Въздвижение на Светия Кръст – II вечерна

Въздвижение на Светия Кръст

II вечерна

 

Водещ: Боже, ела ми на помощ!

Народ: Господи, побързай да ми помогнеш.

Слава на Отца и Сина и Светия Дух.

Както беше в началото и сега и всякога и във веки веков. Амин.

Аллилуя.

 

Химн

 

Ето знамето на кръста,

мистерия на смъртта и славата:

архитектът на цялото творение

виси от бесилка

 

Пробива копие

сърцето на Божия Син:

потоци вода и кръв вливат

които измиват греховете на света.

 

О плодотворно и славно дърво,

украсено с кралска мантия,

легло, трон и олтар

на тялото на Христос Господ.

 

О, благословен кръст, който си отворил

ръцете към Исуса Изкупителя,

везна на големия откуп

който извади плячката от ада.

 

О, кръст, единствена надежда,

извор на безсмъртен живот,

увеличи благодатта към верните,

постигни мира за хората. Амин.

 

Ант. 1.  Велика е тайната на кръста! Смъртта беше победена когато Авторът на живота умря.

 

Псалом 109,1-5.7

 

Рече Господ Господу моему: *

Седи от дясната Ми страна,

 

докле туря Твоите врагове *

подножие на нозете Ти.

 

Жезъла на Твоята сила ще Ти прати Господ от Сион: *

владей между враговете Си.

 

В деня на Твоята сила †

народът Ти е готов със свето благолепие; *

из утроба преди денница Те родих.

 

Кле се Господ и няма да се разкае: *

Ти си свещеник навеки по чина Мелхиседеков.

 

Господ е Тебе отдясно, *

Той в деня на гнева Си ще порази царете;

 

По пътя из поток ще пие *

и затова ще дигне високо глава.

 

Слава на Отца и Сина *

и Светия Дух.

 

Както беше в началото и сега и всякога *

и във веки веков. Амин.

 

Ант. 1. Велика е тайната на кръста! Смъртта беше победена когато Авторът на живота умря.

 

Ант. 2. Почитаме твоя кръст, Господи; празнуваме твоята благословена страст; смили се над нас, ти, който си страдал за нас.

 

Псалом 115

 

Повярвах и затова говорих: *

Силно съм съкрушен.

 

В моята необмисленост си казах: *

Всеки човек е лъжа.

 

Какво да въздам Господу *

за всичките Му благодеяния към мене?

 

Чашата на спасението ще приема *

и името Господне ще призова.

 

Моите оброци ще дам Господу *

пред целия Негов народ.

 

Скъпа е в очите на Господа *

смъртта на Неговите светии.

 

О, Господи, аз съм Твой раб, *

аз съм Твой раб и син на Твоята рабиня.

 

Ти счупи моите окови. †

Тебе ще принеса хвалебна жертва *

и името Господне ще призова.

 

Моите оброци ще дам Господу *

пред целия Негов народ,

 

в дворите на дома Господен, *

посред тебе, Йерусалиме!

 

Слава на Отца и Сина *

и Светия Дух.

 

Както беше в началото и сега и всякога *

и във веки веков. Амин.

 

Ант. 2. Почитаме твоя кръст, Господи; празнуваме твоята благословена страст; смили се над нас, ти, който си страдал за нас.

 

Ант. 3. Обожаваме те, Христе, и те благославяме: с кръста си си изкупил света.

 

Откр. 4,11.5,9.10.12

 

Достоен си, Господи, *

да приемеш славата, честта и силата ,

 

защото Ти си сътворил всичко *

и по Твоя воля всичко съществува и е сътворено.

 

Достоен си да вземеш книгата *

и да снемеш печатите й,

 

защото Ти бе заклан †

и със Своята кръв ни изкупи за Бога *

от всяко коляно и език, народ и племе ,

 

и ни направи пред нашия Бог царе и свещеници; *

и ще царуваме на земята.

 

Достоен е закланият Агнец †

да приеме силата и богатството, премъдростта и могъществото, *

честта, славата и благословението.

 

Слава на Отца и Сина *

и Светия Дух.

 

Както беше в началото и сега и всякога *

и във веки веков. Амин.

 

Ант. 3. Възцари се нашият Бог, * Господ Бог Вседържител. Алилуя.

 

Четене     1 Кор. 1,23-24

А ние проповядваме Христа разпна-тия, Който за иудеи е съблазън, а за елини безумство, пък за самите призвани, както иудеи, тъй и елини – Божия сила и Божия премъдрост.

 

Респонсорий

В. Господ царува над теб, * о славен кръст.

Вс. Господ царува над теб, * о славен кръст.

В. Над твоето дърво той изми греховете ни в кръвта,

Вс. о славен кръст.

В. Слава на Отца и Сина и Светия Дух

Вс. Господ царува над теб, * о славен кръст.

 

Ант. на Кантика:

О свети кръст, знак за победа и спасение, води ни към триумфа в славата на Христос.

 

Кантик на Бл. Дева Мария

 

Душата ми величае Господа, *

и духът ми се възрадва в Бога, Спасителя мой,

 

затова че Той милостиво погледна смирението на своята слугиния; *

и ето отсега ще ме наричат блажена всички народи;

 

Силният ми стори велико нещо, *

и свято е името Му ;

 

Неговата милост е от рода в род *

към онези, които се боят от Него;

 

Той показа сила с десницата Си; *

разпръсна онези, които се гордеят с мислите на сърцето си;

 

свали силни от престоли и въздигна смирени; *

гладни изпълни с блага, а богати отпрати без нищо;

 

взе под закрила Израил, Своя слуга, *

като си спомни милостта, 

 

както обеща на нашите деди, *

на Авраам и потомството му във вековете.

 

Слава на Отца и Сина *

и Светия Дух.

 

Както беше в началото, и сега и всякога, *

и във веки веков. Амин.

 

Ант. на Кантика:

О свети кръст, знак за победа и спасение, води ни към триумфа в славата на Христос.

 

Моления

Ние се умоляваме с вярата към Христа Спасителя, Който ни изкупи с кръста си:
Чрез тайната на твоето страдание приеми ни във твоето царство, Господи.

Христе, който се смири, като прие нашето смъртно състояние,

  стори че твоята Църква да те следва по пътя на смирението и саможертвата.

Христе, които си бил послушен до смъртния кръст,

  дай ни да подражаваме на твоето синовно подчинение.

Христе, който чрез твоята смърт си бил възвишен от Бога и получи име, което е над всяко друго име,

  стори така че учениците ти да упорстват във вярата до деня на твоето идване.

Христе, в името на което всяко коляно се поклони на небето, на земята и под земята,

—  нека хората да намерят спокойствие и спасение под твоето нежно иго.

Христе, разпнат и възкръснал, нека всеки език провъзгласява Господ за слава на Бог Отец,

  приеми нашите починали в блаженството на твоето царство.

 

Отче наш…

 

Молитва

Боже, който пожела твоят Единороден Син да претърпи кръстна смърт, за да спаси човешкия род, стори, молим ти се, да получим наградата на изкупителното дело на Христос, чиято тайна познахме на земята. Чрез нашия Господ Исус Христос, Твоя Син, Който е Бог и с Тебе живее и царува, в единство със Светия Дух, през всички векове на вековете. Амин.

 

Да ни благослови Бог, да ни предпази от всяко зло и да ни въведе в живот вечен. Амин.

 

 

 
 
 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.