греха и предсказва неговите последици. Той е проповедник на Божията праведност.

 

ВЪПРОС 3 > От кого е разрешено възстановяването на храма в Йерусалим след вавилонското изгнание?

ОТГОВОР 3 > ПЕРСИЙСКИ ЦАР КИР II

Соломоновият храм (на иврит: בית המקדש, Бейт хаМикдаш), известен също като Първия храм в Йерусалим. Той представлявал главната фокусна точка на юдаизма и място за извършване на жертвоприношения. Храмът е завършен през 10 век пр. Хр. и разрушен от вавилонците през 586 г. пр. Хр., по-точно от цар Навуходоносор II, който го разграбил и разрушил (4 Царе 24,13 и 2 Летописи 36,7). Той изгорил Храма и отнесъл съкровищата във Вавилония (4 Царе 25,9, 17 и 2 Летописи 36,19; Исая 64,11). Вавилонският плен продължава до 539 година пр.Христа, когато персийският цар Кир II завладява Вавилония, след което изселените евреи постепенно започват да се връщат в Палестина и позволява на евреите да изградят Йерусалимския храм по определени размери и заповядва да се върнат в храма откраднатите от Навуходоносор съдове (1Ездра гл. 1). Заедно с храма и съдовете, Йерусалим получава и свой управител, потомъка на Давидовата династия Зоровавел (или Шешбацар), на когото обаче не е дадена пълна царска титла, а само княжеска, и която се подчинява на управителя на „Заречната област“.

  

ВЪПРОС 4 > Кой е Естир?

ОТГОВОР 4 > МЛАДА ЕВРЕЙКА СТАНАЛА ЦАРИЦА

Красивата еврейска девойка на име Адаса (еврейско име или Естир, звезда), отгледана в двореца на персийския цар Асуир (Ксеркс I) от роднината ѝ Мардохей, е избрана да бъде новата царица. Когато царският придворен Аман убеждава царя еврейското население да бъде унищожено, Естир рискувайки живота си разкрива пред царя користния план и така спасява сънародниците си – изгнаници. В Библията е включена книгата „Естир“, където се пише за тези събития.

 

ВЪПРОС 5 > Откъде идват имената на 12-те племена на Израил?

ОТГОВОР 5 > ОТ 12-ТЕ СИНОВЕ НА ЯКОВ

Дванайсетте израилски племена или Израилевите колена (на иврит: שִׁבְטֵי יִשְׂרָאֵל‎‎; шивтей Ишраиль) са племената на потомците на дванайсетте синове на Яков. Според Стария завет от тях произлизат евреите. При първото изброяване на израилските колена Библията ги нарича с имената на дванайсетте синове на Яков (всички имена в текста са според синодалния превод на Библията; Битие 49,28). Яков има две жени– Лия и Рахил (Рахиль), и две наложници – Вала (Билха) и Зелфа (Зилпа), слугини на жените му. Синовете на Яков са: от Лия – Рувим (Ре’увен), Симеон (Шим’он), Левий (Леви), Юда (Йехуда), Исахар, Завулон (Зевулун); от Рахил – Йосиф (Йосеф), Вениамин (Биньямин); от Вала (Билха) – Дан, Нефталим (Нафтали); от Зелфа (Зилпа) – Гад, Асир (Ашер). Йосиф има двама сина – Манасия (Меннаше) и Ефрем (Ефраим), възведени от Яков в родоначалници на две самостоятелни колена на мястото на баща им Йосиф (Битие 48,5), с което броя на колената се увеличава на 13. В по-голямата част от изброяванията на Израилевите колена в Библията обикновено се споменават наименованията на всички 13 колена, като винаги се отделя коляното на Леви като единствено посветени на служение на Бога.

 

ВЪПРОС 6 > Кой пророк бе грабнат във вихрушката към небето?

ОТГОВОР 6 >  ИЛИЯ

В Библията (4Цар 2,1) е писано: „Както Илия и Елисей вървяха и се разговаряха по пътя, изведнъж се яви огнена колесница, и огнени коне, и ги раздвоиха един от други, и Илия се понесе във вихрушка към небето.“

 

ВЪПРОС 7 > Според Светото Писание кой е бил хвърлен в ямата на лъвовете?

ОТГОВОР 7 > ДАНИИЛ

Цар на Вавилон, Дарий, със съвет на хора които имаха завис към Даниил (или Данаил) когото Царият избрал за главен управител в своето царство, издаде закон в течение на трийсет дни никой да не се моли към някой друг бог или човек, освен към самия цар. Даниил научил за този закон, той се прибрал в дома си и се помолил, както правел винаги. Но същите хора съобщиха това на Цария. Царият съжали, но вече не можел да промени закона, и заповяда Даниил да бъде хвърлен в ямата с лъвовете. Но царят казал на Даниил: „Надявам се, че твоят Бог, на когото служиш, ще те спаси.“. Бог изпрати един свой ангел и той затвори устите на лъвовете, за да не могат да му сторят нищо. (Дан 6)

 

ВЪПРОС 8 > С коя жена е прелюбодействал Давид, докато е бил в Ерусалим?

ОТГОВОР 8 > ВИРСАВИЯ СЪПРУГА НА ХЕТЕЕЦА УРИЯ

Веднъж привечер Давид стана от леглото си и се разхождаше по покрива на царския дворец. От покрива той видя една жена, която се къпеше. А тази жена беше много красива на външен вид. Давид изпрати свой служител да разпита коя е тази жена. Известено му беше: „Това е Вирсавия, дъщеря на Елиам, съпруга на хетееца Урия.“  Давид изпрати пратеник да я доведе. Тази жена забременя и изпрати пратеник да съобщи на Давид: „Бременна съм.“ (2Цар 11)

 

ВЪПРОС 9 > Какво направи Давид с Урия, когато Вирсавия забременя?

ОТГОВОР 9 > ДАДЕ ЗАПОВЕД ДА СЕ ПОСТАВИ УРИЯ, КЪДЕТО ЩЕ ИМА НАЙ-СИЛНАТА БИТКА.

Сутринта Давид написа писмо до Иоава и го прати по Урия. В писмото написа тъй: поставете Урия там, дето ще има най-силна битка, и отстъпете от него, за да бъде ударен и да умре. Затова, когато Иоав обсаждаше града, постави Урия на такова място, за което знаеше, че там има храбри мъже. Излязоха от града мъже, удариха се с Иоава, и неколцина от народа, от Давидовите слуги, паднаха; убит биде също и хетеецът Урия. (2Цар 11,14-17)

 

ВЪПРОС 10 > Какво име дадоха Вирсавия и Давид на втория си син?

ОТГОВОР 10 > САЛОМОН

На седмия ден първото дете на Вирсавия и Давид умря. И Давид утеши жена си Вирсавия, влезе при нея и спа с нея; и тя (зачена и) роди син, комуто даде име Соломон. И Господ го възлюби (2 Цар 12,18.24)

 

.

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.