въпросник 1

ВЪПРОСНИК 1

 

ВЪПРОС 1 > Колко са Евангелистите?

ОТГОВОР 1 > 4

Времето на съставянето на евангелията се отнася към втората половина на 1 век след Христа. Авторството им е спорно, като традиционно се приписва на апостолите Матей, Марко, Лука и Йоан, известни и като „четиримата евангелисти“.

 

ВЪПРОС 2 > Коя е първата книгата в Библията?

ОТГОВОР 2 > БИТИЕ

Битие (на гръцкиη Κτίσις – Създаване или η Γένεσις – Сътворение, на латинскиGenesis, а на еврейски език: Бе расит (בְּרֵאשִׁית) – В началото) е първата книга от Библията и от Петокнижието (петте Мойсееви книги). В Битие се представя древно предание за възникването на света, човешкия род и Божия нaрод – народа на Израил.

 

ВЪПРОС 3 > В кой град се роди Исус?

ОТГОВОР 3 > ВИТЛЕЕМ

Витлеем се намира на около 10 км южно от Йерусалим, разположен на 765 м н.м. Известен е най-вече с това, че е считан за рожденото място на Исус Христос. В чест на това събитие във Витлеем е построена базиликата „Рождество Христово“ – една от забележителностите на града. В него е роден и Давид – вторият цар на Израел, поради което в Библията градът е наричан често „градът на Давид“. Според библейско пророчество (виж Михей 5:2) Месията трябвало да бъде негов потомък и да се роди в неговия град.

 

ВЪПРОС 4 > Кой кръсти Исус?

ОТГОВОР 4 > ЙОАН КРЪСТИТЕЛ

Йоан Кръстител (старобългарски: Іоаннъ Крестѧи, старогръцки: Ἰωάννης ὁ βαπτίζων), известен и като Йоан Предтеча, е братовчед и предшественик на Исус Христос, който според Евангелието, предсказва пришествието на месията (Христа).

 

ВЪПРОС 5 > С какъв символ са се подписвали християните, особено през първите векове?

ОТГОВОР 5 > РИБА

Ихтис (от старогръцки ἰχθύς / ichthús, „риба“), по-рядко срещано като ихтус, е един от основните символи, използвани от ранните християни като знак за разпознаване. Той представлява спасителя Иисус Христос през първите дни на ранната църква. На гръцки език това е съкращение за Иисус Христос, Божия Син, нашия Спасител. Впоследствие остава стилизиран символ под формата на риба, образуван от две дъги на кръг, както и акроним (или акростих). 

  • И (I) – първата буква от името на Исус (Ἰησοῦς / Iêsoûs);
  • Х (Χ) – първата буква от името на Христос (Χριστὸς / Khristòs);
  • Т (Θ) – първата буква от думата „бог“ на гръцки – Теос (Θεοῦ / Theoû);
  • И (Υ) или У – първата буква от думата „син“ на гръцки – Иос (Υἱὸς / Huiòs);
  • С (Σ) – първата буква от думата „Спасител“ на гръцки – Сотер (Σωτήρ / Sôtếr).

 

ВЪПРОС 6 > Името на кой от тези личности от Библията означава „Спасен (от водите)“?

ОТГОВОР 6 > МОЙСЕЙ

Моисей или Мойсей (на ивритמֹשֶׁה‎, Мошѐ, „изваден (спасен) от вода; на арабскиموسى‎, Му̀са; на старогръцкиMωϋσῆς) е библейски пророк. На древноегипетски името Моисей или „Моше“ означава „роден от“ или „бил е роден“. От иврит Моше (מֹשֶׁה) се превежда „изваден от“, тоест изваден от река Нил. Според други научни хипотези Моше идва от древноегипетското „мес“, „месу“, което означа „дете, син“. Според библейската книга Изход той е роден по време, когато евреите пребивават в Египет. Те са подложени на масово изтребление и преследване – фараонът заповядва да се убиват всички новородени момчета от еврейски произход, за да се намали популацията на чуждия народ. За да го спаси, майката на Моисей го скрива в кошница и го пуска по водите на река Нил. Кошницата е намерена от дъщерята на фараона, която осиновява момченцето.

 

ВЪПРОС 7 > В кое много важно събитие беше даден Светият Дух на апостолите и на Блажена Дева Мария?

ОТГОВОР 7 > ПЕТДЕСЯТНИЦА

Празникът Шавуот, който се пада седем седмици след Пасха, е един от трите най-важни религиозни празника за юдеите. Първоначално той отбелязва края на жътвата на ечемика, а впоследствие – получаването на Тората на Синай, 50 дни след избавлението от Египет. Организират се големи празненства. След Възнесението апостолите заедно със св. Богородица и десетки вярващи се намирали в постоянна молитва в Сионската горница. В неделята на Шавуот изведнъж се извила вихрушка и самият Свети Дух се явил пред вярващите във вид на огнени езици и ги дарил с божествени дарове.

 

ВЪПРОС 8 > На коя жена се яви първо възкръсналият Исус?

ОТГОВОР 8 > МАРИЯ МАГДАЛИНА

Марѝя Магдалѝна, срещана и като Марѝя Магдалѐна (на иврит: מרים המגדלית‎; на старогръцки: Μαρία ἡ Μαγδαληνή; на латински: Maria Magdalena), е почитана като светица от християнските църкви. Появява се в Новия Завет, описана е като предана последователка на Исус Христос, и свидетелка на възкресението му.

 

ВЪПРОС 9 > „В началото беше Словото“. Коя книга от Библията започва така?

ОТГОВОР 9 > ЕВАНГЕЛИЕТО СПОРЕД ЙОАН

Първият стих на Евангелието според Йоан цитира така: „В начало беше Словото, и Словото беше у Бога, и Бог беше Словото“ (1:1).

 

ВЪПРОС 10 > Кой е авторът на книгата Деяния на апостолите?

ОТГОВОР 10 > СВЕТИ ЛУКА

Деяния на светите апостоли (на гръцки: Πράξεις Ἀποστόλων) е библейска книга, петата в Новия завет след четирите Евангелия. Тя описва създаването на Християнската църква и дейността на нейните първи апостоли – от Възнесението на Иисус Христос и Петдесятница до навечерието на съдебния процес срещу апостол Павел в Рим. Смята се, че е написана между 90 и 110 година от автора на Евангелие от Лука, на което е своеобразно продължение.

.

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.