Възпоменание на покойниците

Възпоменание на Покойниците – 2 Ноември

 

ПЪРВО ЧЕТИВО

Четене из книгата на Йов             19,1.23-27а

Иов отговори и рече: „О, да бяха думите ми написани да бяха на книга начертани, със железно длето и с олово – да бяха издълбани на вечни времена на камък!

Но аз зная, че Изкупителят ми е жив, и Той в последния ден ще издигне из праха тази моя скапваща се кожа. И аз в плътта си ще видя Бога. Аз сам ще Го видя, моите очи, не очите на другиго, ще Го видят.“

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ

Пс 26,1.4.7 и 8в и 9а.13-14 (О: 13)

 

О Аз вярвам, че ще видя Господнята благост в земята на живите.

 

Господ е моя светлина и мое спасение, от кого ще се боя? Господ е крепост на моя живот, от кого ще се плаша? O

 

Едно само молих от Господа, само това искам: да пребъдвам в дома Господен през всички дни на живота си, да гледам Господнята красота, и да посещавам Неговия свет храм. О

 

Чуй, Господи, гласа ми, с който викам, помилвай ме и послушай ме. И аз ще търся лицето Ти, Господи. Не скривай от мене лицето Си. О

 

Аз вярвам, че ще видя Господнята благост в земята на живите. Надявай се на Господа, бъди мъжествен, и да укрепва сърцето ти, и надявай се на Господа. О

 

ВТОРО ЧЕТИВО

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до римляни     5, 5-11

Братя:

Надеждата не посрамява, защото Божията любов се е изляла в нашите сърца чрез Светия Дух, който ни се даде. Защото, още когато бяхме немощни, Христос, в определеното време, умря за нечестивите. Едва ли някой ще умра за праведника; за добрия, може би, някой да се реши да умре.

Но Бог показа любовта Си към нас с това, че Христос умря за нас, докато още бяхме грешни.

Затова много повече сега, след като сме се оправдали с кръвта Му, ще се спасим чрез Него от гнева.

Защото, ако се примирихме с Бога чрез смъртта на Сина Му, когато бяхме врагове, толкова повече, след като сме се помирили чрез живота Му. И не само това, но се и хвалим с Бога чрез нашия Господ Исус Христос, чрез когото получихме сега примирението си.

Това е божие слово.

 

АЛИЛУЯ

 

О Алилуя. Дойдете при Мене всички отрудени и обременени, и Аз ще ви успокоя, казва Господ. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

Четене от светото Евангелие според Лука.              6,37-40

В онова време:

Исус каза на народа: „Всичко, що Ми дава Отец, ще дойде при Мене; и който дохожда при Мене, няма да го изпъдя вън. Защото Аз слязох от небето, не да върша Моята воля, а волята на Отца, който Ме е пратил. А волята на Отца, който Ме е пратил, е тая: от всичко, що Ми е дал, да не погубя нищо, а да го възкреся в последния ден.

Тази е волята на Онзи, който Ме е пратил: всеки, който види Сина и вярва в Него, да има живот вечен; и Аз ще го възкреся в последния ден.

Това е слово Господне.

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.