DOMINUS VOBISCUM

Въпроси за Вярата

от Катехизис на Католическата Църква - Кратко изложение​

От Апостолическо писмо на Папа Бенедикт XVI

По случай двадесетгодишнината от завършването на Втори ватикански вселенски събор и по искане на извънредната асамблея на Синода на епископите, преди двадесет години започна изработването на Катехизис на Католическата църква.

Безкрайно благодаря на Господ Бог, че даде на Църквата този катехизис, обнародван през 1992 г. от почитаемия и обичан мой предшественик папа Йоан-Павел II…

… С голяма радост сега одобрявам и обнародвам краткото изложение (компендиум) на този Катехизис.

То бе горещо препоръчано от участниците в Международния катехистичен конгрес през октомври 2002 г., които по този начин изразиха една широко разпространена потребност в Църквата. Моят покоен предшественик, като прие това желание, през февруари 2003 г. реши да започне неговата подготовка, като го повери на малка кардиналска комисия, председателствана от мен и подпомагана от някои експерти сътрудници…

…Нека всеки с прочита на Компендиума – това авторитетно пособие – да може, благодарение най-вече на застъпничеството на Пресвятата Мария, Майка на Христос и на Църквата, да разпознае и все повече да възприема неизчерпаемата красота, единственост и актуалност на най-съвършения Дар, който Бог направи на човечеството: Своя единствен Син, Исус Христос, Който е „Пътят, Истината и Живота“ (Иоан. 14:6).

Част Първа - Изповядване на вярата

Раздел Първи

Аз вярвам, Ние вярваме

Глава Първа

Човек е възприемчив за Бога

Раздел Първи

Аз вярвам, Ние вярваме

Глава Втора

Бог се открива на Човека

Раздел Първи

Аз вярвам, Ние вярваме

Глава Трета

Човек откликва на Бог

Раздел Втори

Изповядване на Християнската Вяра

Глава Първа

Вярвам в Бог Отец

Раздел Втори

Изповядване на Християнската Вяра

Глава Втора

Вярвам в
Исус Христос
Единороден Син Божи

Раздел Втори

Изповядване на Християнската Вяра

Глава Трета

Вярвам в Светия Дух

49

Първа Книга Моисеева

"Битие"

50

Първа Книга Моисеева

"Битие"

Част Втора - Отслужване на Христовата Тайна

Раздел Първи

Спасителният Промисъл на Тайнствата

Глава Първа

Пасхалната Тайна
на живота
на Църквата

Раздел Първи

Спасителният Промисъл на Тайнствата

Глава Втора

Литургично отслужване на Пасхалната Тайна

Раздел Втори

Седемте Тайнства
на Църквата

Глава Първа

Тайнства на Християнското въведение

Раздел Втори

Седемте Тайнства
на Църквата

Глава Втора

Тайнства на изцелението

Раздел Втори

Седемте Тайнства
на Църквата

Глава Трета

Тайнства в служба на общението

Раздел Втори

Седемте Тайнства
на Църквата

Глава Четвърта

Други литургични служения

Част Трета - Живот в Христос

Раздел Първи

Призванието на човека
Живот в духа

Глава Първа

Достойнство на човешка личност

Раздел Първи

Призванието на човека
Живот в духа

Глава Втора

Човешката общност

Раздел Първи

Призванието на човека
Живот в духа

Глава Трета

Божието Спасение: Закон и Благодат

Раздел Втори

Десетте Божи заповеди

Глава Първа

Възлюби Господа, Бога Твоего, с всичкото си сърце, и с всичката си душа, и с всичкия си разум

Раздел Втори

Десетте Божи заповеди

Глава Втора

Обичай ближния си като самия себе си

Част Четвърта - Християнска Молитва

Раздел Първи

Молитвата в Християнския живот

Глава Първа

Откровение към
молитва

Раздел Първи

Молитвата в Християнския живот

Глава Втора

Преданието за молитвата

Раздел Първи

Молитвата в Християнския живот

Глава Трета

Молитвен живот

Раздел Втори

Господнята Молитва Отче наш

Приложение

Общи Молитви

Приложение

Формули на Католическото учение

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.