Въздвижение на Светия Кръст

Въздвижение на Светия Кръст

 

Когато този празник не е в неделя, преди Евангелието се избира само едно от следващите четива.

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене из книгата Числа                21, 4-9

В онези дни:

Народът падна духом по пътя.

И заговори против Бога и против Мойсей: „Защо ни изведохте из Египет, та да ни уморите в пустинята? Тука няма нито хляб, нито вода, а на душата ни омръзна тази храна.“

Поради това прати Господ върху народа отровни змии, които ха­пеха народа, и много свят измря от синовете Израилеви и дойде наро­дът при Мойсей и каза: „Съгрешихме, дето говорихме против Господа и против тебе: помоли се на Господа, да премахне от нас змиите.“ И Мойсей се помоли на Господа за народа.

И рече Господ на Мойсей: „Направи си медна змия и я окачи на върлина като знаме: и когато ухапе някого змия, ухапаният, щом я погледне, ще остане жив.“

И направи Мойсей медна змия и я окачи на върлина, като знаме, и когато змия ухапваше някой човек, този, щом погледнеше медната змия, оставаше жив.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ               

Пс 77, 1-2.34-35.36-37.38 (О: 7с)

 

О Да не забравяте делата Господни.

 

Слушай, народе, закона Ми, наклони ухо към думите на устата ми. Ще отворя устата си с притчи и ще изговоря гатанки от старо време. Когато ги убиваше, те Го търсеха и се обръщаха и от ранни зори прибягваха към Бога. О

 

И си спомниха, че Бог е тяхно прибежище, и Всевишният Бог е техен избавител. И с устата си Го лъстеха и с езика се лъжеха пред Него, но сърцето им беше неправо пред Него, и те не бяха верни на завета Му. О

 

Но Той, милостивият, прощаваше греха и ги не изтребваше, много пъти отклоняваше Своя гняв и не възбуждаше всичката си ярост. О

 

BTOPO ЧЕТИВО

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до филипяни                2, 6-11

Исус Христос, който беше в образ Божи, не счете за похищение да бъде равен на Бога, но понизи Себе си, като прие образ на раб и се уподоби на човеци и по вид се оказа като човек. Смири Себе Си, бидейки послушен дори до смърт, и то смърт кръстна. Затова и Бог Го високо въздигна и Му даде име, което е по-горе от всяко име, та в името на Исуса да преклони колене всичко небесно, земно и подземно, и всеки език да изповяда, че Исус Христос е Господ, за слава на Бога Отца.

Това е Божие слово.

 

АЛИЛУЯ

 

О Алилуя. Този е Моят възлюбен син, в когото е Моето благоволение: Него слушайте. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

 

Четене от светото Евангелие според Йоан.              3, 13-17

В онова време Исус каза на Никодим:

„Никой не е възлязъл на небето, освен слезлият от небето Син Човечески, който пребъдва на небето. И, както Мойсей издигна змията в пустинята, тъй трябва да се издигне Син Човечески, та всеки, който вярва в Него, да не погине, но да има живот вечен.

Защото Бог толкоз обикна света, че отдаде Своя Единороден Син, та всеки, който вярва в Него, да не погине, а да има живот вечен. Защото Бог не проводи Сина си на света, за да съди света, а за да бъде светът спасен чрез Него.“

Това е слово Господне.

 

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.