въпросник 10

ВЪПРОСНИК 10

 

ВЪПРОС 1 > Бог забрани на Адам да яде плодовете от кое дърво?

ОТГОВОР 1 > ПЛОД ОТ ДЪРВОТО ЗА ПОЗНАВАНЕ ДОБРО И ЗЛО

Дървото за познаване добро и зло[Бит. 2,9.17] (на иврит: עֵץ הַדַּעַת טוֹב וָרָע‎, Ец ха-Даат Тов Ве ра) е едно от двете дървета, наред с Дървото на живота, изрично споменати в описанието на Едем в библейската книга Битие. Според библийския разказ, Бог забранява на Адам да яде от плодовете на Дървото за познаване добро и зло и нарушаването на тази забрана става причина за изгонването на Адам и Ева от Едем. Темата за този първороден грях заема централно място в християнската теология.

 

ВЪПРОС 2 > Кой са между тези синовете на Ной?

ОТГОВОР 2 > ХАМ, СИМ И ИАФЕТ

Знаем от библията, че се е случил библейския потоп. От него е оцелял само Ной и неговото семейство и двойки от всеки вид животни. Наследниците на Ной са трима синове: Хам, Сим и Иафет. Те от своя страна имат по няколко сина и от тях се извлича началото на старитенароди.

 

ВЪПРОС 3 > На коя планина е спрял Ноевият ковчег след потопа?

ОТГОВОР 3 > АРАРАТ

Библията казва, че корабът на Ной е заседнал на “Араратските планините” (Битие 8,4). Планината Арарат, където акостират Ной и останалите, сега е в източната част на Турция. Планината Арарат е висока 5165 метра. Има спор дали се говори за тази планина или “Арарат” обозначавало регион (старинното царство Урарту), а не точно определен връх в планината.

 

ВЪПРОС 4 > Как се казва синът на Авраам, роден от неговата робиня Агар?

ОТГОВОР 4 > ИЗМАЙЛ

Исмаи́л или Измаи́л (на иврит: יִשְׁמָעֵאל‎, Ишмаел (Yishma’el, Yišmāʻēl), на гръцки: Ισμαήλ Ismaēl; на латински: Ismael; на арабски: إسماعيل‎, ʼIsmāʻīl, в буквален превод – „Да чуе Бог“) е библейски персонаж. Син на Авраам ([Бит. 16,3]) от робинята Агар. Отпратен с майка си в пустинята Фаран, той израства на свобода и се жени за египтянка ([Бит. 21,21]), като има 12 сина от нея ([Бит. 25,13]).

 

ВЪПРОС 5 > Къде е роден Авраам?

ОТГОВОР 5 > УР ХАЛДЕЙСКИ

Тара е баща на трима синове – Аврам, Нахор и Аран.[Бит. 11,26] Първоначално те живеят в Ур Халдейски,[Бит. 11,28] град, който повечето съвременни изследователи идентифицират като Ур в Шумер. Там Аврам се жени за Сара. В един момент Тара решава да напусне града и да замине за Ханаан, взимайки със себе си Аврам и Сара, както и Лот, син на Аран, който по това време вече е починал.[Бит. 11,28 – 31] Те не стигат до Ханаан, а се установяват в Харан, където остават дълго време, до смъртта на Тара.[Бит. 11,31 – 32] След смъртта на Тара Бог казва на Аврам да напусне Харан с целия си род и да отиде в страната, която ще му покаже, като му обещава, че от него ще произлезе голям народ и Бог винаги ще го подкрепя срещу противниците му.[Бит. 12,1 – 3] Седемдесет и петгодишният Аврам тръгва от Харан със Сара, Лот и цялото си имущество.

 

ВЪПРОС 6 > Къде, както е описано в Битие 18, Авраам срещна Господ, Който обеща на него и на съпругата му Сара, че след една година те ще имат син (Исаак)?

