Възпоменание на Покойниците – вечерна

Везпоменание на Покойниците – 2 Ноември

Вечерна

 

Водещ: Боже, ела ми на помощ!

Народ: Господи, побързай да ми помогнеш.

Слава на Отца и Сина и Светия Дух.

Както беше в началото и сега и всякога и във веки веков. Амин.

Аллилуя.

 

Химн

 

О, крале на велика слава,

станал човек за нас,

ти победи смъртта.

 

Във Великденския изход

изправи се срещу врага,

за да освободиш човеците.

 

О, Христе изкупител,

води от смъртта към живота

който се надява в твоето име.

 

Когато ще дойдеш за сватбата,

нека всички да ти чакат

с запалена лампа.

 

Приеми твоите братя

в царството на блажените

за слава на Отца.

 

Слава на теб, Исусе,

към Отца и Духа

през вековете на вековете. Амин.

 

Ант. 1. Господ ще те опази от всякакво зло; ще опази твоята душа Господ.

 

Псалом 120

 

Подигам очи към планините, *

отдето ще ми помощ дойде.

 

Моята помощ е от Господа, *

Който сътвори небето и земята.

 

Той не ще даде да се поклати ногата ти; *

няма да задреме Оня, Който те пази;

 

не дреме и не спи, *

Който пази Израиля.

 

Господ е твой пазител; †

Господ е твоя сянка *

откъм твоята дясна ръка.

 

Слънцето денем няма да те удари, *

нито месечината нощем.

 

Господ ще те опази от всякакво зло; *

ще опази твоята душа Господ.

 

Господ ще пази твоето излизане †

и твоето влизане *

отсега и довека.

 

Слава на Отца и Сина *

и Светия Дух.

 

Както беше в началото и сега и всякога *

и във веки веков. Амин.

 

Ант. 1. Господ ще те опази от всякакво зло; ще опази твоята душа Господ.

 

Ант. 2. Господи, ако Ти забелязваш беззаконията – кой ще устои?

 

Псалом 129

 

От дън душа викам към Тебе, Господи. *

Господи, чуй гласа ми.

 

Да бъдат ушите Ти внимателни *

към гласа на молбите ми.

 

Господи, ако Ти забелязваш беззаконията – *

кой ще устои, Господи?

 

Но в Тебе е прошката, *

нека благоговеят пред Тебе.

 

Надявам се на Господа, †

надява се душата ми; *

на Неговото слово се уповавам.

 

Душата ми ожида Господа повече отколкото стража – утрото, *

много повече отколкотостража – утрото.

 

Нека се уповава Израил на Господа, *

защото у Господа е милостта

 

и пълно е у Него избавлението, *

и Той ще избави Израиля от всичките му беззакония.

 

Слава на Отца и Сина *

и Светия Дух.

 

Както беше в началото и сега и всякога *

и във веки веков. Амин.

 

Ант. 2. Господи, ако Ти забелязваш беззаконията – кой ще устои?

 

Ант. 3. Както Отец възкресява мъртви и оживотворява, тъй и Синът оживотворява, които иска.

 

Фил. 2,6-11

 

Исус, Който, бидейки в образ Божий, †

не счете за похищение *

да бъде равен Богу;

 

но понизи Себе Си, *

като прие образ на раб

 

и се уподоби на човеци; *

и по вид се оказа като човек,

 

смири Себе Си, бидейки послушен дори до смърт, *

и то смърт кръстна.

 

Затова и Бог Го високо въздигна *

и Му даде име , което е по- горе от всяко име ,

 

та в името на Исуса да преклони колене *

всичко небесно, земно и подземно

 

и всеки език да изповяда, *

че Исус Христос е Господ, за слава на Бога Отца.

 

Слава на Отца и Сина *

и Светия Дух.

 

Както беше в началото и сега и всякога *

и във веки веков. Амин.

 

Ант. 3. Както Отец възкресява мъртви и оживотворява, тъй и Синът оживотворява, които иска.

 

Четене        1Кор. 15,55-57

„Де ти е, смърте, жилото? Де ти е, аде, победата?“. Жилото на смъртта е грехът, а силата на греха е законът. Да въздадем благодарение Богу, Който ни дарява победата чрез Господа нашего Иисуса Христа.

 

 

Респонсорий

В. По Твоята милост, Господи, * дай им мир.

Вс. По Твоята милост, Господи, * дай им мир.

В. Ти, Който ще дойдеш да съдиш живите и мъртвите:

Вс. дай им мир.

В. Слава на Отца и Сина и Светия Дух

Вс. По Твоята милост, Господи, * дай им мир.

 

Ант. на Кантика:  Всичко, що Ми дава Отец, ще дойде при Мене; и който дохожда при Мене, няма да го изпъдя вън.

 

Кантик на Бл. Дева Мария

 

Душата ми величае Господа, *

и духът ми се възрадва в Бога, Спасителя мой,

 

затова че Той милостиво погледна смирението на своята слугиния; *

и ето отсега ще ме наричат блажена всички народи;

 

Силният ми стори велико нещо, *

и свято е името Му ;

 

Неговата милост е от рода в род *

към онези, които се боят от Него;

 

Той показа сила с десницата Си; *

разпръсна онези, които се гордеят с мислите на сърцето си;

 

свали силни от престоли и въздигна смирени; *

гладни изпълни с блага, а богати отпрати без нищо;

 

взе под закрила Израил, Своя слуга, *

като си спомни милостта, 

 

както обеща на нашите деди, *

на Авраам и потомството му във вековете.

 

Слава на Отца и Сина *

и Светия Дух.

 

Както беше в началото, и сега и всякога, *

и във веки веков. Амин.

 

Ант. на Кантика: Всичко, що Ми дава Отец, ще дойде при Мене; и който дохожда при Мене, няма да го изпъдя вън.

 

Моления

Христос Господ ще преобрази нашето мизерно тяло в образа на своето славно тяло. Нека отправяме нашата похвала към него.
Ти си нашият живот и възкресение, Господи.

Христе, Син на живия Бог, който възкреси твоя приятел Лазар от мъртвите,

—  възкреси мъртвите, които си изкупил с драгоценната си кръв, за живот и вечна слава.

Христе, който утеши сестрите на Лазар и роднините на мъртвите момче и момиче,

—  утеши онези, които плачат смъртта на своите близки.

Христе Спасител, освободи нашето смъртно тяло от робството на греха,

—  дай ни наградата за вечен живот.

Христе Изкупител, погледни с доброта на онези, които живеят без надежда, защото те не те познават,

—  дай им вяра във възкресението и в бъдещия живот.

Ти, който отваряйки очите на слепия, се разкривал на удивлението на погледа му,

—  разкрий лицето си на мъртвите, които все още са лишени от Твоята славна визия.

О, Господи, когато палатката ни в този свят се развали,

—  приготви за нас вечен дом, който не е построен от човешки ръце, в мира на светия Йерусалим.

 

Отче наш…

 

Молитва

Боже, слава на верните и живот на праведните, чрез смъртта и възкресението на твоя Син сме били изкупени; смили се над твоите покойни верни, които признаваха тайната на нашето възкресение, за да постигнат радостта на бъдещето блаженство. Чрез нашия Господ Исус Христос, Твоя Син, † Който е Бог и с Тебе живее и царува в единство със Светия Дух * през всички векове на вековете.

 

Да ни благослови Бог, да ни предпази от всяко зло и да ни въведе в живот вечен. Амин.

 

 

 

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.