библия за младежи - Старият Завет - Излизането от Египет

Възобновяването на завета

Историята на Спасението

Възобновяването на завета

Господ каза на Мойсей:

„Издялай си две каменни плочи като първите. И Аз ще напиша върху тях думите, които бяха върху плочите, които ти строши!

Бъди готов за утре. Сутринта се качи на Синай и застани пред Мене на върха на планината. Никой да не възлиза с тебе и никой да не се вестява по цялата планина, дори добитъкът не бива да пасе наблизо.“ Мойсей издяла две каменни плочи като първите. Стана рано сутринта и възлезе на планината Синай, както му заповяда Господ. В ръцете си носеше двете каменни плочи.

И слезе Господ в облак. Мойсей застана пред Него и провъзгласи името на Йехова.

А Господ премина пред лицето му и прогласи: „Господ! Господ! Бог човеколюбив и милосърден! Който пази милост в хиляди поколения! Който прощава вина, престъпление и грях, ала не оставя без наказание! Който за вината на бащите наказва децата и децата на децата им до трето и четвърто коляно!“

Мойсей веднага падна на земята и се поклони. След това каза:

„Господи, ако съм придобил благоволение пред очите Ти, тогава, Господи, ела между нас. Този народ е твърдоглав, но прости беззаконията и греховете ни и ни направи Твое потомство.“

Божият завет с израилтяните

Господ рече:

„Ето, Аз сключвам завет с тебе. Пред целия ти народ ще направя чудеса, каквито не са ставали по земята у никой народ. И ще види целият народ, между който се намираш ти, делото на Господ, защото страшно ще бъде онова, което Аз ще сторя за тебе. Спази това, което ти заповядвам сега!

Ето, Аз изпъждам от лицето ти аморейци, хананейци, хетейци, ферезейци, евейци и йевусейци. Внимавай да не влизаш в съюз с жителите на земята, в която ще идеш, за да не станат те примамка за вас. Жертвениците им съборете, идолите им строшете, свещените им дъбрави изсече­те. Защото не бива да се покланяш на друг бог, освен на Господ, понеже името Му е „ревнив“, Той е Бог ревнив.

Напиши тези думи, защото с тези думи Аз сключвам завет с тебе и с Израил.“

И престоя Мойсей при Господ четириде­сет дена и четиридесет нощи, без да яде хляб и без да пие вода. И написа думите на завета – ДЕСЕТТЕ ЗАПОВЕДИ.

Най-после Мойсей слезе от Синайската планина. Когато той се връщаше от пла­нината и държеше в ръце двете плочи на откровението, не знаеше, че лицето му излъчва светлина, понеже Бог бе говорил с него. Когато видяха, че лицето на Мойсей свети, Арон и всички Израилеви синове се побояха да се приближат до него. Тогава Мойсей ги повика. Първо дойдоха Арон и старейте на народа и той говори с тях.

След това се приближиха всички синове на Израил. Мойсей им предаде това, което му бе говорил Господ на планината Синай.

След като престана да говори, сложи на лицето си покривало.

А когато Мойсей влизаше пред лицето на Господ, за да говори с Него, снемаше покривалото, докато не излезете от скинията.

След това отиваше при Израилевите синове и им съобщаваше всичко, което му бе заповядано от Господ. И синовете на Израил съзерцаваха как лицето на Мойсей излъчва светлина.

Господ каза на Мойсей:

„В първия месец, на първия ден от месеца, сглоби синията на събранието и сложи в нея ковчега на откровението с плочите, на които са написани десетте заповеди и законите.“

Мойсей направи всичко, което Господ му заповяда.

Тогава облакът покри скинията на съб­ранието и славата на Господ я изпълни. Мойсей не можеше да влезе, защото обла­кът я осеняваше и славата на Господ я изпълваше.

Когато се вдигаше облакът от скиния­та, Израилевите синове потегляха на път. Ако облакът оставаше над нея, те не тръгваха, докато не се вдигне. И през цялото странстване пред очите на Изра- илевия дом денем над скинията стоеше облакът на Господ, а нощем над нея имаше огън.

 

 

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.