Възнесение Господне литургия

ВЪЗНЕСЕНИЕ ГОСПОДНЕ

ТЪРЖЕСТВО

 

Входен Антифон                                                                 Срв. ДА. 1, 11

Мъже Галилейци, защо стоите и гледате към небето? Този, който се възнесе от вас на небето, ще дойде така, както Го видяхте да отива на небето. Алилуя.

Казва се Слава.

 

Колекта

Всемогъщи Боже, да ликуваме и да се веселим със света ра­дост и искрена благодарност, защото Възнесението на Хрис­та, Твоя Син, е наша цел, надяваме се, че като членове на Не­говото Мистично Тяло, ще се съединим с Него в славата Му. Който е Бог и с Тебе живее и царува в единство със Светия Дух през всички векове на вековете.

Казва се Верую.

 

Над даровете

Боже, приеми даровете, които смирено Ти принасяме в чест на славното Възнесение на небето на Твоя Син, и стори, мо­лим Ти се, чрез тази свещена обмяна да получим благодатта да насочваме целия си живот към небето. Чрез Христа нашия Гос­под.

Предисловие за Възнесението

 

Причастен Антифон                                                              Мт. 28, 20

Ето Аз съм с вас през всички дни до свършека на света. Алилуя.

 

Следпричастна

Всемогъщи вечни Боже, който даваш да се извършват светите Тайни от тези, които странстват на земята, стори, молим Ти се, за там да копнее любовта на християнското благочестие, където ние ще бъдем заедно с Тебе. Чрез Христа нашия Господ.

 

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.