Възнесение Господне – год. А

Възнесение Господне – Неделя

Година А

 

ПЪРВО ЧЕТИВО

 

Четене от деянията на Апостолите.                      1,1-11

Първата книга, о, Теофиле, написах за всичко, що Исус начена да върши и учи до деня, когато се възнесе, като даде чрез Дух Свети заповеди на Апостолите, които бе избрал, на които и представи Себе Си жив след Своето страдание с много верни доказателства, като им се явяваше през четиридесет дена и говореше за царството Божие; и като се събираше с тях, Той им заповяда: да се не отделят от Иерусалим, а да чакат обещанието на Отца, „за което сте слушали, казва, от Мене. Защото Иван кръщава с вода, а вие не след много дни от днес ще бъдете кръстени с Дух Свети.“

Те, прочее, като се събраха, питаха Го, думайки: „В това ли време, Господи, възстановяваш царството Израилево?“ А Той им отговори: „Не се пада вам да знаете времената или годините, които Отец е положил в Своя власт; но ще приемете сила, кога слезе върху ви Дух Свети; и ще Ми бъдете свидетели в Иерусалим и в цяла Юдея и Самария, и дори до край земя.“

И като рече това, както Го те гледаха, Той се подигна, и облак Го подзе изпред очите им. И докле гледаха към небето, когато се Той възнасяше, ето, застанаха пред тях двама мъже в бели дрехи и рекоха. „Мъже Галилейци, какво стоите и гледате към небето? Този Исус, който се възнесе от вас на небето, ще дойде по съшия начин, както Го видяхте да отива на небето.“

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ

 

Пс 46,2 – 3.6 – 7.8 – 9 (О: 6)

 

О Бог възлезе при възклицание, и Господ при тръбен звук.

 

Заплескайте с ръце, всички народи, възкликнете към Бога с радостен глас. Защото Всевишният Господ е страшен, велик цар е над цялата земя O

 

Бог възлезе при възклицание, и Господ при тръбен звук. Пейте на нашия Бог, пейте; Пейте на нашия Цар, пейте. О

 

Защото Бог е Царя на цялата земя, пейте разумно. Бог се възцари над народите, Бог седна на светия си престол. О

 

ВТОРО ЧЕТИВО

 

Четене от първото послание Свети Павел Апостол до ефесяни.                  1,17-23

Братя:

Бог на нашия Господ Исус Христос, Отец на славата, да ви даде дух на премъдрост и откровение, за да Го познаете; и да просвети очите на сърцето ви, та да познаете, в що се състои надеждата на тия, които са призвани от Него, какво е богатството на славното Негово наследство за светиите, и колко е безмерно величието на Неговата мощ в нас, които вярваме чрез действието на крепката Му сила. С тая сила Той действува в Христа, като Го възкреси от мъртвите и постави от дясната Си страна на небесата, по – горе от всяко началство и власт, сила и господство и от всяко име, с което именуват не само в тоя век, но и в бъдещия, и покори всичко под нозете Му и Го постави над всичко глава на Църквата, която е Негово тяло, пълнота на Тоя, която изпълнява всичко във всички.

Това е Божие слово.

 

О Алилуя. Идете и поучавайте всички народи, казва Господ; Аз съм с вас през всички дни до свършека на света. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

 

Четене от светото Евангелие според Матей.              28, 16-20

В онова време:

Единадесетте ученици отидоха в Галилея, на планината, дето им бе заповядал Исус. И като видяха, поклониха Му се; а някои се усъмниха. И като се приближи Исус, заговори и им рече:

„Дадена Ми е всяка власт на небето и на земята; и тъй, идете, научете всички народи, като ги кръщавате в името на Отца и Сина и Светия Дух, и като ги учите да пазят всичко, що съм ви заповядал. И ето, Аз съм с вас през всички дни до свършека на света.“

Това е слово Господне.

 

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.