ОТГОВОР 6 >  ПРИ ДЪБРАВА МАМРЕ

Аврам се поселил заедно със семейството си и с Лот в Сихемската долина. В началото те двамата живели заедно и имали много добитък, злато и сребро. Но след известно време, за да се избегнат раздорите между техните домашни и слуги, Аврам пуснал Лот да се отдели от него, като му дал да си избере земя. Лот избрал за себе си цветущата равнина, която се напоява от водите на Иордан. След отделянето на Лот от Аврам Бог се явил на Своя избраник и му казал: „Дигни очи и от мястото, дето си сега, погледни към север и юг, към изток и запад; защото цялата земя, която виждаш, на тебе ще я дам и на потомството ти довека; и ще направя потомството ти като земния пясък. Стани, изходи тая земя надлъж и нашир, защото Аз на тебе ще я дам (и на потомството ти навеки)“. Послушен на Божията заповед, Аврам потеглил на юг и се поселил при дъбравата Мамре. Там той също издигнал жертвеник на Господа и където Господ отново се явил на Авраам и му обеща че „Аз пак ще дойда при тебе (догодина) по това време, и жена ти Сарра ще има син“.

 

ВЪПРОС 7 > Кой беше Яков, за когото пише книгата Изход?

ОТГОВОР 7 > МАЛКИЯТ СИН НА ИСААК

Исаак и Ревека имали близнаци, Яков и Исав. Исав се родил първи. Обикновено първородният получавал благословията за първородство от своя баща. Първородството означавало, че той щял да води семейството и да има повече земя и животни, с които да го осигурява. Но Исав го било грижа повече за него самия, отколкото за семейството му. Един ден Исав се върнал от лов. Той бил много гладен и помолил Яков да го нахрани. Господ искал Яков да получи първородството, защото Исав не бил достоен за него. Яков поискал от Исав да размени първородството си за храната. Исав се съгласил и отстъпил първородството на Яков. (Битие 25,23-34)

 

ВЪПРОС 8 > Кой беше Аарон?

ОТГОВОР 8 > БРАТ НА МОИСЕЙ

Аарон е роден около 1500/1600 г. пр. Хр. по време на пребиваването на евреите в Египет. Син на Амрам и Йохаведа от коляното на Левий.[Изх. 6,20][Чис. 26,59] Средно дете в семейството – по-малък от сестра си Мариам Пророчицата и с три години по-голям от брат си Моисей.[Изх. 7,7] В края на еврейското странстване в пустинята, продължило общо около 40 години, Бог, според Библията, взема решение да не допусне Аарон и Мойсей да влязат, в Ханаан. Като повод за това решение, преданието сочи колебанието на двамата пророци по въпроса, дали ще могат да изпълнят заповедта на Господ – да извади вода от една канара.

 

ВЪПРОС 9 > Книгата Изход разказва освобождението на израилтяните от кого?

ОТГОВОР 9 > ЕГИПТЯНИ

Изходът или излизането на израилтяните от Египет (Изход 13,7-15,22) е сред най-важните събития в Библейската история. Значението на това особено излизане произтича от два елемента в библейската традиция: то е избавяне, бягство от чуждо потисничество и води до формирането на Израил като народ. Както старозаветните писатели го описват, то е освобождение на израилтяните – осъществено по Божия воля и чрез могъществото на Яхве, съпроводено с чудеса, извършено в съгласие с дадените на предците им обещания – да влязат и завземат Ханаанската земя

 

ВЪПРОС 10 > Kое от тези събития е най-късното в хронологичен ред?

ОТГОВОР 10 > ПРЕМИНАВАНЕ ПРЕЗ ЧЕРВЕНО МОРЕ

След като страдал от опустошителни язви, изпратени от Бог, египетският фараон решил да остави еврейския народ да отиде, както бе поискал Моисей. След като евреите напуснаха Египет, фараонът промени решението си и извика най-добрите колесници и прогони огромната си войска в преследване. Ангелът Божий, в облачен стълб , стоеше между народа и египтяните, защитавайки евреите. Тогава Моисей простря ръката си над морето. Господ причини силен източен вятър, който да разруши цяла нощ, да раздели водите и да превърне морското дъно в суха земя. През нощта израилтяните побягнаха през Червено море – стена с вода отдясно и отляво. Щом израилтяните бяха сигурни от другата страна, Бог заповяда на Мойсей да протегне ръка отново. Щом сутринта се върна, морето се върна, покривайки египетската армия, колесници и коне. 

 

.

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.